Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЧАСТИНА 5.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Науково-дослідна робота є важливою складовою підготовки, як магістрів, так і спеціалістів. Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має освітню та науково-дослідну складові. Освітня компонента магістерської програми призначена для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності фінансиста, широти та фундаментальності освіти, що отримується, максимальної наближеності її до сучасного рівня наукових знань у фінансово-економічній сфері.

Науково-дослідна частина магістерських програм повинна бути пов'язана з науковою проблематикою кафедри «Фінанси і кредит» з акцентом на майбутню професійну діяльність і спрямована на формування навичок проведення наукових досліджень у фінансово-економічній площині.

Навчальний план магістерської підготовки взаємопов'язаний з навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів. При цьому слід мати па увазі концептуальні вимоги до рівнів професійної підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра, що випливають з призначення фахівця кожного освітньо-кваліфікаційного рівня. На бакалаврському рівні професійні знання націлені на вивчення предметної галузі (об'єктів професійної діяльності). На рівні спеціаліста вивчаються методи удосконалення фінансово-економічних відносин. Магістерська підготовка полягає у більш глибокій орієнтації на фундаментальні та професійні знання, у спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових досліджень, прийняття обґрунтованих професійних рішень та отримання знань.

 

Тематика для наукових досліджень, пов’язана з предметом дисципліни «Бюджетний менеджмент»:

 

1. Бюджет як об’єкт бюджетного менеджменту на сучасному етапі трансформації економічних відносин.

2. Організація бюджетного процесу та її удосконалення: принципи, методи, механізми.

3. Особливості бюджетного планування в умовах фінансово-економічної кризи.

4. Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах.

5. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні і шляхи удосконалення її діяльності.

6. Підходи до ревізії бюджетних установ, які проводяться Державною контрольно-ревізійною службою.

7. Ревізії та перевірки, які проводяться Державною контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів: сутність та механізм.

8. Роль і місце Рахункової палати України в системі управління бюджетом.

9. Організація, методи і види бюджетного фінансування: сутність та удосконалення.

10. Казначейська система касового виконання Державного бюджету в Україні.

11. Завдання, функції та роль бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджету.

12. Облік та аналіз грошових коштів і доходів бюджету.

13. Діагностика фінансування та видатків бюджету.

14. Контроль фінансових органів за витраченням бюджетних коштів: стан та напрями трансформації.

15. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету.

16. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних та бюджетних коштів.

17. Звітність органів казначейства про виконання Державного бюджету України.

18. Звітність фінансових управлінь і відділів про виконання місцевих бюджетів.

19. Науково-методичне забезпечення бюджетного планування: вітчизняний та зарубіжний досвід.

20. Механізм удосконалення системи бюджетного менеджменту.

21. Принципи та механізми трансформації системи бюджетного менеджменту.

22. Засади формування міжбюджетних відносин за умов використання програмно-цільового методу.

23. Управління державним боргом та його регулювання в бюджетному процесі.

24. Трансформація відносин в системі бюджетного планування.

25. Впровадження системи ефективного бюджетного управління.

26. Міжбюджетні відносини: сутність, зміст та регулювання.

27. Принципи та умови підвищення ефективності бюджетного процесу.

28. Формування системи ефективного інструментарію бюджетного управління.

29. Мобілізація бюджетних надходжень в умовах фінансово-економічної кризи.

30. Формування прозорих бюджетних відносин: закордонний досвід та вітчизняні реалії.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.