Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Зразок відповіді.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. "х(х) → М(х)) } припущення

2. $х (S(х) /\(х)) } припущення

3. Р(х) → М(х) У" (1)

4. S(х) /\(х) У$ (2)

5. S(х) УК (4)

6. ~М(х) УК (4)

7. ~Р(х) МТ (3, 6)

8. S(х) /\(х) ВК (5, 7)

9. $х (S(х) /\(х)) В$ (8)

Отже, "х(х) → М(х)), $х (S(х) /\(х)) ╞ $х (S(х) /\(х)), що й треба було довести.

 

5.1.3. СКЛАДНІ, СКОРОЧЕНІ ТА СКЛАДНОСКОРОЧЕНІ СИЛОГІЗМИ

Неабияке практичне значення має логічний аналіз ентимем, скорочених силогізмів, в яких пропущена якась його складова частина, та відновлення їх до повних силогізмів, а також визначення їх фігури та модусу.

Навички такого аналізу здобувають шляхом розв’язування відповідних завдань. Щоб відновити ентимему в повний силогізм, треба керуватися такими правилами:

1) знайти висновок і сформулювати його так, щоб чітко були виражені більший і менший терміни;

2) якщо пропущений засновок, то виявляємо наявний. Це робимо шляхом встановлення в судженні крайніх термінів;

3) виявивши, який із засновків пропущений, а також знаючи середній термін (він наявний в одному із даних засновків), визначаємо обидва крайні терміни засновку, якого не вистачає;

4) виявляючи засновки і висновок, варто виходити з того, що висновок зазвичай іде після слів “отже”, “так як” тощо.

Відновлюючи ентимеми до повних силогізмів, ми ні на мить не повинні забувати загальні й спеціальні правила силогізму.

 

Завдання. Здійсніть логічний аналіз ентимеми, відновивши її до повного силогізму; визначте його модус і фігуру. “Ця людина не пише філософських творів; отже вона не є філософом”.

Зразок відповіді. У цій ентимемі пропущено один із засновків, оскільки висновок тут є. Свідченням цього є слово “отже”. Маючи висновок “Вона (людина) не є філософом”, виявляємо крайні терміни: менший термін “вона” (людина), а більший – “філософ”. Знаючи, що менший термін перебуває в меншому засновку, робимо висновок про те, що менший засновок наявний, а більший – відсутній. З’ясовуючи структуру відсутнього (більшого) засновку, враховуємо те, що до його складу входять більший термін (той, що виконує роль предиката у висновку – “філософ”), і середній (той, що мав місце в меншому засновку, але не потрапив до висновку – “ті, що пишуть філософські твори”), і нарешті, зв’язка “є” (бо обидва засновки не можуть бути заперечними судженнями (за основними правилами силогізму).

Розташовуємо названі (більший і середній) терміни в більшому засновку. Якщо суб’єктом взяти поняття “усі ті, хто пише філософські твори”, то в результаті відновлений силогізм набере форми першої фігури і буде неправильним, оскільки менший засновок буде заперечним судженням, а саме:

(А) Той, хто пише філософські твори (М+), є філософом (Р¯).

(Е) Ця людина (S+) не пише філософських творів (М+).

(Е) Ця людина (S+) не є філософом (Р+).

Але такого модусу в першій фігурі нема. Отже, суб’єктом більшого засновку треба взяти поняття “філософ”. У результаті такого підходу ми отримуємо другу фігуру силогізму, один із засновників якої повинен бути заперечним. Щоб відновлений силогізм був правильний, треба до більшого засновку додати слово “усі” (правила другої фігури вимагають, щоб більший засновок був загальним).

Результатом відновлення буде такий повний силогізм:

(А) Усі філософи (Р+) пишуть філософські твори (М¯).

(Е) Ця людина (S+) не пише філософських творів(М+).

(Е) Ця людина (S+) не є філософом (Р+).

У процесі міркування силогізми поєднуються між собою, утворюючи своєрідний “ланцюг” силогізмів. Такі силогізми називають складними або полісилогізмами. До речі, цей вид умовиводу завершує навчальний елемент “Виводи з простих категоричних суджень”.

 

Полісилогізм та особливості його аналізу

 

Завдання. Перевірте, чи правильний цей полісилогізм. Свої міркування обґрунтуйте.

В С

Організми руйнуються Всі В суть С

А В

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.