Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1. 1. Конституція України // ВВР України. – 1996 – №30. – Ст.141.

3.1.2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 2010.

3.1.3 Кодекс адміністративного судочинства України. – К., 2009.3.1.4. Повітряний кодекс України // ВВР України.– 1993.– №25. – Ст.274.

3.1.5. Митний кодекс України // ВВР України. – 2002.– №38-39.–Ст.288.

3.1.6. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 07.10.2010.(зі змінами і доповненнями 2011 р.) // ВВР України. – 2011. – № 9. – Ст.58.

3.1.7. Закон України “Про судоустрій та статус судів» від 07.07. 2010 р. // ВВР України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 1468.

3.1.8. Закон України “Про громадянство України” від 18. 01. 2001 р. – Ур. кур’єр. – №39. –2001. – 01.03.

3.1.9. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. // ВВР України. – 1993. – №47. – Ст. 490.

3.1.10. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. 1997 р., // ВВР України. – 1997. – № 28. – Ст. 170.

3.1.11. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” – від 07. 06. 2001 р. // ВВР України. – 2001. – № 34. – Ст. 195.

3.1.12. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04 1999 р. // ВВР України. – 1999. – №26. – Ст. 229.

3.1.13. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 04.02.1994 р. // ВВР України. – 1994, – №23. – Ст.161.

3.1.14. Закон України “Про заходи протидії корупції” – від 05.04.2011 р.- // ВВР України. – 2011. – №34. – Ст.143.

3.1.15. Кодекс Украины об административных правонарушениях. Научно-практический комментарий. / Х.: «Одиссей». – 2003.

3.1.16. Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник (у двох томах). Том I. – К. “Юридична думка.” 2004. Том II. К.: “Юридична думка”. – 2006 р.

3.1.17. Адміністративне право України. Підручник (за ред. проф. Ю.П.Бітяка). – К.: Юрінком Інтер. – 2005. – 541 с.

3.1.18. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право). Навчальний посібник / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 255 с.

3.1.19. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність. Навчальний посібник / С.Т. Гончарук. – К.: НАУ. – 2005. – 119 с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – У двох частинах. – Сімферополь - Ялта. – 2006.

3.2.2. Бахрах Д.Н. Административная ответственность. Уч. пособие / Д.Н. Бахрах. – М.: Юр. лит.,– 1999.

3.2.3. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. –526 с.

3.2.4. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації. Монографія (за заг. ред. В.К.Шкарупи) / Т.О. Коломієць. – Запоріжжя: Поліграф, – 2004. – 404 с.

3.2.5. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку. Монографія / Д.М. Лук’янець. – К.: Інститут держави і права, 2001. – 220 с.

3.2.6. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність: сутність та окремі проблеми трансформації на сучасному етапі / С.Т. Гончарук. – К.: НАУ. – Юр. вісник: Повітряне і космічне право. – №3 (4) 2007. – С. 57.

3.2.7. Гончарук С.Т. Адміністративні стягнення в системі заходів адміністративного примусу та проблеми їх удосконалення / С.Т. Гончарук. – Бюлетень Міністерства юстиції України, 2008, № 6. – С. 35.

3.2.8. Гончарук С.Т. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві / С.Т. Гончарук. – Право України, 2008, №3. – С. 76.

3.2.9. Миколенко О.І. Адміністративний процес і адміністративна відповідальність в Україні. Навч. посібник / О.І. Миколенко. – Х.: Одісей, 2006. – 352 с.

 

(Ф 03.02 – 01)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.