Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

з курсу «ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ»

 

1. Поняття про бюджетні установи та правові засади їх діяльності.

2. Особливості організації обліку в бюджетних установах.

3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Бухгалтерський баланс.

4. Первинні бухгалтерські документи, їх значення, порядок оформлення та зберігання.

5. Меморіальні ордери – накопичувальні відомості, їх призначення.

6. Кошторис бюджетної установи: поняття, види, структура, порядок складання та затвердження

7. Облік доходів загального фонду.

8. Облік доходів спеціального фонду.

9. Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт, доходів бюджетів та інших доходів.

10. Склад і класифікація витрат.

11. Облік касових і фактичних видатків.

12. Облік касових видатків.

13. Облік фактичних видатків.

14. Облік розрахункових операцій на бюджетних рахунках, відкритих в органах Державного казначейства.

15. Облік операцій з іноземною валютою.

16. Облік касових операцій.

17. Облік інших коштів.

18. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

19. Облік розрахунків із різними дебіторами і кредиторами.

20. Загальні правила обліку та розрахунків по заробітній платі.

21. Поняття праці, суть заробітної плати та порядок її нарахування.

22. Оплата годин нічної роботи та надурочні роботи.

23. Порядок оплати роботи у святкові та вихідні дні.

24. Облік особового складу працівників та використання робочого часу.

25. Облік нарахування і виплат сум відпускних та порядок нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

26. Порядок утримання та відрахувань із заробітної плати.

27. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із заробітної плати.

28. Особливості обліку та розрахунків заробітної плати в установах освіти, охорони здоров'я та культури.

29. Облік розрахунків зі стипендіями та аспірантами.

30. Облік розрахунків зі страхування.

31. Облік основних засобів.

32. Облік інших необоротних матеріальних активів.

33. Облік нематеріальних активів.

34. Облік незавершеного капітального будівництва.

35. Облік зносу та ремонту необоротних активів.

36. Облік результатів інвентаризації необоротних активів.

37. Основні завдання та організація обліку запасів.

38. Облік руху запасів.

39. Облік виробничих запасів.

40. Облік тварин на вирощування та відгодівлі.

41. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

42. Облік готової продукції сільськогосподарського виробництва.

43. Порядок проведення інвентаризацій запасів та відображення її результатів в обліку.

44. Поняття та склад витрат, пов’язаних із виробничою діяльністю бюджетних установ.

45. Облік витрат і продукції виробничих майстерень.

46. Облік витрат і продукції підсобних сільських господарств.

47. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами.

48. Загальні засади обліку власного капіталу в бюджетних установах.

49. Облік фондів у необоротних активах та МШП.

50. Облік результатів виконання кошторисів.

51. Облік результатів переоцінок.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.