Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЧАСТИНА 4.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів має бути систематичною, послідовною, здійснюватися з використанням методико-технологічних прийомів та принципів, що дасть можливість студенту більш досконало опанувати предмет курсу. Перед усім студент має усвідомити теоретичну та практичну значущість дисципліни; детально ознайомитися із найважливішими розділами та темами курсу; усвідомити, що всі теми курсу взаємопов’язані між собою, їх вивчення сприяє формуванню цілісної картини в системі управління бюджетними ресурсами.

Майже за всіма темами, які визначені навчальним планом, передбачені лекції. Однак, деякі питання тем не розглядаються в лекційному курсі, а за окремими темами чи питаннями не передбачені практичні заняття. Окремі питання, які включені до лекційного курсу і розглядаються на практичних заняттях, потребують більш детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацювання основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконання практичних завдань.

Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформлюються у вигляді доповіді за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 8–10 стандартних аркушів (А-4) рукописного тексту. Доповіді обговорюються в ході проведення колоквіуму. В колоквіумі беруть участь всі студенти групи. За 15 хвилин до кінця колоквіуму як правило проводиться тестування.

Самостійна робота студента також передбачає підбір додаткової літератури для написання доповіді.

У процесі самостійної роботи з першоджерелами щодо бюджетної управління студентам необхідно ознайомитися з офіційними публікаціями, з аналізом проекту “Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік” та звітів про його виконання в попередні роки. Доцільно розглянути й аналітичні матеріали щодо проектів та звітів про виконання Державного бюджету України, які щоквартально видає група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету, а також щорічно – Рахункова палата, що контролює бюджетний процес від імені Верховної Ради. Ці документи містять багату палітру бюджетного та податкового оглядів з застосуванням графіків, діаграм, таблиць і т. д.

Особливу увагу необхідно приділити прийнятому Верховною Радою в 2010 р. Бюджетному кодексу, а також Податковому кодексу 2011 р.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.