Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Господарські операції з обліку сум за дорученнями 

 

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки
Дт Кт
1. Надійшли кошти для виконання окремих доручень 301.314, 324
2 Внесені у каси на поточний (спеціальний реєстраційний) рахунок суми за дорученнями, одержані готівкою 314.324
3. Перераховано постачальникам на виконання окремих доручень 361. 364. 675 314,324
4. Прийняті роботи (послуги), виконані за рахунок сум за дорученнями 361,364. 675
5. Оприбутковані матеріали і продукти харчування, придбані за рахунок сум •« дорученнями 231—235, 238,239 361,364. 675
6. Списані витрачені матеріали, придбані за рахунок сум за дорученнями 231—235. 238,239

1.
Аналітичний облік ведеться за окремими видами сум за дорученнями на картках ф. 292-а або в книгах ф. 292 у розрізі установ, від яких отримані кошти.

4. Облік депозитних сум
Депозитні суми – це кошти, що надходять у бюджетну установу для тимчасового зберігання (кошти хворих, що перебувають у лікувальних закладах; застави; кошти по невирішених судових справах; суми невиданої заробітної плати працівникам т.п.). Ці кошти не дозволяється використовувати, вони зберігаються, а пізніше повертаються власнику.
Збереження депозитних сум обмежується строками, встановленими чинними актами України. Так, строк зберігання сум, які належать фізичним та юридичним особам, складає три роки. Суми, які підлягають передачі бюджетним установам, зберігаються до 31 грудня того року, в якому вони були внесені. Після закінчення цих термінів суми з балансу списуються і перераховуються в дохід того бюджету, за рахунок якого фінансується установа.
Депозитні суми зберігаються на окремому рахунку.
Кошти з рахунків за депозитними сумами видаються установами за іменним чеками або перераховуються платіжними дорученнями на ім’я тих осіб чи організацій, які їх отримують.
Відповідальність за правильність перерахування і видачі депозитних сум покладається на керівника установи.
Порядок зберігання і використання установами депозитних сум в іноземній валюті, що знаходяться як на території України, так і за кордоном, встановлюється відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Міністерством фінансів України.
Синтетичний облік депозитних сум ведеться на субрахунках 315 “Поточні рахунки для обліку депозитних сум” та 325 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум”. По дебету записується надходження депозитних сум. По кредиту записується повернення депозитних усм власнику і перерахування цих сум в бюджет, якщо закінчується термін зберігання. Сальдо дебетове показує наявність депозитних сум на рахунку.
Операції по руху депозитних сум відображаються в меморіальному ордері 3.
Синтетичний облік розрахунків по депозитних сумах ведеться на субрахунку 672 “Розрахунки за депозитними сумами”. По кредиту записується виникнення розрахунків з власниками депозитних сум при їх надходженні. По дебету записується погашення заборгованості по депозитних сумах при поверненні їх власнику і списання з балансу заборгованості по депозитних сумах, по яких закінчився термін зберігання. Сальдо кредитове показує непогашену заборгованість бюджетної установи перед власником депозитних сум.
Аналітичний облік депозитних сум ведеться за кожним одержувачем на картках ф. 292-а (у книзі ф. 292).

5. Облік інших власних надходжень
До інших власних надходжень належать:
· плата за утримання дітей у дошкільних закладах;
· плата за навчання у державних школах естетичного виховання дітей;
· кошти, які надходять за харчування дітей в інтернатах при школах та у групах подовженого дня;
· плата за проживання в гуртожитках навчальних закладів та закладів післядипломної освіти;
· кошти, які надійшли на рахунок професійно-технічного навчального закладу або залишаються навчальному закладу від сум, що надійшли за роботи, виконані учнями згідно із законодавством;
· кошти працівників за харчування, отримане за місцем роботи;
· кошти, що надходять як часткова компенсація вартості спортивної форми, яку видають згідно з чинним законодавством спортсменам, учням спортивних закладів;
· відрахування від заробітку або іншого доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові послуги та інші надані їм послуги;
· кошти, які одержують установи від реалізації путіовк на туристські та спортивні бази, в пансіонати, санаторно-курортні заклади та заклади відпочинку;
· відрахування від госпрозрахункових установ та організацій, які перебувають у віданні установ, якщо це передбачено чинним законодавством;
· кошти, що надходять від діяльності закладів громадського харчування, які належать бюджетним установам та організаціям;
· відрахування від вартості будівництва на утримання служб замовника відповідно до законодавства;
· кошти, одержані на договірних засадах за надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та фізичним особам.
Синтетичний облік інших власних надходжень ведеться на субрахунках 316 “Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду” та 326 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду”. По дебету записується надходження інших власних надходжень, по кредиту – перерахування.
Операції по руху інших власних надходжень відображаються в меморіальному ордері № 3.
Синтетичний облік розрахунків по сумах, одержаних на видатки з інших коштів спеціального фонду, ведеться на субрахунку 674 “Розрахунки за спеціальними видами платежів”. По кредиту записується виникнення розрахунків, по дебету – погашення цих розрахунків.
Розрахунки з батьками за утримання дітей в дошкільних закладах обліковуються на субрахунках № 674 “Розрахунки за спеціальними видами платежів” та 714 “Кошти від батьків за надані послуги”. Нарахування батьківської плати за утримання дітей здійснюється у “Відомості з розрахунку з батьками”, на підставі якої складається меморіальний ордер № 15.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.