Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Чи вірно, що засновки умовиводу виконують роль аргументів, висновок постає у ролі тези, форма умовиводу та її правила – демонстрацією?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А. Так.

Б. Ні.

 

25. За формою умовиводів доведення поділяють на:

А. Дедуктивні й недедуктивні.

Б. Традуктивні.

В. Демонстративні та за аналогією.

26. Дедуктивним називається доведення, в якому:

А. Загальні судження-засновки застосовуються як аргументи для обґрунтування (підтвердження) часткових або одиничних суджень-висновків, що постають у формі тез.

Б. Загальні судження використовуються для виведення менш загальних.

В. Загальні судження-засновки породжують тезу

Індуктивним називається доведення, в якому часткові судження є аргументами для обґрунтування тези, яка є загальним судженням певного ступеня вірогідності.

А. Так.

Б. Ні.

Доведення за аналогією – це таке міркування, в якому тезою є вірогідний висновок про подібність предметів на підставі аргументів-засновків, в яких фіксується інформація про подібність або відмінність порівнюваних предметів у їхніх істотних ознаках.

А. Так.

Б. Ні.

 

29. За способом визначення істинності тези доведення поділяють на:

А. Прямі й непрямі.

Б. Прямі й лінійні.

В. Непрямі й зворотні.

 

30. Прямим називається доведення, в якому істинність тези безпосередньо випливає із:

А. Аргументів.

Б. Засновків.

В. Висновків.

 

Чи можуть служити за приклад прямих доведень силогістичні умовиводи?

А. Так.

Б. Ні.

 

32. Пряме доведення здійснюється за схемою:

а) доводжуване речення (формула) вводиться у формі припущення;

б) із припущення (формул) виводяться за правилами логічного слідування наслідки (формули);

в) доведення завершується доводжуваним реченням (формулою).

А. Так.

Б. Ні.

 

Чи можливо застосувати мову символів і правила логічного слідування, щоб здійснити пряме доведення у формі числення?

А. Так.

Б. Ні.

 

34. Непрямим вважається доведення, в якому істинність тези визначається через доведення хибності антитези:

А. Так.

Б. Ні.

 

35. Видами непрямих доведень є:

А. Апагогічне та розділове.

Б. Єднальне та “від супротивного”.

В. Розділове та єднальне.

 

36. Апагогічне доведення здійснюється за таким алгоритмом:

1) одне із речень (формул) записується у вигляді припущення;

1а) записуємо припущення непрямого доведення (формулу, що суперечить консеквентну (~С);

2) записуємо речення (формули), що випливають із прямого й непрямого припущень і раніше доведених формул за одним із правил слідування;

З’ясовуємо (виявляємо) суперечність у висновках.

А. Так.

Б. Ні.

 

37. Який вид непрямого доведення репрезентує подана нижче схема (модель) міркування?

(A \/ B \/ C \/ D); ~A; ~B; ~C

D

А. Розділове.

Б. Апагогічне.

 

38. Спростування – це:

А. Логічна дія, в процесі якої встановлюється хибність тези або неспроможність доведення в цілому.

Б. Логічна операція, яка є протилежною доведенню.

В. Логічна дія, що нагадує фальсифікацію.

 

39. За структурою спростування містить:

А. Тезу спростування, аргументи спростування, демонстрацію спростування.

Б. Тезу, аргументи, демонстрацію.

В. Тезу й аргументи.

 

40. За способом ведення спростування поділяють на:

А. Прямі й непрямі.

Б. Безпосередні й опосередковані.

В. Наукові й ненаукові.

 

41. Чи здійснюють пряме спростування тези за таким алгоритмом:

а) записати тезу;

б) припустити її істинність і вивести з неї логічні наслідки;

в) співставити наслідки з фактами;

г) записати схему міркування і визначити хибність наслідків;

д) на підставі хибності наслідків вивести висновок про хибність тези за правилом заперечного модусу умовно-категоричного умовиводу:

Т → (С1, С2, С3 ... Сn), ~С2, ~С3 ... Сn ?

T

А. Так.

Б. Ні.

42. Чи вірно те, що непряме доведення тези здійснюється за таким алгоритмом:

а) записують тезу;

б) висувають антитезу;

в) обґрунтовують істинність антитези;

г) записують залежність між тезою й аргументами за схемою міркування МТР?

А. Так.

Б. Ні.

 

43. Спростувати аргументи можна шляхом доведення їх неспроможності за таким алгоритмом:

а) записати тезу й аргументи;

б) встановити істинність чи хибність аргументів;

в) записати схему міркування і визначити правильність (неправильність) міркування.

А. Так.

Б. Ні.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.