Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Зразок відповіді.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
0. F (A ® B) ® (~B ® ~A) 1. T A ® B; F ~B ® ~A 2. F A; T B; T ~B; F ~A + + F B T A + + +   {F A; F B; T A}* {T B; F B; T A}*  

Оскільки формула (A ® B) ® (~B ® ~A) виявилась замкненою, то вона є тотожно істинною, а будь-яка тотожно істинна формула є законом логіки.

 

ЗАКОНИ ЛОГІКИ ПРЕДИКАТІВ

Завдання.Обґрунтуйте методом інтерпретації формулу "х Р(х) ® Р(у) і визначте на цій підставі її логічний статус.

Зразок відповіді.Оскільки формула належить до формул логіки предикатів, то проінтерпретуємо її на множині {a,b} і залежно від її валентності визначимо відповідний статус.

Інтерпретацію здійснюємо на двоелементній множині {a,b}, результати якої обчислюємо за таблицею значень відповідних логічних функцій предикатів від елементів “а” та “b”.

Таблиця логічних функцій L1 – L4 від елементів {a,b} має такі значення:

 

х L1 L2 L3 L4
a x x i i
b x i x i

 

Формулу з квантором загальності "х Р(х) розподіляємо стосовно кон’юнкції: "х Р(х) = Р(х) /\ Р(х). Якщо предикатор Р замінити на символ логічної функції “L”, то формула набирає вигляду: "х = (L(х) /\ L(х)) ® L(y). Тобто предикатні змінні Р пробігають логічні функції L1 – L2 , а предметні змінні х та у – по елементах множини інтерпретації а та b.

Тепер здійснюємо обчислення значення кожного рядка за таблицею.

1. "х (L1(a) /\ L1 (b)) ® L1 (a) = (x /\ x) ® x = х ® х = і;

2. "х (L1(a) /\L1 (b)) ® L1 (b) = (x /\ x) ® x = х ® х = і;

3. "х (L2 (a) /\ L2 (b)) ® L2 (a) = (x /\ і) ® x = х ® х = і;

4. "х (L2 (a) /\ L2 (b)) ® L2 (b) = (x /\ і) ® і = х ® і = і;

5. "х (L3 (a) /\ L3 (b)) ® L3 (a) = (і /\ x) ® і = х ® і = і;

6. "х (L3 (a) /\ L3 (b)) ® L3 (b) = (і /\ x) ® x = х ® х = і;

7. "х (L4 (a) /\ L4 (b)) ® L4 (a) = (і /\ і) ® і = і ® і = і;

8. "х (L4 (a) /\L4 (b) ) ® L4 (b) = (і /\ і) ® і = і ® і = і.

 

Отже, ця формула на вказаній множині інтерпретації набирає значення «і» в кожному з можливих рядків. Це означає, що в логіці предикатів вона може виконувати функцію закону.

 

Завдання. Доведіть розв’язковою процедурою логіки предикатів, що в даному міркуванні не порушено закону достатньої підстави:

"x (M(x) ® P(x)) /\ $x (S(x) /\ M(x)) ® $x (S(x) /\ P(x)).

Зразок відповіді.

"x (P(x) /\ M(x)) /\ $x (S(x) /\ M(x)) ® $x (S(x) /\P(x))

~$x ~(M(x) ® P(x)) /\ $x (S(x) /\ M(x)) ® $x (S(x) /\ P(x))

~$x ~(~M(x) \/ P(x)) /\ $x (S(x) /\ M(x)) ® $x (S(x) /\ P(x))

~$x (~~M(x) /\ ~P(x)) /\ $x (S(x) /\ M(x)) ® $x (S(x) /\ P(x))

~$x (M(x) /\ ~P(x)) /\ $x (S(x) /\ M(x)) ® $x (S(x) /\ P(x))

~$x (M(x) /\ ~P(x)) /\ $x (S(x) /\ M(x)) /\ ~$x (S(x) /\ P(x))

$x (S(x) /\ M(x)) ® $x (M(x) /\ ~P(x)) \/ $x (S(x) /\ P(x))

 

(S /\ M) ® (M /\ ~P) \/ (S /\ P)

1. і і і і і х х і і і і

2. і х х і х х х і і і і

3. і і і х і х х х і х х

4. і х х і х х х х і х х

5. х х і і і і і і х х і

6. х х х і х х і х х х і

7. х х і і і і і і х х х

8. х х х і х х і х х х х

Дана формула логіки предикатів не може бути законом цієї логічної системи, оскільки підсумкове значення формули засвідчує, що вона не є тотожно істинною: в третьому рядку вона має значення х (хиба). Отже, в даному міркуванні частково дотримано закону достатньої підстави.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. У чому суть закону?

