Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Облік інших необоротних матеріальних активів

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інші необоротні матеріальні активи - усі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму й не ввійшли до переліку основних засобів.
Для необоротних активів у матеріальній формі, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку, у Плані рахунків призначений рахунок 11 ˮІнші необоротні матеріальні
активиˮ.

Малоцінні необоротні матеріальні активи включають:

1) знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.);

2) бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

3) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або виготовлення індивідуальних замовлень);

4) предмети виробничого значення вартістю до 1000 гривень (або ж встановленої підприємством межі суттєвості) включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість - робочі столи, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами та ін.);

5) предмети, призначені для видачі напрокат;

6) господарський інвентар вартістю до 1000 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість (або ж встановленої підприємством межі суттєвості) – предмети конторського та господарського облаштування, конторське обладнання, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти, стендери, драбини ручні та ін;

7) інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 1000 гривень включно без податку на додану вартість (або ж встановленої підприємством межі суттєвості) - телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники та ін.

На субрахунку ˮМалоцінні необоротні матеріальні активиˮ відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

Тимчасові нетитульні споруди включають:

1) тимчасові нетитульні споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

2) сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки та ін.).

Рахунок 11 має наступні субрахунки:

111 ˮБібліотечні фондиˮ призначений для обліку наявності і руху бібліотечних фондів.

112 ˮМалоцінні необоротні матеріальні активиˮ призначений для обліку предметів строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою з врахуванням очікуваного способу використання таких об’єктів, та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховуються до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

113 ˮТимчасові не титульні спорудиˮ - ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.

114 ˮПриродні ресурсиˮ - признасчений для обліку наявності та руху придбаних природніх ресурсів для наступного видобутку (нафти , газу).

115 ˮІнвентарна тараˮ призначений для обліку наявності і руху інвентарної тари.

116 ˮПредмети прокатуˮ ведеться облік наявності і руху активів призначених для видачі напрокат.

117 ˮІнші необоротні матеріальні активиˮ ведеться облік наявності та руху іншх необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках (вартість завершених капітальних інвестицій в обєкти операційної оренди).

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта цих активів. Підприємства, які амортизацію бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів нараховують у першому місяці використання зазначених об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості, аналітичний облік цих об'єктів можуть вести із забезпеченням інформації про загальну кількість об'єктів та їх загальну вартість у розрізі класифікаційних підгруп, що підприємство запроваджує самостійно.

Підприємствам надано вільний вибір не тільки у визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але і щодо віднесення зазначених предметів до необоротних чи оборотних активів.

У практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного нарахування зносу по малоцінних необоротних матеріальних активах, виходячи з корисного строку їх використання. Для зручності знос нараховують не по кожному об'єкту, а по групі однорідних за призначенням і строком служби предметів.

На суму нарахованого зносу по переданих в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активах у бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 132 „Знос інших необоротних матеріальних активів„ у кореспонденції з дебетом рахунків: 23 ˮВиробництвоˮ, 91 ˮЗагальновиробничі витратиˮ (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах, що використовуються у виробництві); 92 ˮАдміністративні витратиˮ (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах загальногосподарського призначення) та ін.

Вартість малоцінних необоротних матеріальних активів, що прийшли до непридатності, списується з кредиту рахунка 112 „Малоцінні необоротні матеріальні активи” в кореспонденції з дебетом рахунків:
976 „Списання необоротних активів„ (у сумі залишкової вартості);
132 „Знос інших необоротних матеріальних активівˮ (на суму нарахованого зносу).

Металолом та інші цінні відходи, одержані від списання малоцінних необоротних матеріальних активів, прибуткуються в доходи підприємства за ціною можливого використання або реалізації записом: дебет рахунку 209 „Інші матеріалиˮ кредит рахунку 746 „Інші доходи від звичайної діяльностіˮ (табл. 22)

Таблиця 22

Типові операції за рахунком 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

Зміст господарської операції Кореспонденція
Дебет Кредит
1. Оприбутковано збудовані тимчасові (нетитульні) споруди
2. Оприбутковано необоротні матеріальні активи в рахунок погашення довгострової дебіторської заборгованості
3. Оприбутковано інші необоротні активи:    
- від власного виробництва
- від учасника в рахунок внесків до пайового капіталу
- у погашення заборгованості з неоплаченного капіталу
- як цільові внески чи цільове фінансування
- в оплату заборгованості з фінансової оренди
- що були раніше списані з балансу
- у рахунок отриманих дивідендів
4. Проведена дооцінка інших необоротних активів
5. Оприбуткування надлишків інших необоротних матеріальних активів
6. Переведення до основних засобів помилково занесених до інших необоротних активів
7. Списання зносу інших необоротних активів при їх вибутті
8. Передача інших необоротних активів у фінансову оренду
9. Переведення МШП помилково віднесених до інших необоротних активів
10. Уцінка інших необоротних матеріальних активів
11. Списання вартості тимчасових нетитульних споруд на витрати поточного періоду
12. Списання вартості інших необоротних матеріальних активів при їх вибутті
13. Списання вартості втрачених необоротних активів внаслідок стихійного лиха (надзвичайних подій)

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.