Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАКОН ВИКЛЮЧЕНОГО ТРЕТЬОГО

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Перед тим, як розв’язувати завдання чи виконувати вправи на закріплення теоретичних знань про закон виключного третього, треба коротко, в резюмуючій формі нагадати основні або ключові моменти щодо його місця і функції в пізнанні.

Формулюється закон так: дві суперечливі думки про один і той самий предмет, в одному і тому самому відношенні, в один і той же час не можуть визнаватись ні істинними, ні хибними, одна з них істинна, а інша неодмінно хибна.

Пригадаймо, що суперечливими є судження, які одночасно не можуть бути ні істинними, ні хибними.

Закон забороняє визнавати одночасно істинним або одночасно хибним судження, що суперечать одне одному. Ця заборона надає мисленню послідовності. Цю рису правильного мислення репрезентує формула цього закону: (А \/ ~ А) і (А або не А).

Щоб не сплутати сфери дії закону виключеного третього і закону суперечності, ви маєте твердо пам’ятати: сфера дії закону поширюється тільки ті судження, котрі перебувають у відношенні суперечності.

Щоб нагадати, які судження перебувають у відношенні суперечності, скористайтесь мнемотехнічним прийомом, який ви знаєте за іменем «логічний квадрат». Крім цього, ви маєте запам’ятати, що закон виключеного третього не поширюється на судження, котрі перебувають у відношенні протилежності, оскільки останні можуть бути одночасно хибними. Тепер можемо приступити до виконання вправ чи розв’язування завдань.

 

Завдання. Чи порушено закон виключеного третього стосовно такої пари суджень?

«Україна – демократична республіка» і «Україна – не є демократичною республікою»? (Відповідь обґрунтуйте).

Зразок відповіді. Ці судження не можна визнавати одночасно ні істинними, ні хибними. Якщо ми визнаємо (маючи на те достатню підставу) судження «Україна – демократична республіка» істинним, то суперечне за змістом судження «Україна не є демократичною республікою» мусимо визнати хибним. Визнати за істинне (хибне) водночас якесь третє судження, наприклад «Україна – олігархо-бандитська держава» ми не маємо права, оскільки воно не є суперечним стосовно пари наведених суджень в умові завдання. Зазначимо, що закон виключеного третього не розв’язує питання, яке із суперечливих суджень є істинним чи хибним. Закон вимагає дотримуватись послідовності в міркуванні. Якщо з’єднати два суперечні судження кон’юнкцією, то утворене судження буде суперечністю або тотожно хибним судженням. Позначимо судження «Україна – демократична республіка» символом «Р», а судження «Україна не є демократичною республікою» символом «~Р», і, з’єднавши їх кон’юнкцією, побудуємо таблицю істинності, то побачимо, що кон’юнктивне судження буде тотожно хибним.

р /\ ~ р
і х х
х х і

 

 

Значення істинності кон’юнкції дає підстави вважати, що утворене кон’юнктивне судження є суперечністю. Тому, щоб уникнути суперечності (х, х), з’єднаємо їх слабкою чи сильною диз’юнкцією:

р /\ ~р
і і х
х і і
р /\ ~ р
і і х
х і і

 

(а) . (б)

 

 

Таблиці засвідчують факт тотожної істинності диз’юнкції за умови, що члени диз’юнкції матимуть протилежні значення (і або х). Іншими словами, щоб не втрапити в суперечність, мусимо одне із двох суперечливих одне визнати за істинне судження, а суперечне йому визнати хибним.

На підставі означеного вище можемо зробити такий висновок: з’єднана сполучником «і» пара суджень в умові завдання порушує закон виключеного третього.

Зазначимо, що конкретизацією цього закону є такі правила логічного слідування, як modus ponendo tollens і modus tollendo ponens та їх модельні різновиди. Саме ці правила убезпечують нас від порушення закону виключеного третього.

 

Завдання. Чи дотримано закону виключеного третього в міркуваннях за такими схемами:

(а) (б)

А \/ В; АА B; ~A

~ В B

 

Зразок відповіді.Схеми, позначені буквами (а) та (б) репрезентують моделі правильних міркувань за модусами розділово-категоричного умовиводу. Зміст висловлень, що входять до складу розділових засновків, може бути різним, не обов’язково суперечливим. Наприклад: «Ми підемо в кіно (А)», і «Ми підемо сіяти гречку» (В). Стверджуючи (приймаючи за істинне) одну із альтернатив (А або В), ми змушені визнати хибним інший член альтернативи, і навпаки. Отже, дані схеми міркувань засвідчують, що закону виключеного третього дотримано. Такий висновок можливий за умови, що в логіці висловлень не беруть до уваги конкретні за змістом висловлення. Можна припустити, що закон виключеного третього в логіці висловлень набуває своєрідної інтерпретації, так само, як і в логіці класів, не втрачаючи вимоги – послідовності в міркуваннях.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.