Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Інвентаризація основних засобівПри інвентаризації основних засобів перевіряється наявність і стан будівель, споруд, незавершеного будівництва, інвентар та устаткування, а також земельні ділянки. Така перевірка проводиться в наступних розрізах і власні основні засоби на відповідальному зберіганні, в ремонті, передані або прийняті в оренду(лізинг) основні засоби.

До початку проведення інвентаризації необхідно перевірити наявність та стан інвентарних карток, описів та інших регістрів аналітичного обліку, а також технічних паспортів, іншої технічної документації, наявність документів на основні засоби, що були здані або отримані підприємством на правах оренди (лізингу), на зберігання або у тимчасове користування. При відсутності документів необхідно забезпечити їх отримання та оформлення.

При інвентаризації основних засобів слід чітко визначити, що є інвентаризаційним об’єктом (табл.. 21).

Таблиця 21

Інвентаризаційні об’єкти основних засобів.

Основні засоби Інвентаризаційний об’єкт
1. Будівлі Кожна окрема будівля разом з надвірними добудовами. Якщо надвірні добудови і споруди обслуговують дві і більше будівель, їх слід вважати самостійними інвентарними об’єктами.
Споруди Кожна окрема споруда з усіма зручностями, які складають з нею єдине ціле.
Передавальні пристрої Кожний окремий пристрій, який має самостійне значення, за допомогою якого здійснюється: передача електричної і теплової енергії; передача механічної енергії від машин- двигунів до робочих машин; переміщення рідких або газоподібних речовин до одного інвентарного об’єкта до іншого.

 

продовження 21

Транспортні засоби Кожний окремий об’єкт з включенням всіх пристосувань, які відносяться до нього.
Силові машини і устаткування Кожна окрема машина, включаючи деталі, які входять до її складу, прилади, а також трубопроводи, які відносяться до неї, кабелі, електропроводи, індивідуальна огорожа і фундамент.
Робочі машини і устаткування Кожна окрема машина, апарат, агрегат-установка, включаючи двигуни, які входять до її складу, пристосування, прилади, інструменти, електроустаткування, а також індивідуальна огорожа і фундамент.
Вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої Предмети, які не є складовою частиною будь-якого іншого інвентарного об’єкта, а мають своє самостійне призначення.
Інструменти Ріжучі, ударні, давлячі інструменти, в тому числі ручні, механізовані (гідравлічні), ті, які працюють за допомогою електроенергії, а також різного роду пристосування(робочі зажими, тиски тощо).
Виробничий інвентар Предмети виробничого призначення для полегшення виробничих операцій під час роботи (робочі столи, верстати тощо), устаткування, а також сховища для зберігання сипучих і рідких тіл (баки, чани, зокрема, інвентарна тара тощо).

 

Присвоєні об’єктам основних засобів інвентарні номери не повинні змінюватись. Зміна номерів може бути проведена лише в тих випадках, коли виявлено, що об’єкти помилково відображаються не в тій групі основних засобів, до якої вони повинні бути включені за своїм техніко-виробничим призначенням, а також у випадках встановлення неправильної їх нумерації. В ході проведення інвентаризації будинків, споруд та іншої нерухомості комісія перевіряє наявність документів, які підтверджують знаходження вказаних об’єктів у власності підприємства.

Орендовані основні засоби підлягають інвентаризації орендодавцем із складанням окремого опису, в якому дається посилання на документи, які підтверджують прийняття цих об’єктів на відповідальне або в оренду та відомості про строк оренди. Один примірник опису до складання різного звіту надсилається орендодавцю.

Також перевіряється наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші об’єкти природних ресурсів, що знаходяться у власності підприємства. На дату інвентаризації повинна бути підтверджена наявність рухомих інвентарних об’єктів. Таким підтвердженням може бути квитанція про останню орендну плату, якщо вона була складена не раніше встановленого договором останнього терміну платежу.

При встановленні об’єктів, не прийнятих на облік, а також об’єктів, по яких в регістрах бухгалтерського обліку відсутні або вказані неправильні дані, що їх характеризують, комісія повинна включити в опис правильні дані та технічні показники за цими об’єктами.

При інвентаризації основних засобів поряд з перевіркою їх фактичної наявності встановлюється ступінь їх фактичного зносу за результатами якого коригуються записи на рахунку необоротних активів.

Однотипні предмети господарського інвентарю, інструменти, верстати однакової вартості, що надійшли одночасно в один із структурних підрозділів підприємства та обліковуються в типовій інвентарній картці групового обліку, в описах приводяться за найменуваннями і зазначенням кількості цих предметів.

При порівнянні опису будівель і споруд з даними бухгалтерського обліку, як правило, розбіжностей не повинно виникнути. Якщо при перевірці буде встановлено, що певна споруда протягом року була розібрана й акту на її ліквідацію не було складено, то в цьому випадку складається окремий акт на ліквідацію, вказується, яку кількість матеріалів було отримано і ким, для яких потреб були використані ці матеріали, після чого акт надається на затвердження власнику, керівнику підприємства.

Основні засоби, не придатні для експлуатації і до відновлення, до опису фактичних залишків не включаються. На ці предмети інвентаризаційна комісія складає окремі описи із зазначенням часу введення в експлуатацію і причин, по яких вони стали непридатними для подальшого використання. Списання таких об’єктів здійснюється у відповідності з діючим порядком, щодо ліквідації основних засобів.

Основні засоби, які в момент інвентаризації знаходяться за межами підприємства (в далеких морських рейсах, на річкових суднах; залізничний рухомий склад, автомашини; відправлені на капітальний ремонт машини та обладнання тощо) інвентаризуються до моменту тимчасового їх вибуття.

Основні засоби, що перебувають в лізингу, ремонті тощо, вводяться до інвентаризаційного опису на підставі актів, накладних, квитанцій та інших документів, які засвідчують приймання вказаного майна переробними, ремонтними, обслуговуючими та іншими підприємствами.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.