Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПЕРЕДМОВА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Цивілізованість суспільства визначається духовністю. Духовність – вищий прояв самосвідомості. Самоусвідомлення людиною своєї сутності проявляється у дискурсивному мисленні. Розумність постає у розсудкових формах буття розуму – поняттях, судженнях, умовиводах, які репрезентують міркування. Завдяки розсудку людина робить результати міркування доступними розумінню, тому розсудкове мислення є практичним критерієм духовності. Якість дискурсивного мислення залежить не тільки від інтелектуальних потенцій людини, а й від рівня розвитку культури загалом і логічної зокрема: яка культура – така й логіка і, навпаки, яка логіка – така й культура. Щоб долучитися до логічної культури епохи, треба не тільки засвоїти відповідний теоретичний матеріал, а й набути навичок і умінь оперувати розсудковими формами за певними логічними правилами і законами, які своєрідно подають загальні закономірності інтенцій мисленнєвої діяльності, що веде до істини.

Структура посібника охоплює тільки ті навчальні елементи (питання) змістовних модулів (тем) курсу логіки, продуктивне засвоєння яких неможливе без виконання вправ і розв’язування завдань, а саме: «Мова логіки», «Поняття», «Судження», «Логічні закони», «Умовивід», «Логічні основи аргументації». У посібнику представлено як традиційні, так і сучасні методи і прийоми аналізу міркування та його структурних елементів, що передбачені навчальною програмою дисципліни. Основне дидактичне завдання посібника зводиться до набуття студентами гуманітарних факультетів навичок і умінь творчого логічного аналізу міркувань на основі добре засвоєного теоретичного матеріалу.

Кожна рубрика змістового модулю чи його елементів містить не тільки зразки розв’язкових процедур, алгоритмів, методів логічного аналізу, а й питання для самоконтролю ступеня засвоєння теоретичного матеріалу. Крім цього подаються підсумкові вправи та завдання для закріплення набутих навичок і умінь логічного аналізу за навчальними елементами, а також контрольний тест і список літератури до модулю.

Методична вартість посібника полягає в тому, що в ньому ви знайдете відповіді на питання практичного застосування теоретичних знань з логіки, що певною мірою дисциплінуватиме здійснюваний вами розсудковий дискурс, з одного боку, а з іншого – переконуватиме вас у корисності логіки як теоретичної, так і прикладної науки про міркування, форми в яких воно постає та правила і закони, яким підлягає.

Навчальний посібник побудований таким чином, щоб ви могли повною мірою реалізувати набуті теоретичні знання з курсу логіки в конкретних розв’язувальних процедурах, набуваючи у такий спосіб практичного досвіду, який зможете використати для розв’язання конкретно-наукових або суто практичних завдань.

Посібник стане в пригоді тим, хто самостійно освоює логіку, її предмет і метод, форми і закони правильного мислення, і особливо прислужиться добрим порадником студентам заочної форми навчання.

Навчальний посібник написаний на базі рекомендованої літератури та на основі власного досвіду викладання логіки студентам гуманітарникам різнопрофільних вищих навчальних закладів. У посібнику враховано здобутки провідних українських та зарубіжних учених-педагогів у галузі логіки. Автор щиро вдячний їм за оригінальні ідеї стосовно методологічного потенціалу формальнологічних розв’язкових процедур, що актуалізували проблему діапазону їх практичного застосування.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.