Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Час проведення: 1 година.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі.Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентами теоретичних знань щодо колізійних питань спадкування у міжнародному приватному праві.

Навчальні питання:

1. Колізії спадкування у міжнародному приватному праві.

2. Колізійні норми спадкового права.

3. Міжнародно-правові акти з питань іноземного спадкування.

4. Отримання українськими громадянами спадщини за кордоном.

5. Спадкові права іноземців.

6. Перехід майна до держави.

Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:Розуміння спадкового права у іноземних правових системах. Розбіжності законодавчого регулювання спадкових відносин у світі. Колізії спадкових правовідносин. Спадкування рухомого, нерухомого майна, та майна, внесеного до державного реєстру за законодавством України. Визначення здатності особи до складання, скасування заповіту. Колізії щодо форми заповіту та акту його скасування. Принципи свободи заповіту та охорони інтересів сім’ї як основоположні у спадковому праві країн світу. Тенденції розвитку спадкового права у світі. Передумови спадкування за законом та за заповітом. Черговість спадкування за законом, відмінність визначення кола спадкоємців в Україні та за кордоном. Види заповітів: власноручний заповіт, заповіт у формі публічного акту, таємний заповіт. Прийняття спадщини, право на обов’язкову долю. Спадкування виморочного майна.

Практичні завдання:

Ситуація 1. Громадянин України Іванов виїхав на постійне проживання до Швейцарії залишивши в Україні нерухоме майно (квартира у м. Харків та квартира у м. Київ). У Швейцарії Іванов проживав у фактичному шлюбі з громадянкою Швейцарії. Через 3 років спільного проживання Іванов помер, залишивши за собою нерухоме майно в Україні та в Швейцарії.

Чи має право на спадщину фактична дружина Іванова? Якщо ні-обгрунтуйте відповідь. Якщо так, вкажіть законодавством якої країни буде врегульовано дані правовідносини?

Теми для рефератів:

1. Міжнародні угоди з питань спадкування.

2. Спадкові права громадян України за кордоном.

3. Спадкові права іноземців в Україні.

4. Представництво, визначення моменту переходу спадкового майна та відповідальності за боргами спадкодавця.

Література:

нормативні акти: 1, 2,3,4,6,15,16.

юридична література: 23-25, 28, 40, 47.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та студентів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

 

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.