Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теми для самостійного опрацювання 

Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту.

Теми доповідей:

1. Розвиток науки про управління.

2. Виділення фінансового менеджменту в окрему галузь менеджменту.

3. Необхідність управління фінансами на макрорівні.

Література: 1–9.

 

Тема 2. Суть та структура бюджету держави як об’єкта управління

 

Теми доповідей:

1. Сутність та значення бюджету держави.

2. Склад і структура дохідної частини Державного бюджету України.

3. Склад і структура видаткової частини Державного бюджету України.

 

Література: 1–9.

 

Тема 3. Органи оперативного управління бюджетним процесом

 

Теми доповідей:

1. Становлення та розвиток податкової служби України.

2. Необхідність та становлення органів Державного казначейства України.

3. Напрямки розвитку функцій та організаційної структури апарату Мінфіну України.

4. Розвиток Державної Контрольно-ревізійної служби України.

5. Основні напрями діяльності Рахункової палати України.

6. Фінансові органи в зарубіжних країнах.

7. Національний банк України: функції, структура і взаємовідносини з фінорганами.

8. Фондова біржа; функції, структура і взаємовідносини з фінорганами.

9. Фінансові служби в міністерствах і відомствах, на підприємствах і в установах: їх функції, права та обов’язки.

 

Література: 1,3,4,7,9,12,17,18.

 

Тема 4. Бюджетне планування в Україні

 

Теми доповідей:

1. Правове регламентування – основа чіткої організації бюджетного процесу.

2. Бюджетна модель суспільства. Проблеми вдосконалення бюджетної моделі в Україні.

3. Методи регулювання і збалансування бюджетів.

4. Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку України.

5. Проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні.

6. Визначення джерел і методів формування доходів.

7. Напрями і принципи фінансування видатків.

Література: 1,2,8,11,15.

Тема 5. Виконання бюджету

 

Теми доповідей:

1. Органи, які беруть участь у виконанні дохідної частини бюджету, і чітке розмежування функцій між ними.

2. Роль податкових органів України у виконанні дохідної частини бюджету.

3. Правове регламентування – основа податкової діяльності.

4. Організація проведення звірок доходів між органами податкової адміністрації та казначейства.

5. Характеристика форм взаємовідносин між Державним і місцевими бюджетами в України.

6. Аналіз цифрових даних щодо взаємовідносин між різними ланками бюджетної системи України.

7. Вдосконалення взаємовідносин між Державним і місцевими бюджетами в Україні.

8. Бюджетні трансферти в Україні.

9. Порядок проведення вексельних взаєморозрахунків.

 

Література: 1–5,12,14.

 

 

Тема 6. Облік виконання бюджету

 

Теми доповідей:

1. Місце обліку виконання бюджету у бюджетному менеджменті.

2. Складові організації обліку виконання бюджету у фінорганах.

3. Аналіз плану рахунків з обліку виконання Державного і місцевого бюджетів в Україні.

4. Облік взаємних розрахунків між бюджетами.

 

Література: 1–9.

 

 

Тема 7. Звітність про виконання бюджету

 

Теми доповідей:

1. Організація та види бюджетної звітності в Україні.

2. Місячні форми звітності розпорядників коштів про використання бюджетних асигнувань та їх характеристика.

3. Склад документів квартальної і річної звітності розпорядників коштів та їк характеристика.

4. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету.

5. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів.

6. Вдосконалення бюджетної звітності в Україні.

 

Література: 1,2,3,11,12,14,17,18.

 

 

Тема 8. Контроль за виконанням бюджету

 

Теми доповідей:

1. Органи державного фінансового контролю в Україні та розмежування функцій між ними.

2. Порядок проведення ревізій і перевірок органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні за поданням правоохоронних органів.

3. Реалізація результатів ревізій і перевірок, проведених органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні

4. Порядок проведення ревізії у фінансових органах.

5. Внутрівідомчий контроль за використанням бюджетних асигнувань.

 

Література: 1,3,6,7,17,18.

 

Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту

Теми доповідей:

1. Особливості організації бюджетного процесу в США.

2. Бюджетний процес в Росії на сучасному етапі.

3. Аналіз підготовчої роботи, яка передує складанню попереднього законопроекту (США, Швеція, Росія, Німеччина).

4. Процедура розгляду і затвердження законопроекту про бюджет (на прикладі двох-трьох держав).

5. Місце і роль спеціальних органів контролю в управлінні бюджетним процесом (на прикладі однієї держави).

 

Література: 1,3,12,17,18.

 

Задачі для самостійного розв’язання:

 

Задача 1

Для інноваційного розвитку державного підприємства з бюджету виділені кошти в розмірі 3,4 млн. грн. Складіть планову калькуляцію, якщо витрати на придбання спеціального устаткування передбачені на рівні 45% виділених фінансових коштів, а накладні витрати займають 10% у складі кошторису. Відрахування на різні соціальні заходи – єдиний соціальний внесок дорівнює 36,4% від фонду заробітної плати, а витрати на оборотні засоби (матеріали, паливо та енергію) складають 23 % від вартості спеціального устаткування.

Задача 2

На минулий рік було заплановано 274 млрд. грн. видатків з дефіцитом Державного бюджету близько 9%. Фінансовий план з видатків було виконано на 92%. Розрахувати, яким був у минулому році фактичний дефіцит бюджету, якщо план по доходах було виконано тільки на 89%?

