Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Контроль за дотриманням бюджетного законодавстваВерховна Рада України здійснює контроль за дотриманням
бюджетного законодавства у процесі: 1) визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період; 2) розгляду проекту та прийняття закону про Державний бюджет
України; 3) внесення змін до закону про Державний бюджет України; 4) виконання закону про Державний бюджет України, у тому
числі шляхом заслуховування звітів про виконання Державного
бюджету України (включаючи звіти головних розпорядників коштів
державного бюджету про використання ними бюджетних коштів та
результати виконання відповідних бюджетних програм); 5) розгляду річного звіту про виконання закону про Державний
бюджет України; 6) використання кредитів (позик), що залучаються державою від
іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій. Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю Рахункової палати щодо виконання нею повноважень, визначених Конституцією України. До повноважень Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету належать: 1) підготовка питання щодо бюджетної політики на наступний
бюджетний період та попередній розгляд проекту закону про
Державний бюджет України; 2) надання до поданих на розгляд Верховної Ради України
законопроектів висновків щодо їх впливу на показники бюджету та
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини; 3) попередній розгляд річного звіту про виконання закону про
Державний бюджет України та підготовка проекту рішення щодо цього
звіту для розгляду Верховною Радою України; 4) попередній розгляд інформації Кабінету Міністрів України,
Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби
України, інших центральних органів виконавчої влади про стан
виконання закону про Державний бюджет України протягом
відповідного бюджетного періоду; 5) взаємодія з Рахунковою палатою (включаючи попередній
розгляд висновків і пропозицій Рахункової палати). За зверненням Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
надають інформацію про державний бюджет та місцеві бюджети,
необхідну йому для підготовки та попереднього розгляду бюджетних питань. Комітети Верховної Ради України беруть участь у попередньому розгляді питання щодо бюджетної політики на наступний бюджетний період та проекту закону про Державний бюджет України, а також попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо використання коштів Державного бюджету України) у частині, що віднесена до компетенції комітетів.До повноважень Рахункової палати належить здійснення контролю за використанням коштів Державного бюджету України, в тому числі на обслуговування і погашення державного боргу. Рахункова палата подає Верховній Раді України висновки та пропозиції щодо стану використання коштів Державного бюджету України за підсумками кожного кварталу.Міністерство фінансів України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як щодо державного бюджету, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством України. Міністерство фінансів України в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, координує та спрямовує діяльність органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів. Міністерство фінансів України та місцеві фінансові органи у встановленому законодавством порядку одержують від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання. До повноважень Державної казначейської служби України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення контролю за: 1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат
державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням
фінансової і бюджетної звітності; 2) бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету; 3) відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів
показникам розпису бюджету; 4) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками
бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту
бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу
у бюджетному процесі); 5) відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та
відповідним бюджетним асигнуванням. Державна казначейська служба України в межах своїх
повноважень забезпечує організацію та координацію діяльності
головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням
ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності. До повноважень органів Державної фінансової інспекції
України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
належить здійснення контролю за: 1) цільовим та ефективним використанням коштів державного
бюджету та місцевих бюджетів (включаючи проведення державного
фінансового аудита); 2) цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів
(позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії; 3) достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при
складанні планових бюджетних показників; 4) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками
бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту
бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу
у бюджетному процесі); 5) веденням бухгалтерського обліку, а також складанням
фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та
звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що
застосовуються в процесі виконання бюджету; 6) станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудита у
розпорядників бюджетних коштів. Державна фінансова інспекція України щомісячно надає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України звіти про узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного законодавства.Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні
місцеві ради з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
здійснюють: 1) контроль за виконанням рішення про місцевий бюджет; 2) інші повноваження, передбачені цим Кодексом, законом про
Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству
показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів
бюджетних установ та інших документів, які використовуються у
бюджетному процесі, здійснюється: 1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - щодо бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки Крим значення та
районних бюджетів Автономної Республіки Крим; 2) обласними державними адміністраціями - щодо районних та
міських (міст обласного значення) бюджетів; 3) міськими державними адміністраціями в містах Києві та
Севастополі - щодо районних у цих містах бюджетів; 4) районними державними адміністраціями - щодо міських (міст
районного значення), селищних, сільських бюджетів та бюджетів їх
об'єднань, що створюються згідно із законом; 5) виконавчими органами міських рад - щодо бюджетів районів у
містах, сіл, селищ чи міст районного значення, що входять до складу цих міст. 7.3. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства Порушенням бюджетного законодавства визнається порушення
учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим
бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду,
затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про
його виконання, а саме: 1) включення недостовірних даних до бюджетних запитів; 2) порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання; 3) визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників; 4) планування надходжень або витрат державного бюджету (місцевого бюджету), не віднесених до таких цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України; 5) порушення встановленого порядку або термінів подання проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет) на розгляд Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради); 6) порушення встановленого порядку або термінів розгляду проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 7) прийняття рішення про місцевий бюджет з порушенням вимог цього Кодексу чи закону про Державний бюджет України (в тому числі щодо складання бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів); 8) порушення вимог цього Кодексу щодо затвердження державного бюджету (місцевого бюджету) з дефіцитом або профіцитом; 9) включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України; 10) зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (за винятком коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету; 11) зарахування доходів бюджету до іншого, ніж визначено цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України, бюджету, в тому числі внаслідок здійснення поділу податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів між бюджетами з порушенням визначених розмірів; 12) здійснення державних (місцевих) запозичень, надання державних (місцевих) гарантій з порушенням вимог бюджетного кодексу; 13) прийняття рішень, що призвели до перевищення граничних обсягів державного (місцевого) боргу чи граничних обсягів надання державних (місцевих) гарантій; 14) розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог бюджетного кодексу; 15) створення позабюджетних фондів, порушення вимог бюджетного кодексу щодо відкриття позабюджетних рахунків для розміщення
