Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Запишіть речення «Для всякого числа існує більше» мовою логіки предикатів.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

13. Заформалізуйте прості висловлення, в яких йдеться про відношення між конкретними предметами думки:

А. Максим вивчає класичну логіку.

Б. Степан не є батьком Андрія.

Опишіть алгоритм «перекладу» даних висловлень мовою логіки предикатів.

 

14. Запишіть мовою логіки предикатів наступне міркування:

Усі люди помиляються.

Ющенко – людина.

Ющенко помиляється.

 

15. Запишіть мовою логіки предикатів наступні прості висловлення, в яких стверджується (заперечується) існування якогось предмета, який задовольняє певну умову:

А. Хтось є президентом фірми;

Б. Хтось не вивчає класичну логіку.

Отримайте висловлення із висловлювальної функції «х – космонавт» і запишіть його мовою логіки предикатів.

 

17. Заформалізуйте просте висловлення, яке не містить кванторних слів:

А. Микола – космонавт.

Б. Тато Василя не є президентом фірми.

 

18. Придумайте два висловлення, яким відповідали б наступні формули:

А. $х "y F(x,y);

Б. " х $y ~A(x,y)).

 

19.Утвориіть формули еквівалентні даним:

А. $х "x R(y) ≡ ?

Б. "х $y x R y ≡ ?

 

20.Які типи простих суджень репрезентують наступні формули:

$ х (S (х) /\ ~P (х)); $х (S(x) /\ P(x));

"х(S(x) → P(x)); "х (S(x) /\ ~P(x)).

ТЕСТ

1. Мова логіки предикатів – це:

А.Штучна мова, призначена для аналізу логічної структури простих суджень (висловлень).

Б. Формалізована мова, що замінює природну мову.

В. Система символів, що передбачає лінгвістичну предметну область.

Г. Спеціальна символічна система, яка постає у вигляді різних знакових засобів.

Д. Система знаків, яка призначена для розв’язування внутрішніх проблем логіки предикатів.

 

2.Характерні ознаки мови логіки предикатів:

А. Список знакових засобів (алфавіт) та дефініція правильно побудованих виразів.

Б. Система символів для позначення певних об’єктів.

В. Формальний характер знакових засобів.

Г. Правила оперування символами.

Д. Алфавіт для репрезентації виразів природної мови.

 

3. До нелогічних термінів мови логіки предикатів належать:

А.Імена і предикатори.

Б. Предикаторні функції.

В. Слова, що виражають імена предметів.

Г. Словосполучення, які описують властивості предметів.

Д. Базові терміни.

 

4. До логічних термінів мови логіки предикатів належать:

А.Логічні сполучники і квантори.

Б. Логічні зв’язки.

В. Квантори.

Г. Функтори.

Д. Логічні репрезентанти мовних знаків.

 

5. Предикатори, що позначають властивості предметів, називають:

А.Одномісними.

Б. Багатомісними.

В. Двомісними.

Г. Тримісними.

Д. Атрибутивними.

6. Предикатори, що виражають відношення між предметами, називають:

А.Багатомісними.

Б. Нульмісними.

В. Реляційними.

Г. Релевантними.

Д. Комплексними.

 

7. Предикатори прийнято позначати:

А.Великими літерами середини латинського алфавіту.

Б. Малими літерами кінця латинського алфавіту.

В. Великими літерами кінця латинського алфавіту.

Г. Великими літерами початку латинського алфавіту.

Д. Малими літерами середини латинського алфавіту.

 

8. Предикатор – це:

А.Нелогічний термін, що позначає властивість або відношення.

Б. Логічна функція.

В. Нелогічний термін.

Г. Знак.

Д. Термін.

 

9. Чи можна вважати складними предикати:

Р(х) /\ Q(х); Р(х) \/ Q(х); Р(х) → Q(х); Р(х) ↔ Q(х) та їм подібні?

А. Так.

Б. Ні.

 

10. Знакові засоби логіки предикатів поділяються на:

А. Нелогічні, логічні, технічні.

Б. Логічні й нелогічні.

В. Логічні й технічні.

Г. Логічні й алогічні.

Д. Нелогічні й технічні.

 

11. Ім’я – це:

А. Нелогічний термін, що позначає будь-який предмет.

Б. Термін.

В. Нелогічний знак.

Г. Символ.

Д. Знак.

 

12. Імена поділяються за обсягом на:

А. Одиничні, загальні.

Б. Загальні, абстрактні, порожні, конкретні.

В. Одиничні, порожні.

Г. Одиничні, конкретні, абстрактні.

Д. Пусті, одиничні, абстрактні, конкретні, загальні.

 

13. За змістом імена поділяються на:

А. Конкретні, абстрактні.

Б. Конкретні, загальні, одиничні.

В. Конкретні, загальні, нульові.

Г. Абстрактні, конкретні, пусті.

Д. Конкретні, загальні, одиничні.

 

14. За структурою (способом зв’язку) імена поділяються на:

А. Прості й складні.

Б. Загальні, складні, описові, нульові.

В. Одиничні, прості, пусті, конкретні.

Г. Деструктивні, конструктивні, складні.

Д. Прості, конкретні, абстрактні.

15. До знакових засобів мови логіки предикатів належать:

А. Нелогічні знаки, логічні знаки, технічні знаки.

Б. Індивідні константи, індивідні змінні.

В. Предметні сталі, предикатні символи.

Г. Знаки логічних сполучників, технічні знаки.

Д. Логічні знаки, нелогічні знаки, предикатні символи.

16. Нелогічними знаками є:

А. Предметні змінні, предметні сталі, предметні символи.

Б. Предикатори.

В. Предметні змінні, предикатні змінні.

Г. Предметні змінні, предметні сталі.

Д. Предметні сталі.

 

17. Логічними знаками мови логіки предикатів є:

А. Логічні сполучники, знаки кванторів.

Б. Будь-які логічні знаки.

В. Технічні знаки.

Г. Знаки кванторів.

Д. Логічні сполучники.

 

18. Логічними знаками є:

А. ~, /\, \/, →, ↔.

Б. ~, /\.

В. \/, ~.

Г. →, /\, ~.

Д. ↔, ~.

 

19. Знаки «"» та «$» є кванторами:

А. Так.

Б. Ні.

20. Технічними знаками є:

А. ( , ).

Б. ( .

В.

Г. .

Д. →.

 

21. Термами є наступні символи:

А. х, у, z, …, а, в, с,….

Б. А, В, С,….

В. а, в, с, ….

Г. х, у, z, ….

Д. F, P, ", $.

22. Чи є знаками мови логіки предикатів наступні символи: t1, t2, t3, …, tn; Пin; A, B, C, α, β?

А. Так.

Б. Ні.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.