Задача 3

Питома вага місцевих бюджетів у видатковій частині зведеного бюджету України на планувалась на рівні 31,2%. При цьому Державний бюджет України було виконано на 92%. На скільки необхідно було перевиконати обсяги місцевих бюджетів, щоб виконати зведений бюджет?

Задача 4

Доходи зведеного бюджету, що планувались на рівні 246 258,6 млн. грн., виконані за перше півріччя на 62,9 %. Прибутковий податок громадян забезпечив за цей період 54800,4 млн. грн. надходжень до цього бюджету. Надходження з податку на прибуток підприємств, які планувались на рівні 111405,0 млн. грн., були виконані тільки на 48,9%. Знайти питому вагу прямих податків у зведеному бюджеті, що виконаний за перше півріччя.

Задача 5

Доходи Державного бюджету за перше півріччя року склали 20150 млн. грн., що дорівнює 44,4% затвердженої Верховною Радою планової їх величини на рік. Видатки Державного бюджету, що заплановані на рік на рівні 49573,5 млн. грн., виконані у першому його півріччі на 38,7%. Знайти плановий річний дефіцит (профіцит) Державного бюджету і фактичний дефіцит (профіцит) за перше півріччя.

Задача 6

Для інноваційного розвитку державного підприємства з бюджету виділені кошти в розмірі 4,3 млн. грн. Складіть планову калькуляцію, якщо витрати на придбання спеціального устаткування передбачені на рівні 48% виділених фінансових коштів, а накладні витрати займають 12% у складі кошторису. Відрахування на різні соціальні заходи – єдиний соціальний внесок дорівнює 36,4% від фонду заробітної плати, а витрати на оборотні засоби (матеріали, паливо та енергію) складають 24 % від вартості спеціального устаткування.

Задача 7

На минулий рік було заплановано 303 млрд. грн. видатків з дефіцитом Державного бюджету близько 7%. Фінансовий план з видатків було виконано на 94%. Розрахувати, яким був у минулому році фактичний дефіцит бюджету, якщо план по доходах було виконано тільки на 91%?

Задача 8

Питома вага місцевих бюджетів у видатковій частині зведеного бюджету України на планувалась на рівні 32%. При цьому Державний бюджет України було виконано на 93%. На скільки необхідно було перевиконати обсяги місцевих бюджетів, щоб виконати зведений бюджет?

Задача 9

Доходи зведеного бюджету, що планувались на рівні 250230 млн. грн., виконані за перше півріччя на 56,9 %. Прибутковий податок громадян забезпечив за цей період 58800,4 млн. грн. надходжень до цього бюджету. Надходження з податку на прибуток підприємств, які планувались на рівні 111405,0 млн. грн., були виконані тільки на 48,9 %. Знайти питому вагу прямих податків у зведеному бюджеті, що виконаний за перше півріччя.

Задача 10

Доходи Державного бюджету за перше півріччя року склали 23150 млн. грн., що дорівнює 49,4% затвердженої Верховною Радою планової їх величини на рік. Видатки Державного бюджету, що заплановані на рік на рівні 50573,5 млн. грн., виконані у першому його півріччі на 40,7%. Знайти плановий річний дефіцит (профіцит) Державного бюджету і фактичний дефіцит (профіцит) за перше півріччя.

Задача 11

Для інноваційного розвитку державного підприємства з бюджету виділені кошти в розмірі 3,9 млн. грн. Складіть планову калькуляцію, якщо витрати на придбання спеціального устаткування передбачені на рівні 55% виділених фінансових коштів, а накладні витрати займають 10% у складі кошторису. Відрахування на різні соціальні заходи – єдиний соціальний внесок дорівнює 36,4% від фонду заробітної плати, а витрати на оборотні засоби (матеріали, паливо та енергію) складають 21 % від вартості спеціального устаткування.

Задача 12

На минулий рік було заплановано 310 млрд. грн. видатків з дефіцитом Державного бюджету близько 6%. Фінансовий план з видатків було виконано на 95%. Розрахувати, яким був у минулому році фактичний дефіцит бюджету, якщо план по доходах було виконано тільки на 93%?

Задача 13

Питома вага місцевих бюджетів у видатковій частині зведеного бюджету України на планувалась на рівні 30%. При цьому Державний бюджет України було виконано на 95%. На скільки необхідно було перевиконати обсяги місцевих бюджетів, щоб виконати зведений бюджет?

Задача 14

Доходи зведеного бюджету, що планувались на рівні 270258,6 млн. грн., виконані за перше півріччя на 62,9 %. Прибутковий податок громадян забезпечив за цей період 62800,4 млн. грн. надходжень до цього бюджету. Надходження з податку на прибуток підприємств, які планувались на рівні 120405,0 млн. грн., були виконані тільки на 45,9 %. Знайти питому вагу прямих податків у зведеному бюджеті, що виконаний за перше півріччя.

Задача 15

Доходи Державного бюджету за перше півріччя року склали 28150 млн. грн., що дорівнює 46,4% затвердженої Верховною Радою планової їх величини на рік. Видатки Державного бюджету, що заплановані на рік на рівні 50573,5 млн. грн., виконані у першому його півріччі на 41,7%. Знайти плановий річний дефіцит (профіцит) Державного бюджету і фактичний дефіцит (профіцит) за перше півріччя.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.