Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Яку дефініцію логіки як науки ви вважаєте правильною?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А. Логіка – це наука про міркування, форми, в яких воно постає, та правила і закони, яким підпорядковується.

Б. Логіка – це наука про мислення людини.

В. Логіка – це система знання про розсудковий потенціал людського розуму.

 

2. Етапи розвитку логічних знань:

А. Традиційний і сучасний.

Б. Класичний і посткласичний.

В. Класичний і сучасний.

 

3. Засновки у правильному міркуванні можуть бути:

А. Як істинними, так і хибними висловленнями.

Б. Істинними висловленнями.

В. Хибними висловленнями.

 

4. Засновки у неправильному міркуванні можуть бути:

А. Як істинними, так і хибними висловленнями.

Б. Хибними висловленнями.

В. Істинними висловленнями.

 

5. Висновок у правильному міркуванні може бути:

А. Як істинним, так і хибним висловленням.

Б. Істинним висловленням.

В. Хибним висловленням.

 

6. Висновок у неправильному міркуванні може бути:

А. Як істинним, так і хибним висловленням.

Б. Істинним висловленням.

В. Хибним висловленням.

 

7. Логічна помилка можлива тоді, коли:

А. Порушуються правила і закони логіки.

Б. Порушуються правила і закони мислення.

В. Порушуються правила і закони комунікації.

 

8. Поширеними логічними помилками є:

А. Софізми і паралогізми.

Б. Софізми і парадокси.

В. Паралогізми і апорії.

 

9. Логічна форма думки – це:

А. Її структура та зв’язок елементів.

Б. Структура, отримана в результаті абстрагування від значень нелогічних термінів.

В. Структура, яка є результатом абстрагування.

 

10. Формалізована мова – це:

А. Штучна знакова система, яка містить алфавіт, правила утворення і перетворення знаків та інтерпретацію.

Б. Абстрактна мова, яка оперує символами.

В. Штучна мова, яка є системою символів.

 

11. Побудова моделі, в якій змістовне міркування постає у вигляді формального аналогу, називається:

А. Семіотизацією.

Б. Символізацією.

В. Формалізацією.

 

12. Мова логіки класів – це:

А. Спеціальна знакова система, пристосована для позначення понять (імен) та логічних операцій над ними.

Б. Особлива мова для потреб практики логічного аналізу.

В. Специфічна система знаків.

 

13. Мова логіки висловлень – це:

А. Штучна мова, яка призначена для аналізу логічної форми складних висловлень (суджень), що входять у структуру міркування.

Б. Спеціальна мова, яка є аналогом природної мови.

В. Формалізована система знаків або символів.

 

14. Формула логіки висловлень – це:

А. Скінченна послідовність знаків алфавіту мови логіки висловлень, утворена за певними правилами.

Б. Строго визначена система знаків.

В. Впорядкована послідовність символів.

 

15. Вираз не є формулою логіки висловлень тоді, коли він:

А. Побудований не за правилами утворення формул логіки висловлень.

Б. Неадекватно репрезентує структуру висловлення природної мови.

В. Утворений не за правилами граматики природної мови.

 

16. Мета “перекладу” виразів (речень) природної мови мовою символів полягає у тому, щоб:

А. Виявити логічну форму думки, вираженої засобами природної мови.

Б. Замінити вирази природної мови на довільні формальні структури.

В. Збагатити природну мову символічною мовою.

 

17. Мова логіки предикатів – це:

А. Система знаків, яка призначена для розв’язування внутрішніх проблем логіки предикатів.

Б. Формалізована мова, що замінює природну мову.

В. Штучна мова, призначена для аналізу логічної структури міркувань, до складу яких входять судження (висловлення) із суб’єкт-предикатною структурою.

 

18. Характерними ознаками мови логіки предикатів є:

А. Правила оперування символами.

Б. Алфавіт для репрезентації виразів природної мови.

В. Алфавіт і дефініція правильно побудованих виразів.

 

19. Аналізуючи міркування засобами логіки предикатів, беруть до уваги:

А. Смислове значення виразів.

Б. Семантичне значення виразів.

В. Предметне значення виразів.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.