Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Час проведення: 2 години.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі.Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентами теоретичних знань щодо колізійних питань зобов’язань у міжнародному приватному праві.

Навчальні питання:

1. Основні положення про колізії зобов’язальних відносин в тому числі позадоговірних.

2. Міжнародно-правове регулювання колізійних питань зобов’язань у міжнародному приватному праві.

3. Сфера дії права, що застосовується до договору.

4. Колізійне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

5. Умови настання деліктного зобов’язання в національних правових системах.

6. Регулювання деліктних зобов’язань з іноземним елементом у внутрішньому законодавстві України.

7. Норми про зобов’язання з делікту в міжнародних договорах України.

 

Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:Загальні положення про колізії форми та змісту правочинів, довіреності та позовної давнини. Колізійні питання зобов’язань. Сфера дії права, що застосовується до договору. Договір про придбання товарів та одержання послуг особою не для цілей підприємницької діяльності у законодавстві України. Концепції lex mercatoria у міжнародному приватному праві. Колізійне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Співвідношення положень автономного Закону України "Про міжнародне приватне право" та Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Форма зовнішньоекономічної угоди. Основні види договорів міжнародного комерційного обігу. Роль принципу автономії волі сторін у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Норми законодавства України про право, що має застосовуватися до договору за відсутності погодження сторін про вибір права. Норми уніфікованих торгових термінів "Інкотермс" як регулятор зовнішньоекономічної діяльності.

 

Теми для рефератів:

1. Колізії форми та змісту правочинів, довіреності та позовної давнини.

2. Норми уніфікованих торгових термінів "Інкотермс" як регулятор зовнішньоекономічної діяльності.

Практичн завдання:

Ситуація 1.Австрійська будівельна компанія створила в Україні підприємство із іноземними інвестиціями. Дана фірма здійснює будівництво жилих комплексів в діловому центрі м. Харкова, при необхідності до роботи залучаються спеціалісти іноземці.

Питання: право якої держави застосовується до регулювання умов праці та відпочинку, оплати та охорони праці, соціального забезпечення та страхування іноземців та осіб без громадянства? Які попередні умови має виконати наймач для укладення трудових контрактів із іноземними громадянами? Чи потрібно виконання таких умов, якщо робота надається іноземцям, які офіційно отримали статус біженців? Який орган видає документ на право роботи іноземця в Україні, що це за документ?

 

Література:

нормативні акти: 2,3,6,8, 10,11;

юридична література: 23-25, 30, 33, 37.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та студентів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

 

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.