Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Яка із дефініцій логіки предикатів є логічно коректною?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А. Логіка предикатів є розширеною логікою висловлень.

Б. Логіка предикатів – це кванторна логіка.

В. Логіка предикатів – це логічна теорія, де описуються міркування із врахуванням внутрішньої структури простих висловлень, що їх складають.

 

21. Матеріальною формою вираження поняття є:

А. Міркування.

Б. Речення.

В. Слово або словосполучення.

 

22. Поняття – це:

А. Будь-яка думка про предмет чи явище.

Б. Форма думки, що відображає (репрезентує) найбільш загальні та істотні ознаки предметів чи явищ об’єктивної реальності.

В. Комплекс ознак про предмет думки.

 

23. Структуру поняття визначає:

А. Значення і обсяг.

Б. Зміст та обсяг.

В. Предметне та смислове значення.

 

24. Зміст поняття – це:

А. Множина ознак, що мислиться в понятті.

Б. Сукупність істотних і відмітних ознак предмета думки.

В. Клас істотних ознак предмета мислення.

 

25. Обсяг поняття – це:

А. Довільний клас предметів.

Б. Множина або клас предметів, кожен з яких має ознаки, відображені в змісті поняття.

В. Сукупність однорідних і неоднорідних елементів.

 

26. За кількістю відображуваних у понятті предметів, поняття поділяють на:

А. Загальні, одиничні, порожні (нульові).

Б. Одиничні, часткові, загальні.

В. Спільні, часткові, порожні.

 

27. За характером елементів обсягу поняття, поділяють на:

А. Збірні й незбірні.

Б. Відносні й співвідносні.

В. Конкретні й абстрактні.

 

28. За характером ознак, що визначають видову відмінність (тип елемента множини) виділених предметів, поняття поділяють на:

А. Конкретні та абстрактні.

Б. Абстрактні та збірні.

В. Конкретні та загальні.

 

29. За наявністю чи відсутністю у змісті поняття ознак, що фіксують певне відношення з іншими поняттями, поняття поділяють на:

А. Відносні та безвідносні.

Б. Збірні й незбірні.

В. Конкретні та абстрактні.

 

30. За наявністю чи відсутністю у змісті поняття ознак, на підставі яких предмети узагальнюють у клас (множину), поняття поділяють на:

А. Позитивні й негативні.

Б. Позитивні й неякісні.

В. Позитивні та неповні.

 

31. Межею обмеження обсягу поняття є:

А. Одиничне поняття.

Б. Родове поняття.

В. Загальне поняття.

 

32. Межею узагальнення обсягу поняття є:

А. Категорія.

Б. Нульове поняття.

В. Видове поняття.

 

33. Поділ – це:

А. Логічна операція над обсягом поняття.

Б. Логічна дія над змістом поняття.

В. Логічна операція над поняттям.

 

34. Структурними елементами поділу є:

А. Ділене поняття, підстава поділу, члени поділу.

Б. Ділене поняття, підстава поділу, компоненти поділу.

В. Ділене поняття, основа поділу, результат поділу.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.