Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ОПЕРАЦІЯ ПОДІЛУ ПОНЯТЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Як правило, вправи на поділ поняття бувають кількох типів: або вимагають здійснити поділ за будь-якого осново-ознакою, або навести приклади на кожний вид поділу за фаховими дисциплінами, або перевірити правильність здійсне­ного поділу понять і вказати на порушені правила поділу і т. ін.

Приступаючи до виконання вправ і завдань з поділу по­нять, треба передусім добре осмислити і запам'ятати прави­ла поділу і можливі помилки при їх порушенні. Це убезпечить від типових помилок і заодно дасть можливість зорієнтуватись у ситуаціях, де порушено не одне правило, а кілька, або й усі. Особливо у завданнях, де вимагається з'ясувати правильність чи неправильність здійсненого поділу чи знайти основу для неправильного поділу понять.

Виконуючи вправи і розв'язуючи задачі, треба пам'ятати про те, що поділ — це логічна операція, яка розкриває обсяг поняття, а не виявляє структурні елементи предмета поділу. Тобто, це операція відшукання видів понять за обсягом за певною основою-ознакою, яка може видозмінюватись у кож­ному члені поділу, або поділу за наявністю чи відсутністю ознаки чи групування предметів у певні класи за певного істотною основою.

Щоб здійснити логічний аналіз наведеного поділу по­няття, треба спершу з'ясувати, в який спосіб його зроблено (назвати вид поділу); відтак, вказати ділене поняття і члени поділу, і, нарешті, визначити основу поділу (якщо основа вказана, то назвати її, а якщо ні, то виявити її і чітко сформу­лювати).

 

Завдання:Дайте логічний аналіз наведених прикладів поділу понять:

а) темперамент буває сангвінічним, холеричним, флегматичним, меланхолічним;

б) міжнародні договори бувають рівноправними і нерівноправними.

Відповіді:

а) запропонований для логічного аналізу приклад є поділом за видозміною ознаки. Ділене поняття — «темпера­мент», члени поділу — «сангвінічний», «холеричний», «флегма­тичний», «меланхолічний». Основа поділу явно не виражена. Підставою поділу тут є індивідуальна особливість людини за психічним станом, який видозмінюється в кожній людині за­лежно від сили, напруженості, швидкості та врівноваже­ності перебігу її психічної діяльності у порівняно більшій чи меншій стійкості її настроїв. Або: основою поділу є тип стійкої психічної діяльності людини залежно від настрою. Поділ правильний;

б) у даному випадку має місце поділ за наявністю і відсутністю ознаки (дихотомічний поділ). Ділене поняття «міжнародні договори», члени поділу — поняття «рівноправні» і «нерівноправні»; основа поділу не вказана, але мислиться, а саме: ступінь взаємозалежності між суб'єктами міжнародного права.

 

Значно складнішим є завдання на виявлення помилок у поділі. Завдання:Визначити, які з наведених прикладів поділу є правильними, а які ні. В неправильних вказати помилку і порушене правило поділу:

1) Мови поділяються на природні, штучні та народні;

2) Формальна логіка поділяє поняття на загальні та одиничні, конкретні та абстрактні, співвідносні та безвідносні;

3) Угоди бувають усними, письмовими, чесними і хитри­ми.

Зразок відповіді:

Даний поділ є неправильний. Порушено правило, яке вимагає послідовності або неперервності поділу, тобто до­пущено помилку, яка має назву "стрибок у поділі". Поняття «природна» і «штучна» є членами поділу поняття «мова» за ознакою-основою членоподільність. Наступний член поділу «на­родна мова» є видом родового поняття «природна мова», утвореного на підставі іншої ознаки, яка відрізняє народну мову від літературної мови, — принцип побудови і функціонуван­ня.

У такий спосіб розв'язуємо друге і третє завдання.

Приступаючи до логічного аналізу операції поділу поняття, необхідно також добре з'ясувати питання про дії, які нагадують поділ, але ними не є, тобто розчленуван­ня предмета думки на складові частини (елементи).

Вправи і завдання на такий вид поділу, як класифікація, включають вимогу навести приклад класифікації за фахови­ми дисциплінами.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.