Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Формування просторових уявлень у дітей молодшого і середнього дошк. віку.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Орієнтування у просторі потребує вміння користуватися якою – небудь системою відліку. В ранньому дитинстві дитина оволодіває словесною системою відліку просторового направлення відносно свого тіла В дошк. віці дитина оволодіває словесною системою відліку по основним просторовим направленням :вперед - назад, вверх- вниз ,направо – наліво. Робота з маленькими дітьми починається з орієнтування відносно свого тіла та просторових направлень: з переду- там де лице, позаду – там де спина, на право там де права рука, на ліво там де ліва рука. Відносно знання свого тіла орієнтуючись «на себе» стає можливе орієнтування «від себе». Насамперед вих.-ль вчить дітей називати частини свого тіла :голова, груди, спина, ноги, руки. Ці знання закріплюються в дид.іграх. «Хто правильно покаже і скаже».Знайомити з правою і лівою рукою необхідно одночасно, підкреслюючи їх різні функції.

Методика:

1.Орієнтування «на себе» - засвоєння схеми власного тіла; (мол, сер групи)

2. Орієнтування «на зовнішні об’єкти» виділення окремих сторін предметів: переду, позаду, зверху, знизу, справа, зліва (мол. сер. групи)

3. Засвоєння і застосування словесної системи відліку по головним просторовим направленням: вперед – назад, вверх – вниз, вправо – вліво (сер. старша групи).

4. Визначення розміщення предметів у просторі: «від себе», коли початкова точка відліку фіксується на об’єкті (ст. сер. групи).

5. Визначення власного положення у просторі ( точка стояння) відносно різних об’єктів, точка відліку локалізується на іншій людині або предметі ( ст. група).

6. Визначення просторового розміщення предметів відносно один одного (ст. група)

7. Визначення просторового положення об’єктів на площині у двохвимірному просторі, визначення їх розміщення відносно один одного і по відношенню до площини, на якій вони розміщені (моделі – схеми, маршрути) (ст. група).

Формування просторових уявлень у дітей старшого дошк. віку.

В ст.. дошк віці необхідно звернути увагу на орієнтування дітей на лиску паперу. Перш за все необхідно пояснити значення виразу: у центрі, посередині, справа, зліва, збоку, по верхній, по нижній, по боковій стороні справа, по боковій- зліва лівий верхній кут, правий нижній кут іт.д. Одним з ефективних прийомів є «зоровий диктант», діти роздивляються готову композицію орнаменту а далі самі роблять по пам’яті з геометричними фігурами. Також діти самі можуть самостійно зробити орнамент з готових геом. фігур а потім самі розповідають скільки і яких фігур вони брали. Таким чином робота по розвитку просторових уявлень у ст. дошк. ведеться з ускладненнями: 1)поступово збільшуючи кількість різноманітних варіантів просторових відношень між предметами.2)користуватись спец. термінологією.3)переходу від.дид.гри до орієнтуванні в просторі.4)в переході від сприймання до їх осмислення їх логіки.5)в переході від місцеположення предмета відносно один до одного.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.