Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Завдання з розвитку мовлення в дитячому садку. Засоби навчання дітей рідної мови.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Основне завдання виховання у дит. садку– навчити дитину користуватися рідною мовою у живому, безпосередньому спілкуванні з оточуючими людьми, розвинути усне мовлення.

Виховання звукової культури мови дітей – це два розділи: розвиток культури мови і розвиток мовного слуху. Діти повинні оволодіти вмінням чітко і правильно вимовляти всі звуки та звукосполучення у словах рідної мови згідно з нормами фонетики та орфоепії, чітко розрізняти у вимовлянні і на слух близькі за звучанням групи звуків. У програмі «Малятко» всі мовні завдання об’єднані в розділі «Мовне спілкування» і розширено та конкретизовано головну мету роботи з дітьми В параграфі «Наші співрозмовники»

Завдання:

1)Розвиток словника: -діти засвоюють слова – назви предметів, дій, їхніх якостей, оволодівають узагальнюючими словами. Словникова робота в дитсадку тісно пов’язана з пізнавальним розвитком: в основі збагачення словника лежить утворення зв’язків між уявленнями про об’єкти, дії і відповідними назвами як самого об’єкта, так і певних його ознак, властивостей. Формування узагальнень і на цій основі розвиток понятійного мислення неможливий без засвоєння нових слів, що виражають ці поняття, закріплюють у свідомості нові знання й уявлення. Виховання у дітей чутливості до емоційної сторони слова, уважності і цікавості до змісту слів, бажання знаходити точні й виразні слова для передачі своїх думок.

2) Виховання звукової культури мови дітей (культура мови і мовний слух) – діти повинні оволодіти вмінням чітко і правильно вимовляти всі звуки та звукосполучення у словах рідної мови згідно з нормами фонетики та орфоепії, чітко розрізняти у вимовлянні і на слух близькі за звучанням групи звуків, володіти інтонаційною виразністю мовлення, правильним мовним диханням, якостями голосу, системою наголосу.

3) Формування граматичного ладу мови –Навчати граматично правильно змінювати слова і поєднувати їх в реченні, вправлянню вживати складні граматичні форми, використовувати в мові речення різних граматичних категорій (прості, поширені, складні), із сполучниками, сполучними словами і без них. Практичним шляхом діти повинні оволодіти різними способами словотворення, словозміни.

4) Розвиток розмовної (діалогічної)мови –залучення дітей до різних форм мовного спілкування: підтримувати розмову з дорослими і дітьми, відповідати на запитання, звертатися із запитаннями. Крім цього в старшому віці у дітей формується вміння брати участь у колективній бесіді, відповідати на запитання коротко і докладно залежно від характеру запитань, уважне і доброзичливе ставлення до відповідей інших дітей, бажання доповнити відповідь товариша, виправити помилку. Виховувати культуру мовлення. Важливою стороною культури мовлення є виховання мовного етикету: вміння звертатися до дорослої людини і товариша, попросити вибачення, дозволу взяти чужу річ.

5) Навчання дітей розповіді(розвиток монологічного мовлення) Формування монологічного мовлення починається ще в молодшому дошкільному віці в надрах діалогу. Залежно від вікових особливостей дітей вчать спочатку розуміти розповідь вихователя, потім – розповідати самостійно: переказувати невеликі оповідання та казки, описувати іграшку, предмет, картинку, складати розповідь за сюжетною картиною, про події з власного досвіду, виконувати словесно-творчі завдання.

У старшому дошк віцізростають вимоги до дитячих розповідей. Діти повинні дотримуватись чіткої композиційної структури, логіки розвитку сюжету, правдиво зображувати дійсність у розповідях на реальні теми, давати оцінку життєвим явищам, фактам.

6) Ознайомлення з худ. літературою. –У програму ознайомлення дітей з художньою літературою входять народні казки, пісні, забавлянки, твори українських письменників, класиків. У дітей треба розвивати любов до різних жанрів дит. художньої літ-ри, вміння слухати і розуміти художні твори;оцінювати вчинки героїв, висловлювати своє ставлення до них; емоційно, виразно відтворювати зміст оповідань, казок; сприймати і розуміти окремі засоби художньої форми і виразності творів. Діти повинні знати й уміти виразно читати вірші, самостійно розповідати казки, грати в ігри за змістом художніх творів.

