Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Рута», 2008

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Орест Гасяк

 

ПРАКТИЧНА

ЛОГІКА

 

 

Чернівці

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

 

Орест Гасяк

 

 

ПРАКТИЧНА ЛОГІКА

 

Алгоритми і зразки розв’язкових процедур

 

Навчальний посібник

 

 

Чернівці

«Рута»

ББК 87.4в2я7

П 693

Г 229

 

 

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

 

Гасяк О.С.Практична логіка: Навчальний посібник. – Чернівці: «Рута», 2008. – 240 с.

 

Навчальний посібник містить алгоритми і зразки (взірці) розв’язкових процедур, передбачених 1,5 кредитним курсом логіки.

Пропонується авторське тлумачення логічної природи і функцій міркування і його структурних елементів у контексті дискурсу, розкривається евристичний потенціал елементарних методів і способів логічного аналізу.

Посібник адресовано студентам гуманітарних факультетів й усім небайдужим до розширення горизонту логічної культури мислення.

 

ББК 87.4в2я7

П 693

Г 229

 

 

Рута», 2008

© Гасяк О.С., 2008

ЗМІСТ

Передмова__________________________________________________________________

1. Мова логіки____________________________________________________________________

1.0.Формалізовані мови та мови логічних систем___________________________________

1.1. Мова логіки класів (множин)_______________________________________________

1.1.1.Питання для самоконтролю_________________________________________________

1.1.2.Підсумкові вправи та завдання______________________________________________

1.1.3.Тест____________________________________________________________________

1.1.4.Література_______________________________________________________________

1.2. Мова класичної логіки висловлень___________________________________________

1.2.1.Питання для самоконтролю_________________________________________________

1.2.2.Підсумкові вправи та завдання______________________________________________

1.2.3.Тест____________________________________________________________________

1.2.4.Література_______________________________________________________________

1.3. Мова класичної логіки предикатів___________________________________________

1.3.1.Питання для самоконтролю_________________________________________________

1.3.2.Підсумкові вправи та завдання______________________________________________

1.3.3.Тест____________________________________________________________________

1.3.4.Література_______________________________________________________________

2. Логічний аналіз поняття______________________________________________________

2.1. Мовні форми вираження поняття____________________________________________

2.2. Логічна характеристика поняття_____________________________________________

2.3. Логічний аналіз відношень між поняттями____________________________________

2.4. Логічна дія над змістом понять______________________________________________

2.5. Логічні дії над обсягами понять_____________________________________________

2.5.1.Операції обмеження і узагальнення понять____________________________________

2.5.2.Операція поділу понять____________________________________________________

2.5.3.Логічні операції над класами (множинами) понять_____________________________

2.5.4.Питання для самоконтролю_________________________________________________

2.5.5.Підсумкові вправи та завдання______________________________________________

2.5.6.Тест____________________________________________________________________

2.5.7.Література_______________________________________________________________

3. Логічний аналіз суджень (висловлень)__________________________________________

3.1. Логічний аналіз простих суджень____________________________________________

3.2. Логічний аналіз складних суджень___________________________________________

3.2.1.Метод таблиць істинності або метод семантичних таблиць______________________

3.2.2.Метод аналітичних таблиць________________________________________________

3.2.3.Логічний аналіз відношень між складними судженнями_________________________

3.3. Питання для самоконтролю_________________________________________________

3.4. Підсумкові вправи та завдання______________________________________________

3.5. Тест____________________________________________________________________

3.6. Література_______________________________________________________________

4. Логічні закони _______________________________________________________________

4.1. Закони традиційної логіки__________________________________________________

4.1.1.Закон тотожності_________________________________________________________

4.1.2.Закон суперечності________________________________________________________

4.1.3.Закон виключеного третього________________________________________________

4.1.4.Закон достатньої підстави__________________________________________________

4.2. Закони нетрадиційних логічних систем_______________________________________

4.2.1.Закони логіки класів_______________________________________________________

4.2.2.Закони логіки висловлень _______________

4.2.3.Закони логіки предикатів_____________________________ _________

4.3. Питання для самоконтролю____________________________ _________

4.4. Підсумкові вправи та завдання_______________________________________

4.4.1.Закон тотожності_________________________________________________________

4.4.2.Закон суперечності________________________________________________________

4.4.3.Закон виключеного третього________________________________________________

4.4.4.Закон достатньої підстави__________________________________________________

4.5. Тест____________________________________________________________________

4.6. Література_______________________________________________________________

5. Логічний аналіз умовиводів___________________________________________________

5.1. Дедуктивні умовиводи_____________________________________________________

5.1.1.Безпосередні умовиводи___________________________________________________

5.1.2.Опосередковані умовиводи_________________________________________________

5.1.3.Складні, скорочені та складноскорочені умовиводи____________________________

5.1.4.Виводи із складних суджень________________________________________________

5.2. Індуктивні умовиводи_____________________________________________________

5.3. Аналогія як традуктивний умовивід__________________________________________

5.4. Питання для самоконтролю_________________________________________________

5.5. Підсумкові вправи та завдання______________________________________________

5.6. Тест____________________________________________________________________

5.7. Література_______________________________________________________________

6. Логічні основи аргументації___________________________________________________

6.1. Доведення і спростування засобами традиційної логіки_________________________

6.1.1.Доведення та його види____________________________________________________

6.1.2.Спростування та його види_________________________________________________

6.2. Доведення і спростування засобами сучасної логіки____________________________

6.2.1.Доведення і спростування засобами логіки висловлень__________________________

6.2.1.1.Обґрунтування вивідності тези з аргументів методом таблиць істинності_________

6.2.1.2.Обґрунтування вивідності тези з аргументів методом аналітичних таблиць_______

6.2.1.3.З’ясування коректності (некоректності) доведення за допомоги числення у системі натурального виводу (СНВ) логіки висловлень за кратною імплікацією___

6.2.1.4. Розв’язкові процедури з’ясування коректності доведення чи спростування методом зведення формул, що їх репрезентують, до нормальних форм та їхніх модусів – КНФ, ДНФ, ДКНФ, ДДНФ, СКНФ та СДНФ_________________________________________________________________

6.2.2.Доведення і спростування засобами логіки предикатів__________________________

6.2.2.1. Розв’язкова процедура для дедуктивних форм обґрунтування вивідності тези з аргументів_____________________________________________________________

6.2.2.2. Розв’язкова процедура обґрунтування вивідності тези з аргументів у системі натурального виводу (НВ)__________________________________________________

6.2.2.3. Розв’язкова процедура визначення коректності форм доведення (спростування) методом аналітичних таблиць_______________________________________________

Доведення і спростування за допомоги законів і правил логіки висловлень і логіки предикатів_______________________________________________________

6.2.2.4. _

6.2.2.5.Інтерпретація як засіб обґрунтування коректності доведення і спростування _____

6.3. Питання для самоконтролю_________________________________________________

6.4. Підсумкові вправи та завдання______________________________________________

6.5. Тест____________________________________________________________________

6.6. Література_______________________________________________________________

7. Підсумковий тест_____________________________________________________________

Додатки_____________________________________________________________________

 

Розум без розсудку – ніщо, а розсудок без розуму – щось.

Гегель

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.