Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Час проведення: 1 година.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі.Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентами теоретичних знань щодо питань міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу.

Навчальні питання:

1. Міжнародний цивільний процес та його джерела.

2. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі.

3. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб.

4. Визнання і виконання рішень іноземних судів.

5. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу.

6. Арбітражні рішення та їх виконання.

 

Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:Поняття міжнародного цивільного процесу, його природа та місце у національній системі права України. Закон суду та його значення у міжнародному приватному праві. Система міжнародного цивільного процесу за законом України про міжнародне приватне право. Цивільне процесуальне положення іноземних фізичних та юридичних осіб. Визначення процесуальної правоздатності та дієздатності іноземних громадян та іноземних юридичних осіб за законодавством України. Участь консулів як представників іноземних осіб у процесі. Поняття міжнародної підсудності. Договірна та виключна підсудність за законодавством України. Судовий імунітет, його природа та умови застосування. Питання доказування у міжнародному цивільному процесі. Надання правової допомоги. Виконання доручень та окремих процесуальних дій, ініційованих іноземними судами. Визнання та виконання іноземних судових рішень. Поняття міжнародного комерційного арбітражу. Розгляд спорів у порядку арбітражу. Переваги розгляду спорів у порядку арбітражу. Види третейських судів: ізольований та постійно діючий суд. Визнання та виконання рішень арбітражних судів за законодавством України. Основні положення Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Теми для рефератів:

1. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу.

2. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ.

3. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу.

Література:

нормативні акти: 2, 6,7, 16,18,21;

юридична література: 40-47, 48-51.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та студентів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

 

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

 

3. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.