Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПІДСУМКОВІ ВПРАВИІ ЗАВДАННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Наведіть приклади понять, виражених словом і словосполученням.

2. Напишіть два-три слова, які виражають одне і те ж поняття.

3. Дайте приклади слів, які виражають одне і те ж поняття.

4. Назвіть істотні ознаки понять: «студент»,» школа»,» імен­ник»,» держава», «нація», «місто»,» університет».

5. Наведіть приклад поняття і розкрийте його зміст.

6. Дайте логічну характеристику таких понять: «Чернівці», «західний регіон», «мати», «батько», «Україна», «хоробрий», «курінь», «рада», «паланка, « підмет», «присудок», «фонема», «наголос», «мир», «сузір'я Рака», «полк», «вершник», «шабля», «хутір».

7. Здійсніть обмеження таких понять: «мораль», «ліс», «мирний договір», «зрада», «соціальна група людей», «етноменшина», «член речення», «гумореска», «анапест», «амфібрахій», «мова», «поняття».

Перевірте, чи правильно обмежено поняття в наведе­них прикладах: поезія — антична поезія, атом — електрон, склад — буква, Київ — Хрещатик, драматичний твір — п’єса.

Узагальніть такі поняття: дума, кіш (козацький), митрополит, роман, літургія, кобзар, бомж, вихиляє, школа, пластун, трикутник, спілка художників, сопілкар, леґінь, пе­ревертень, січовий стрілець, ціпок, бандура, зрада.

Перевірте, чи вірно узагальнено наступні поняття: атом — молекула, район — область, наймана праця — праця, іронія — троп, корінь слова — основа слова, анапест — трьохскладова стопа.

11. У яких відношеннях за обсягом перебувають поняття в наведених прикладах (зобразіть їх за допомогою колових схем): гіпербола — метафора, наголошений склад — ненаголошений склад, вчений — митець, лелека — чорногуз, студент — спортсмен, електрон — протон, голосний звук — приголосний звук, криза — економічна криза, уряд — парламент, ямб — хорей, рада — Чорна рада, логіка — наука про міркування, поет — прозаїк — драматург.

12. Знайдіть поняття, що є тотожними за обсягом до наведених в прикладах, не використовуючи власних імен:

столиця України — ...; найвища гора Карпат. — ...; ос­тання літера українського алфавіту — ...; козацька столиця – ...

13. Перевірте, чи відповідають графічні схеми відношенням між поняттями:

 

а)А А – українська мова

В - мова

В С – знакова інформаційна система

С

 

б)А А – Європа

В – Україна

В С – Польща С

С

 

в)

А - батько

В – син

С - брат

 

 

г)

А –іменник чоловічого роду

В – іменник жіночого роду

 

 

 
 


д)А - студент

В - спортсмен

С - відмінник

D - депутат міської ради

 

Підберіть поняття, які перебувають у відношеннях, зображених коловими схемами:

1). 2).

3). 4).

 

 

5). 6).

 

 

1)
15. Чи правильно зроблено поділ понять у наступних прикладах (якщо ні, то які правила порушено):

а) Темперамент буває сангвінічним, холеричним, меланхолічним, флегматичним;

б) Квартири бувають темними, світлими, вологими, сухими, дорогими, дешевими, цегляними, дерев'яними тощо;

в) Мешканці м. Чернівців поділяються на українців, молдован, росіян, румунів, євреїв тощо;

г) Дієслова поділяються на перехідні і неперехідні;

д) Література поділяється на художню, нехудожню, пригодницьку тощо;

е) Пісні бувають ліричні, трудові, родинні, обрядові, хорові тощо;

ж) Наша кафедра складається з чоловіків і жінок, професорів і доцентів, асистентів і лаборантів.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.