Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теми рефератів 

1. Становлення та розвиток податкової служби України.

2. Необхідність та становлення органів Державного казначейства України.

3. Розвиток Державної контрольно-ревізійної служби України.

4. Національний банк України: функції, структура, взаємовідносини з фінансовими органами.

5. Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку України.

6. Проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні.

7. Правове регламентування – основа чіткої організації бюджетного процесу.

8. Бюджетна модель суспільства. Вдосконалення бюджетної моделі в Україні.

9. Визначення джерел і методів формування доходів.

10. Напрями і принципи фінансування видатків.

11. Проблеми регулювання і збалансування місцевих бюджетів в Україні.

12. Особливості взаємовідносин між бюджетами різних рівнів в Україні.

13. Переваги та недоліки проведення взаємозаліків в Україні.

14. Бюджетні трансферти в Україні,

15. Проблеми перерахування частини загальнодержавних податків до місцевих бюджетів.

16. Порядок і терміни подання бюджетної звітності

17. Аналіз місячної форми звітності про виконання Державного і місцевих бюджетів.

18. Проблеми та аспекти підготовки бюджетної звітності.

19. Застосування штрафних санкцій за результатами ревізії.

20. Внутрівідомчий контроль за використанням бюджетних асигнувань.

21. Роль контрольно-ревізійної служби в здійсненні державного фінансового контролю.

22. Порядок проведення ревізій і перевірок органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні за поданням правоохоронних органів.

 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання включає написання контрольної роботи.

Теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

1. Поняття та складові бюджетного менеджменту.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Відмінності бюджетного менеджменту в різних країнах світу.

4. Органи управління бюджетною системою та розподіл їх повноважень на різних її рівнях – державному, регіональному та місцевому.

5. Фінансово-бюджетна політика, бюджетний процес та його етапи.

6. Принципи бюджетного менеджменту.

7. Організація виконання бюджету Міністерством фінансів України та його структурними підрозділами.

8. Організація бюджетного контролю з боку виконавчої та законодавчої влад.

9. Законодавчі функції органів державної влади у галузі бюджету від Верховної Ради України до місцевих органів самоврядування та їх повноваження.

10. Функції та повноваження виконавчої влади у бюджетному процесі України.

11. Контрольно-ревізійна служба України та її функції.

12. Рахункова палата Верховної Ради як головний контролюючий орган законодавчої гілки влади у бюджетному процесі.

13. Взаємозв’язок бюджетної та податкової систем України через виконання фіскальної функції податків за допомогою Державної податкової адміністрації та податкової поліції як головних органів контролю.

14. Основні завдання Міністерства фінансів України, його функції та права.

15. Вертикальна структура органів Міністерства фінансів та структура центральних апаратів Кабінетів Міністрів України і АРК.

16. Головні фінансові управління виконкомів обласних Рад народних депутатів. Основні завдання, функції і повноваження обласних фінансових органів регіонального рівня у бюджетному процесі.

17. Місцеві бюджети. Місцеві фінансові відділи у містах та районах України: головні завдання, функції, права, структура.

18. Планування дохідної частини бюджету. Методи формування доходів бюджету.

19. Методи регулювання доходів бюджету. Закріплені та регулюючі доходи бюджету.

20. Характеристика неподаткових платежів в системі доходів бюджету.

21. Система цільових державних фондів в Україні.

22. Порядок формування і використання Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування. Інші цільові фонди та зміна їх ролі у процесі економічної реформи в Україні.

23. Класифікація видатків бюджету.

24. Видатки бюджету на народне господарство, оборону та правоохоронні органи.

25. Видатки бюджету на соціальний захист, науку та освіту, культуру, медицину. Інші видатки бюджету.

26. Фінансування державних програм. Бюджет розвитку та інвестиційний процес. Субвенції, субсидії та дотації бюджету як керівні важелі управління регіонами України.

27. Економічний зміст державного внутрішнього та зовнішнього боргів України. Форми та склад внутрішнього державного боргу.

28. Форми та склад зовнішнього державного боргу. Управління державним внутрішнім та зовнішнім боргами. Види боргових зобов’язань України.

29. Касове обслуговування рахунків органів Державного казначейства в НБУ та інших уповноважених банках України.

30. Бюджетна звітність та порядок затвердження звіту про виконання бюджету.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.