Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Час проведення: 2 години.

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі.Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентами теоретичних знань щодо колізійних питань позадоговірних зобов’язань у міжнародному приватному праві.

Навчальні питання:

1. Колізійне регулювання деліктних зобов’язань.

2. Регламентація деліктних зобов’язань за міжнародним приватним правом в Україні.

3. Основні типи колізійних прив’язок які застосовуються щодо визначення права, що має застосовуватися до позадоговірних зобов’язань.

4. Колізії зобов’язань із безпідставного збагачення, ведення чужих справ без доручення та рятування чужого майна.

Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:Колізійні питання деліктних зобов’язань. Основні положення щодо трансграничних деліктів. Колізійні питання зобов’язань, які виникають із злочинів чи правопорушень. Визначення права щодо вимог про відшкодування шкоди за договором споживання у законодавстві України. Заподіяння шкоди в Україні фізичним та юридичним особам. Заподіяння шкоди за кордоном українським громадянам та юридичним особам. Держава як учасник деліктних відносин. Міжнародні договори про правову допомогу щодо регулювання позадоговірних зобов’язань.

Теми для рефератів:

1. Правове регулювання відносин із заподіяння шкоди в Україні фізичним та юридичним особам.

2. Заподіяння шкоди за кордоном українським громадянам та юридичним особам.

 

Література:

нормативні акти: 2,3,6,8, 10,11;

юридична література: 23-25, 30, 33, 37.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та студентів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

 

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.