Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАКОНИ ЛОГІКИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Термін «закон» означає:

А. Завіт.

Б. Правила віри.

В. Сукупність догм.

Г. Загальне правило.

Д. Внутрішній, доконечний, всезагальний та істотний зв’язок предметів і явищ об’єктивної дійсності.

2. Логічний закон – це:

А. Формула, що виражає структуру завжди істинної думки.

Б. Формула, що фіксує залежність між думками.

В. Доконечний та істотний зв’язок між думками в процесі міркування.

Г. Логічна формула.

Д. Структура думки.

3. До основних законів логіки належать:

А. Закон тотожності, закон суперечності, закон достатньої підстави.

Б. Закон суперечності, закон виключеного третього, закон тотожності.

В. Закон тотожності, закон суперечності, закон виключеного третього.

Г. Закони логіки висловлень, закони логіки предикатів.

Д. Закон тотожності, закон суперечності, закон виключеного третього, закон достатньої підстави.

4. Нетрадиційними законами логіки є:

А. Закони логіки класів.

Б. Закони числення, висловлень.

В. Закони числення предикатів.

Г. Закони логіки множин, закони логіки висловлень.

Д. Закони логіки класів, закони логіки висловлень, закони логіки предикатів.

5. Хто вперше ввів поняття «логічний закон»:

А. Демокріт.

Б. Геракліт.

В. Аристотель.

Г. Платон.

Д. Гегель.

6. Хто вперше сформулював три основні закони логіки:

А. Аристотель.

Б. Ляйбніц.

В. Ф.Бекон.

Г. Кант.

Д. Гегель.

7. Закон тотожності – це закон:

А. Буття.

Б. Абстрактної тотожності форм мислення.

В. Нормативний припис для думок.

Г. Загальне правило, що регулює формування думки.

Д. Міркування.

8. Вперше сформулював закон тотожності для міркування:

А. Парменід.

Б. Аристотель.

В. Геракліт.

Г. Демокріт.

Д. Гегель.

9. Перше визначення закону тотожності знаходимо в праці:

А. «Аналітика перша і друга».

Б. «Метафізика».

В. «Про софістичні міркування».

Г. «Новий органон».

Д. «Наука логіки».

10. Закон тотожності вимагає, щоб думка про дійсність була:

А. Рівною сама собі.

Б. Визначеною.

В. Обґрунтованою.

Г. Несуперечливою.

Д. Однозначною.

11. Формула, що репрезентує символічно закон тотожності, має вигляд:

А. А → В.

Б. А → В /\ ~В.

В. А В.

Г. А ≠ ~А.

Д. «А є тому, що є А».

12. Об’єктивною основою закону тотожності є:

А. Тотожність буття.

Б. Традиція.

В. Конвенція.

Г. Якісна визначеність предметів і явищ об’єктивної реальності.

Д. Сталість.

13. Дія закону тотожності поширюється на:

А. Буття.

Б. Свідомість.

В. Мислення.

Г. Абстрактні форми мислення.

Д. Ідеї.

14. Вимога закону тотожності поширюється на такі логічні операції, як:

А. Перетин класів.

Б. Різниця класів.

В. Об’єднання класів.

Г. Доповнення класу.

Д. Підстановка класів.

15. Закон тотожності формулюється так:

А. «Будь-яка конкретна думка, про конкретну річ, про конкретну її властивість у певний конкретний час має бути рівною сама собі».

Б. «Думка про будь-яку річ має бути однозначною».

В. «Зміст думки не повинен змінюватися».

Г. «Кожна думка має збігатися з реальністю».

Д. «Будь-яка думка не повинна змінювати обсяг».

16. Закон тотожності конкретизується законами і правилами логіки висловлень і логіки предикатів:

А. Так.

Б. Ні.

17. Порушення вимог закону тотожності призводить до логічної помилки:

А. «Надто поспішне узагальнення».

Б. «Не випливає».

В. «Неістинність думки».

Г. «Підміна понять».

Д. «Відсутність рівнозначності».

18. Закон суперечності формулюється так:

А. «Суперечні твердження про один і той самий предмет не можуть бути тотожними».

Б. «Дві суперечні думки про об’єктивний світ не можуть бути хибними із-за того, що буття саме собою суперечливе».

В. «Дві несумісні між собою думки про один і той самий предмет, явище чи процес не можуть суміщатись в одній думці».

Г. «Неможливо, щоб одна й та сама річ в один і той самий час була й не була».

Д. «Дві несумісні форми думки про один і той самий предмет, в один і той самий час і в одному і тому ж відношенні не можуть бути одночасно істинними; якщо одна із несумісних думок визнається істинною, то інша, несумісна з нею, має визнатися хибною».

19. Несумісними є такі форми думок, які перебувають у відношенні:

А. «Протилежності».

Б. «Суперечності».

В. «Невизначеності».

Г. «Часткової сумісності».

Д. «Підпорядкування».

20. Об’єктивною основою закону суперечності є:

А. Суперечлива природа об’єктивної реальності.

Б. Суперечливий характер мислення.

В. Незнання дійсності.

Г. Невміння формулювати думку.

Д. Логічні суперечності мислення.

21. Закон суперечності забезпечує таку рису правильного мислення, як:

А. Визначеність думки.

Б. Несуперечливість міркування.

В. Послідовність думок.

Г. Дисциплінарність.

Д. Обґрунтованість.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.