2. Що таке закон?

3. Які бувають закони?

4. Що таке всезагальний закон?

5. В чому специфіка конкретнонаукових законів?

6. Що називається законом логіки?

7. У чому полягає специфіка формальнологічних законів?

8. Які риси правильного мислення забезпечують основні закони логіки?

9. У чому полягає відмінність між законами традиційної логіки і законами нетрадиційних логічних систем?

10. Яким чином узгоджуються правила міркування та закони логіки?

11. Як формулюється закон тотожності?

12. Чи має закон тотожності онтологічну основу?

13. Що сприяє (не сприяє) дотриманню закону тотожності?

14. Які помилки можливі при пропущенні закону тотожності?

15. Чи коректно ототожнювати закони логіки із принципами правильного мислення?

16. У чому полягає евристичне значення закону тотожності?

17. Як формулюється закон суперечності?

18. Чи правомірна назва закону суперечності «законом суперечності» чи «законом протиріччя»?

19. Що є онтологічною основою закону суперечності?

20. Яку рису мислення забезпечує закон суперечності?

21. Від яких суперечностей убезпечує закон суперечності?

22. Де і коли виникають суперечності в мисленні?

23. Які наслідки випливають із закону суперечності?

24. До яких логічних помилок призводить недотримання закону суперечності?

25. Що є причиною з’яви суперечностей у мисленні?

26. Яким чином убезпечитись від суперечностей в міркуванні?

27. Чи пов'язаний закон суперечності із законом тотожності?

28. Чому дія закону суперечності не поширюється на відношення між частковими судженнями?

29. Як формулюється закон виключеного третього?

30. Яку рису мислення забезпечує закон виключеного третього?

31. На відношення між якими типами суджень поширюється дія закону виключеного третього?

32. Чому закон виключеного третього не поширює свою дію на протилежні судження (А та Е)?

33. Що є онтологічною основою закону виключеного третього?

34. Чи поширюється закон виключеного третього на судження, котрі містять кентавризовані предикати?

35. Які закони логіки діють між одиничними субконтрарними судженнями?

36. Чи можливо обійтись без закону виключеного третього, якщо є закон суперечності?

37. Яких логічних помилок можна припуститися, якщо не дотримуватися закону виключеного третього?

38. В чому полягає евристичне значення закону виключеного третього?

39. Як формулюється закон достатньої підстави?

40. Яку рису мислення забезпечує закон достатньої підстави?

41. Чи є потреба в законі достатньої підстави, якщо правильне мислення забезпечують такі закони, як закон тотожності, закон суперечності та закон достатньої підстави?

42. Яких помилок припускаються в міркуваннях ті, хто не дотримується закону достатньої підстави?

43. У чому полягає евристична цінність закону достатньої підстави?

44. Які закони логіки класів конкретизують основні закони логіки?

45. Чи входять у реєстр законів логіки класів традиційні закони логіки?

46. Які закони логіки висловлень уточнюють основні закони логіки?

47. Чи конкретизують зміст основних законів закони логіки предикатів?

48. У якому відношенні до основних законів логіки перебувають правила логічного слідування в логіці висловлень?

49. Як співвідносяться між собою закони логіки і правила логічних числень?

50. У якому відношенні до основних законів логіки перебувають правила логічного слідування в логіці предикатів?

51. Чи можна вважати будь-яке правило логіки висловлень основним законом традиційної логіки?

52. Чи можна вважати будь-яке правило логіки предикатів основним законом логіки?

53. Яке висловлення вважається тотожно істинним?

54. Яке висловлення називається тотожно хибним?

55. Яке висловлення називається нейтральним?

56. Яка формула логіки висловлень і логіки предикатів виражає логічний закон?

57. Чи пов’язані виконувані і невиконувані формули логіки висловлень і логіки предикатів із дотриманням (недотриманням) основних законів логіки?

58. Якому логічному закону підлягають логічні операції доведення і спростування?

59. Чи діють основні закони логіки в розв’язкових процедурах логіки класів, логіки висловлень і логіки предикатів?

60. Які помилки виникають у міркуваннях та їх символічних репрезентантах, якщо порушуються вимоги основних законів традиційної логіки і нетрадиційних логічних систем?

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.