Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Яка із формул демонструє міркування за першим модусом четвертої фігури?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А. "x (P(x) ® M(x)) /\ "x (M(x) ® S(x)) ® $x (S(x) /\ P(x))

Б. "x(x) ® М(x)) /\ "x (M(x) ® ~S(x)) ® "x (S(x) ® ~P(x))

В. $x (P(x) /\ M(x)) /\ "x (M(x) ® S(x)) ® $x (S(x) /\ P(x))

Г. "x (P(x) ® ~M(x)) /\ "x (M(x) ® S(x)) ® $x (S(x) /\ ~P(x))

Д. "x (P(x) ® ~M(x)) /\ $x (M(x) /\ S(x)) ® $x (S(x) /\ ~P(x)),

 

 

78. Правдоподібне (недедуктивне) міркування – це:

А. Умовивід, в якому відношення логічного слідування між засновками і висновком має вірогідний характер.

Б. Умовивід, в якому ступінь достовірності висновку обмежений засновками.

В. Умовивід, в якому думка рухається від менш вірогідного до більш вірогідного.

 

79. Логічними формами правдоподібних міркувань є:

А. Неповна індукція та аналогія.

Б. Популярна індукція та аналогія властивостей.

В. Наукова індукція та аналогія відношень.

 

80. Поширеними формами міркування за аналогією є:

А. Аналогія властивостей і аналогія відношень.

Б. Повна аналогія і практична аналогія.

В. Наукова аналогія і неповна аналогія.

 

81. Доведення – це:

А. Логічна дія, яка протилежна спростуванню.

Б. Логічна операція обґрунтування істинності певного судження (висловлення) іншими судженнями (висловленнями), істинність яких доведена практикою.

В. Форма і спосіб отримання істинного знання.

 

82. Логічна структура доведення:

А. Теза, аргументи, слідування.

Б. Теза, аргументи, демонстрація.

В. Теза, аргументи, відношення.

 

83. Аргументи – це:

А. Система правильних суджень.

Б. Судження (висловлення), істинність яких доведена практикою.

В. Будь-які судження щодо тези.

 

84. Демонстрація – це:

А. Спосіб висновування тези з аргументів.

Б. Форма і спосіб виведення тези з аргументів.

В. Форма фіксації відношення логічного слідування.

 

85. За формою умовиводів та їх правилами доведення поділяють на:

А. Дедуктивні й традуктивні.

Б. Дедуктивні та недедуктивні.

В. Демонстративні та приховані.

 

86. Дедуктивним називається доведення, в якому:

А. Загальні судження-засновки є підставою виведення менш загальних суджень-висновків.

Б. Загальні судження-засновки є аргументами для обґрунтування судження-висновку як тези.

В. Загальні судження-засновки породжують тезу.

 

87. Доведення, в якому істинність тези обґрунтовується у формі неповної індукції, називається:

А. За аналогією.

Б. Індуктивним.

В. Популярним.

 

88. Доведення, в якому ступінь вірогідності тези залежить від ступеня подібності чи відмінності порівнюваних предметів чи явищ називається:

А. Неповною індукцією.

Б. Доведенням за аналогією.

В. Популярною аналогією.

 

89. За способом(методом) визначення істинності, тези доведення поділяють на:

А. Прямі та опосередковані.

Б. Прямі й непрямі.

В. Непрямі та безпосередні.

 

90. Доведення, в якому істинність тези безпосередньо випливає із аргументів, називається:

А. Науковим.

Б. Прямим.

В. Безпосереднім.

 

91. Доведення, в якому істинність тез визначається через доведення хибності антитези, називається:

А. Ненауковим.

Б. Опосередкованим.

В. Непрямим.

 

92. Доведення, що здійснюється за схемою, згідно з якою доводжуване речення вводиться у вигляді припущення з якого виводять наслідки за правилами логічного слідування, і доведення завершують доводжуваним реченням, називається:

А. Науковим.

Б. Безпосереднім.

В. Прямим.

 

93. Доведення, що здійснюють за алгоритмом, згідно з яким доводжуване речення вводиться у вигляді припущення і припущення непрямого доведення, з яких виводять логічні наслідки за правилами логічного слідування, і, зрештою, виявляють суперечність у висновках, називається:

А. Прямим.

Б. Опосередкованим.

В. Аналогічним.

 

94. Спростування – це:

А. Логічна дія, що нагадує фальсифікацією.

Б. Логічна дія, що протилежна доведенню.

В. Логічна дія, в процесі якої визначається хибність тези.

 

95. За способом ведення спростування поділяють на:

А. Наукове і ненаукове.

Б. Безпосереднє і опосередковане.

В. Пряме і непряме.

 

96. Спростування, що здійснюється за алгоритмом, згідно з яким, записавши тезу і припустивши її істинність, виводять з неї логічні наслідки, які співставляють з фактами і визначають хибність наслідків, на підставі чого роблять висновок про хибність тези, міркуючи за схемою заперечного модусу умовно-категоричного умовиводу, називають:

А. Непряме спростування тези.

Б. Заперечувальне спростування тези.

В. Пряме спростування тези.

 

97. Спростування, в якому використовують modus tollendo ponens, називають:

А. Розділовим.

Б. Опосередкованим.

В. Непрямим.

 

98. Логічна дія, що визначає неспроможність аргументів, називається:

А. Спростування демонстрації.

Б. Спростування тези.

В. Спростування аргументів.

 

99. Встановлення факту відсутності відношення логічного слідування між тезою і аргументами, називається:

А. Спростування аргументів.

Б. Спростування тези.

В. Спростування демонстрації.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.