Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ІНДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Змістовним модулем передбачено набуття навичок виявлення в міркуваннях індуктивних умовиводів, побудову міркувань за рухом думки від часткового до загального.

Індукція (inductio) – означає наведення. Отже, розглядаючи окремі факти, індукція наводить нашу думку на якість загальні висновки, узагальнення чогось. Для глибокого пізнання того чи іншого факту, для виявлення загальної закономірності, що управляє подібного роду фактами, ми і вдаємось до індуктивних умовиводів. Наслідком наших міркувань може бути відкриття певної загальної ознаки чи властивості або виявлення ідеї емпіричної залежності чи то закономірності явищ даного роду. Крім того, висновки, отримані індуктивним методом, мають, як правило, проблемний характер, і є основою формулювання і постановки наукових проблем. Звичайно, за умови, що досліджуване явище чи процес ще недостатньо висвітлені тією чи іншою галуззю знання.

Оволодіння індукцією як формою мислення прислужиться вам у вашій практичній діяльності як метод дослідження та навчання. До речі, учитель чи то викладач часто практикує подання нового матеріалу з окремих фактів (залежно від предмета, теми, завдання тощо), а відтак пропонує учням (студентам) зробити висновок стосовно даних фактів, накреслити вектори можливих досліджень даного явища і т.ін. У такому випадку індукція як метод сприяє виробленню спостережливості, вміння аналізувати нові явища, процеси навчає робити узагальнення.

 

Вправа. Дайте логічний аналіз умовиводу. Визначте його структуру, вид. Обґрунтуйте коректність висновку.

Залізо, мідь, цинк при нагріванні розширюються, а всі вони метали. Отже, всі метали при нагріванні розширюються.

Зразок відповіді. Аналіз структури цього умовиводу дає підстави вважати, що засновками цього умовиводу є висловлення:

Залізо при нагріванні розширюється.

Мідь при нагріванні розширюється.

Цинк при нагріванні розширюється.

Залізо, мідь, цинк – метали.

Висновком даного умовиводу є судження:

“Усі метали при нагріванні розширюються”.

За структурою засновків і висновку ми можемо твердити, що міркування в цьому випадку здійснено у формі індукції:

S1 є

S2 є Р

S3 є Р

S1, S2, S3, належать множині S.

усі S є Р

Оскільки засновки не вичерпують увесь клас металів (залізо, мідь, цинк), то висновок “Усі метали при нагріванні розширюються” не може бути достовірним, а лише проблематичним, імовірним. У даному випадку має місце логічна помилка – “поспішне узагальнення”. Коректнішим був би висновок “Мабуть, усі метали при нагріванні розширюються”.

Отже, це міркування є неповною індукцією, зокрема індукцією через аналіз та добір фактів, яка є модусом, різновидом наукової індукції. Чому різновидом наукової індукції? Тому, що зміст суджень, які є засновками, отримується в процесі проведення експерименту, тобто науковим методом.

 

Вправа. Чи можна отримати дані висновки за допомогою повної індукції?

1. Усі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця.

2. Усі квіти мають запах.

3. Кожна держава має свій національний (державний) прапор.

4. Деякі спортсмени курять.

5. Усі студенти вживають наркотики.

Зразок відповіді. Висновок за п. 1 можна отримати за повною індукцією, оскільки число планет Сонячної системи скінчене. За пп. 2,3 також можна отримати висновок за повною індукцією, бо кількість предметів даних класів зчислювана, а перелік у засновках (їх властивостей) не є доцільним. За п. 4 та п. 5 не можна отримати достовірного висновку за повною індукцією, так як засновки не є виключаючими судженнями.

Завдання та вправи на засвоєння індукції, засновані на методах встановлення причинних зв’язків, докладно висвітлено в підручниках та методичних посібниках з відповідними поясненнями та зразками відповідей.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.