бюджетних коштів; 16) порушення порядку або термінів подання, розгляду і
затвердження кошторисів та інших документів, що застосовуються в
процесі виконання бюджету, затвердження у кошторисах показників, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями; 17) порушення порядку або термінів подання і затвердження
паспортів бюджетних програм (у разі застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі); 18) порушення встановлених термінів доведення документів про
обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня або одержувачів бюджетних коштів; 19) порушення порядку та термінів відкриття (закриття)
рахунків в органах Державної казначейської служби України; 20) взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених законом про Державний бюджет України; 21) порушення порядку реєстрації та обліку бюджетних
зобов'язань, включаючи необґрунтовану відмову в реєстрації або
несвоєчасну реєстрацію бюджетних зобов'язань; 22) порушення вимог бюджетного кодексу при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення такої оплати; 23) здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без
реєстрації бюджетних зобов'язань, за відсутності підтвердних
документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної
інформації, а також безпідставна відмова у проведенні платежу
органами Державної казначейської служби України; 24) нецільове використання бюджетних коштів; 25) порушення вимог при здійсненні витрат
державного бюджету (місцевого бюджету) у разі несвоєчасного
набрання чинності законом про Державний бюджет України (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет); 26) надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до
бюджету з порушенням вимог встановлених умов кредитування бюджету; 27) здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій
формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним
особам кредитів з бюджету всупереч бюджетному кодексу; 28) здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які
відповідно до бюджетного кодексу мають проводитися з іншого бюджету; 29) здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету
без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
всупереч закону про Державний бюджет України; 30) порушення вимог бюджетного кодексу щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету; 31) здійснення видатків на утримання бюджетної установи
одночасно з різних бюджетів.За порушення бюджетного законодавства до учасників
бюджетного процесу можуть застосовуватися такі заходи впливу: 1) попередження про неналежне виконання бюджетного
законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного
законодавства - застосовується в усіх випадках виявлення порушень
бюджетного законодавства. Виявлені порушення бюджетного
законодавства мають бути усунені в строк до 30 календарних днів; 2) зупинення операцій з бюджетними коштами; 3) призупинення бюджетних асигнувань. Призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення
повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму
на строк від одного до трьох місяців у межах поточного бюджетного
періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) у
порядку, встановленому Міністерством фінансів України; 4) зменшення бюджетних. Зменшення бюджетних асигнувань передбачає позбавлення повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму на строк до завершення поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) та у разі необхідності з подальшим внесенням змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 5) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету; 6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет; 7) безспірне вилучення коштів з місцевих , що передбачає
стягнення органами Державної казначейської служби України коштів з
місцевих бюджетів до державного бюджету, в тому числі і за рахунок
зменшення обсягу трансфертів (дотації вирівнювання) місцевим
бюджетам на відповідну суму, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;Попередження про неналежне виконання бюджетного
законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного
законодавства може застосовуватися учасниками бюджетного процесу,
уповноваженими бюджетним кодексом на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Форма та порядок складання протоколу про порушення бюджетного
законодавства встановлюються Міністерством фінансів України. Інформація про результати здійснення контролю за
дотриманням бюджетного законодавства оприлюднюється органами,
уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного
законодавства, якщо інше не передбачено законом. Нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання
на цілі, що не відповідають: бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет); напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті
бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу
у бюджетному процесі) або в порядку використання бюджетних коштів; бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану
використання бюджетних коштів). Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у
зупиненні будь-яких операцій із здійснення платежів з рахунку
порушника бюджетного законодавства. Механізм зупинення операцій з
бюджетними коштами визначається Кабінетом Міністрів України.Зупинення операцій з бюджетними коштами можливе на строк
до 30 днів у межах поточного бюджетного періоду, якщо інше не
передбачено законом. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного
законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або
кримінальну відповідальність згідно з законом. Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником
чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для
притягнення до відповідальності згідно з законами України його
керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від
характеру вчинених ними діянь. У разі порушення вимог бюджетного кодексу та закону про
Державний бюджет України щодо складання відповідного бюджету в
частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих
бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, Кабінету Міністрів України надається право протягом
місяця з дня набрання чинності рішенням про бюджет Автономної
Республіки Крим, обласний бюджет, бюджети міст Києва та
Севастополя звернутися до суду з одночасним клопотанням про
невідкладне зупинення дії рішення про відповідний місцевий бюджет
до закінчення судового розгляду справи. Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації наступного дня після підписання Головою
Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої
ради рішення про місцевий бюджет або внесення до нього змін
надсилають його Міністерству фінансів України.

Питання для контролю знань студентів

1. З чого складається процес контролю за виконанням бюджетів?

2. Дайте характеристику видам контролю щодо виконання бюджетів.

3. Назвіть чинники, що забезпечують ефективний контроль за виконанням бюджету.

4. Які органи державної влади приймають участь в організації процесу контролю виконання бюджетів?

5. Які існують можливості для удосконалення системи контролю за виконанням бюджетів?
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.