Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Аналітичний облік і документування операцій з основними засобами

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

В аналітичному обліку об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Наказом Міністерства статистики України № 352 від 29.12. 1995 р. ”Про затвердження типових форм первинного обліку” затверджено і введено в дію з 1.01.1996 р. типові форми первинної облікової документації з обліку наявності на підприємстві і руху основних засобів:

ОЗ-1 ”Акт приймання–передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”;

ОЗ-2 ”Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів”;

ОЗ-3 ”Акт списання основних засобів”;

ОЗ-4 ”Акт на списання автотранспортних засобів”;

ОЗ-5 ”Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини”;

ОЗ-6 ”Інвентарна картка обліку основних засобів”;

ОЗ-7 ”Опис інвентарних карток по обліку основних засобів”;

ОЗ-8 ”Картка обліку руху основних засобів”;

ОЗ-9 ”Інвентарний список основних засобів”.

Для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів, для обліку введення їх в експлуатацію застосовується ”Акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № ОЗ-1).

При оформленні приймання основних засобів акт складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства (організації). Акт після його оформлення з прикладеною технічною документацією, що відноситься до даного об’єкта, передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства (організації) або особами, на те уповноваженими. Типова форма документа ”Акт приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № ОЗ-1).

Для обліку всіх видів основних засобів, що надійшли в експлуатацію, у бухгалтерії застосовується ”Інвентарна картка обліку основних засобів” (форма №03-6). Форма заповнюється в одному примірнику на основі ”Акта приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № ОЗ-1), технічної та іншої документації.

В розділі ”Коротка індивідуальна характеристика об’єкта” записуються тільки основні якісні та кількісні показники об’єкта, а також найважливіші прибудови, пристосування та приналежності, що відносяться до нього, обмежуючись двома-трьома найбільш важливими для даного об’єкта якісними показниками виключаючи дублювання даних, що є на підприємстві (організації), технічної документації на даний об’єкт.

Надання об’єкту основних засобів інвентарного номера здійснюється як правило спираючись на номер бухгалтерського рахунку і субрахунку, на якому обліковується об’єкт. Технічна сторона присвоєння певному об’єкту основних засобів інвентарного номера полягає у нанесенні на засоби номера фарбою або в прикріпленні жетона із номером.

Поряд із інвентарними картками аналітичний облік основних засобів на підприємствах здійснюється в книзі обліку основних засобів. У книзі обліку основних засобів реєстрацію об’єктів основних засобів здійснюють у розрізі конкретних підрозділів підприємства (цех №1, цех №2 та інші) із розмежуванням їх за обліково-кваліфікаційними групами (103 – будинки та споруди, 104 – машини та обладнання, 105 – транспортні засоби і т. д.). Для розмежування приналежності інвентарних карток основних засобів до певного підрозділу використовують закладки. За допомогою них відокремлюють групи основних засобів одна від іншої у розрізі підрозділів підприємства.

Для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів застосовується ”Опис інвентарних карток по обліку основних засобів”(форма № ОЗ-7). Опис складається в одному примірнику бухгалтерією в цілях контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів.

Для обліку руху основних засобів по класифікаційних групах при ручній обробці облікової документації на підприємстві застосовується ”Картка обліку руху основних засобів” (форма № ОЗ-8), яка заповнюється на основі даних інвентарних карток відповідних груп (видів) основних засобів та звіряється з даними синтетичного обліку основних засобів. На основі підсумкових даних цих карток заповнюються звітні форми з руху основних засобів.

Для пооб’єктного обліку основних засобів за місцями їх знаходження (експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку основних засобів, що ведуться в бухгалтерії.

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів ”Акт приймання–передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” виписується у двох примірниках працівником відділу (цеху) – здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передається до бухгалтерії, а другий – відділу (цеху) – здавальнику.

При передачі основних засобів іншому підприємству (оренду) акт складається у двох примірниках (для підприємства, що здає та приймає основні засоби).

За даними акту робляться відмітки в ”Інвентарному списку основних засобів” підрозділу, з якого вибув об’єкт, а також вилучається ”Інвентарна картка обліку основних засобів” із сукупності об’єктів, які обліковуються за даним підрозділом у бухгалтерії.

Підставою для відміток у ”Інвентарній картці обліку основних засобів” про вибуття об’єктів основних засобів при передачі їх іншому підприємству, а також про переміщення в середині підприємства є ”Акт приймання-передачі основних засобів” (форма № ОЗ-1); при списанні об’єкта основних засобів внаслідок старіння чи зносу – ”Акт на списання основних засобів” (форма № ОЗ-3). Записи про закінчені роботи по добудові, дообладнанні, реконструкції та модернізації, ремонту об’єкта ведуться в картці на підставі ”Акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” (форма № ОЗ-2).

Акт, підписаний працівником цеху, що уповноважений на приймання основних засобів, та представником цеху (підприємства), який виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, здають до бухгалтерії підприємства. Акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами на те уповноваженими. До технічного паспорта відповідного об’єкта основних засобів повинні бути внесені необхідні зміни до характеристики об’єкта, пов’язані із капітальним ремонтом, реконструкцією та модернізацією.

Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, що виконував ремонт, реконструкцію, модернізацію.

Для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні застосовується ”Акт на списання основних засобів” (форма № ОЗ-3). Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, затверджується керівником підприємства або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту.

Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розбирання будинків, споруд, демонтажу обладнання відображають в акті в розділі ”Розрахунок результатів списання об’єктів”.

Для оформлення списання автомобіля, вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа, при їх ліквідації застосовується ”Акт на списання автотранспортних засобів” (форма № ОЗ-4). Акт складається у двох примірниках та підписується комісією, що призначається керівником підприємства і затверджується керівником підприємства чи особою, на те уповноваженою. Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей та металобрухту, що залишився в результаті списання.

Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розбирання автотранспортних засобів, відображаються в розділі ”Розрахунок результатів списання автомобіля”.

Об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.