Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Чи пов’язані між собою пізнання, мислення, мова?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А. Так.

Б. Ні.

 

12. Формалізація в широкому розумінні цього слова – це метод вивчення різноманітних об’єктів шляхом відображення їх змісту й структури в знаковій формі.

А. Так.

Б. Ні.

 

13. Мова логіки класів (множин) – це:

А. Спеціальна штучна знакова система, для позначення понять (імен) та логічних операцій над ними.

Б. Специфічна мова, що є системою знаків і символів.

В. Особлива і тільки для певної цілі створена знакова система.

Г. Символічна система, що утворюється на основі природної мови з метою операцій над поняттями.

Д. Формалізована система для потреб аналізу понять та відношень між ними в структурі міркувань.

14. Множина (клас) – це:

А. Сукупність будь-яких об’єктів, що мають спільну для всіх характеристичну властивість (ознаку).

Б. Обсяг предметів чи їх сукупності.

В. Група предметів і явищ.

Г. Набір предметів певного класу.

Д. Зібрання будь-яких предметів.

 

15. Великими літерами початку латинського алфавіту позначають:

А. Множини (класи).

Б. Елементи множини (класу).

В. Підмножини певної множини (класу).

Г. Універсальні множини (класи).

Д. Порожні множини (класи).

 

16. Малими літерами початку латинського алфавіту прийнято позначати:

А. Предметні сталі.

Б. Предметні змінні.

В. Предметні значення.

Г. Змінні величини.

Д. Будь-яке слово.

 

17. Предметні змінні прийнято позначати малими літерами кінця латинського алфавіту (з індексами і без них):

А. Так.

Б. Ні.

 

18. Предметні сталі позначають малими літерами початку латинського алфавіту:

А. Так.

Б. Ні.

 

19. Довільну величину прийнято позначати символом М:

А. Так.

Б. Ні.

 

20. Знаком «Î » позначають належність елемента (підмножини) множині:

А. Так.

Б. Ні.

21.Неналежність елемента множини множині позначають символом «Ï »:

А. Так.

Б. Ні.

22. Які множини задають у такий спосіб: А = {а, в, с, d}?

А. Скінчені.

Б. Нескінчені.

В. Повні.

Г. Порожні.

Д. Часткові.

 

Як називають множину, яка не містить жодного елемента?

А. Порожня.

Б. Неповна.

В. Суперечна.

Г. Часткова.

Д. Забута.

 

24. Як називають такі множини: А = {3, 5, 7, 9} і {7, 3, 9, 5}?

А. Рівними.

Б. Однаковими.

В. Рівнозначними.

Г. Одномірними.

Д. Багатомірними.

Чи може бути множина підмножиною самої себе?

А. Так.

Б. Ні.

 

Повну й порожню частини (множини) називають невласними підмножинами певної множини.

А. Так.

Б. Ні.

 

27. Чи можна вважати власними підмножинами ті підмножини, які утворені (виявлені) за формулою m = 2²?

А. Так.

Б. Ні.

 

Чи тотожні поняття «універсальна множина» і «нескінчена множина»?

А. Так.

Б. Ні.

 

Хто ввів поняття «множина» в наукову практику?

А. А.Г.Кантор.

Б. Дж.Мілль.

В. Д.Гільберт.

Г. В.Аккерман.

Д. Г.Фреге.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.