7)Навчання грамоти –діти знайомляться з реченням, словом, складом, вчаться звуковому аналізу слів, виконують різні вправи по підготовці до письма. Всі завдання виконуються разом. Зміст навчання дітей з розвитку мови визначається програмами вих.-ня та навч-ня (Малятко, Дитина).

Засоби навчання: 1-оганізація спілкування дітей у різних видах діяльності. 2 – сприймання різних видів зображувального мистецтва.3 – використання технічних засобів.4 – ознайомлення дітей з худ. літературою.5 – мова вихователя як педагогічний фактор впливу на дитину.

Зміст і завдання з розвитку мови окреслені в програмах « Малятко», «Дитина», «Дитина і дошкільні роки», «Українське довкілля»

Назви розділів, підрозділів:«Я сам» - соціальне, «Я» - визначає компетенцію; лексична, граматична, фонетична, діалогічна, комунікативна.

Варіантні програми розвитку дітей:

А.Богуш – «Витоки мовленнєвого розвитку», Дзюбишина, Мельник – «Розвиток українського мовлення».

Ці програми розкривають вступ, визначені базисні характеристикимовлення дітей від народження і до 7 років, визначені завдання з розвитку мови починаються від народження і до7 років, причому завдання враховують поступовий розвиток, кінцевий результат мовленнєвої діяльності. Дзюбишина, Мельник «Програма максимум» містить і побудований зміст і завдання по кожній віковій групі: лексики, граматики, звукова культура, перелік слів, які повинні діти знати з наголосом.

Базовий компонент мовленнєвого розвитку дитини-дошкільника:

Вид діяльності. Зміст навчання Навчально-мовленнєва діяльність
Діалогічна компетенція: Діалог між дорослим і дитиною, між двома дітьми, групова бесіда.Бесіди за змістом худ твору, картини, супроводжуючі бесіди, словесні доручення. Дитина вільно вступає в розмову з дітьми, дорослими, підтримує діалог, не втручається в розмову дорослих, відповідає на запитання, за змістом картини, виконує словесні доручення, звітує про їх виконання.
Монологічна компетенція: Контекстне зв’язне мовлення. Розповіді: описові, сюжетні, творчі. Переказ Дитина оволодіває контекстним монологічним мовленням. Складає розповіді: описові, сюжетні, творчі, переказує худ тексти, розповідає за змістом картини, худ творів
Лексична компетенція: Пасивний та активний словник у межах віку, слова-омоніми,синоними, антоніми,споріднені,багатозначні,однокореневі,прислів’я,приказки Словник 4-4,5 тис. слів, у словнику наявні всі частини мови. Дитина вживає синоніми,антоніми, омоніми, епітети, метафори,багатозначні слова, фразеологічні звороти, Знає прислів’я,приказки, утішки,загадки,скоромовки. Володіє формулами мовленнєвого етикету (привітання, прощавання, знайомство,вибачення,подяка,прохання.
Фонетична компетенція: Орфоепічна правильність мовлення, вимова всіх звуків рідної мови. Фонематичний слух, інтонаційні засоби виразності мовлення, звуковий аналіз мовлення. Правильно і чітко вимовляти всі звуки рідної мови, розвинений фонематичний слух, дотримується інтонаційних засобів виразності, діти оволодівають прийомами звукового аналізу слів,розрізняють і виділяють голосні, тверді й м’які звуки.
Граматична компетенція: Практичне засвоєння морфологічної системи рідної мови: рід, число, відмінкові закінчення. Типи речень: прості, складносурядні, складнопідрядні, окличні, наказові, питальні, розповідні. Сполучники і сполучні слова, словотворення. До 7 років завершується засвоєння дитиною морфологічної системи укр. мови. Дитина засвоює рід, число, відмінкові закінчення)У мовленні дитини є всі типи простих і складних речень із сполучниками і сполучними словами. Створює слова за допомогою суфіксів, префіксів.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.