Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Час проведення: 2 години.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі.Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентами теоретичних знань щодо колізійних питань сімейних правовідносин у міжнародному приватному праві.

Навчальні питання:

1. Визначення і регламентація шлюбу у міжнародному приватному праві.

2. Регулювання відносин подружжя у міжнародному приватному праві.

3. Процедура розірвання шлюбів у міжнародному приватному праві.

4. Відносини батьків і дітей у міжнародному приватному праві.

5. Правовий інститут усиновлення у міжнародному приватному праві.

 

Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:Колізії законодавства у сфері сімейних відносин. Повноваження консулів щодо реєстрації актів громадянського стану. Визнання в Україні шлюбів укладених за кордоном, визнання в Україні дійсності розірвання шлюбів за межами України. Розірвання шлюбів між громадянами України та іноземцями. Порядок розірвання шлюбів. Колізійні питання усиновлення. Опіка та піклування у міжнародному приватному праві.

Теми для рефератів:

1. Співвідношення положень Сімейного кодексу України та Закону України «Про міжнародне приватне право».

2. Значення і природа правових наслідків шлюбу у галузі міжнародного приватного права України та іноземних країн.

3. Особисті та майнові відносини між подружжям.

4. Укладення шлюбів між громадянами України та іноземцями.

5. Умови, форми і порядок укладення шлюбів у міжнародному приватному праві.

6. Консульський шлюб.

Література:

нормативні акти: 1-6,16,17,18.

юридична література: 22-25, 28, 30,47, 46-47.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та студентів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

 

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.