Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Список рекомендованих джерел

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

І. НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:

1. Конституція України від 28 червня 1996р. Офіц. видання.-К., 1996р.

2. Вестфальський мирний договір від 24 жовтня 1648р.//В книзі Дмитрієв А.І. та інші. Міжнародне публічне право. Практикум. Відповід. ред.: Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губернський.-К.: Юрінком Інтер, 2001.-С.28-42.

3. Статут Ліги Націй від 28 червня 1918 р.// В книзі Дмитрієв А.І. та інші. Міжнародне публічне право. Практикум. Відповід. ред.: Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губернський.-К.: Юрінком Інтер, 2001.-С.62-72.

4. Статут Організації Об’єднаних Націй від 26 червня 1945р. Вступив в силу 24 жовтня 1945р.// Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. –М., 1997.-Том 1.-С. 7-33.

5. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами у відповідності до Статуту ООН від 24 жовтня 1970р.//Там само.-Т.1.-С. 65-73.

6. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975р.//Там само.-Т.1.-С. 73-79., ОВУ.-2005.-№4.-ст.266.

7. Декларація про неприпустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав. Резолюція 36/103 ХХХVІ сесії ГА ООН від 9 грудня 1981 р.//Там само.-Т.1.-С.99-102.

8. Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування у міжнародних відносинах. Резолюція 42/22 ГА ООН від 18 листопада 1987р.//Там само.-Т.1.-С.103-110.

9. Віденська конвенція “Про правонаступництво держав стосовно договорів” від 23 серпня 1978 р. Україна приєдналась 17.09.1992. Чинність набула з 6.11.1996р.// Там само.-Т.1.-С.433-457.

10. Віденська конвенція “Про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів, державних боргів” від 8 квітня 1983 р. Україна з 17.11.1992.//Там само.-Т.1.-С.457-474.

11. Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу і активів Союзу РСР від 4 грудня 1991р. //Там само.-Т.1.-С.476-482.

12. Угода про розділ всієї власності колишнього СРСР за кордоном від 6 липня 1992р.//Там само.-Т.1.-С.486-490.

13. Угода про правонаступництво щодо державних архівів колишнього СРСР від 6 липня 1992 р.//Там само.-Т.1.-С.490-492.

14. Меморандум про взаєморозуміння з питань правонаступництва щодо договорів колишнього СРСР, які представляють взаємний інтерес від 6 липня 1992 р.// Там само.-Т.1.-С.492-493.

15. Угода між Україною і Російською Федерацією про врегулювання питань правонаступництва стосовно зовнішнього боргу та активів колишнього СРСР від 9 грудня 1994р. (про нульовий варіант). Україна не ратифікувала//Там само.-Т.1.-С.502-504.

16. Постанова ВР України “Про порядок ратифікації Угоди між Україною та Російською Федерацією про врегулювання питань правонаступництва стосовно зовнішнього боргу та активів колишнього СРСР” від 19 лютого 1997//ВВРУ.-1997.-№16.-ст.121.

17. Закон України “Про правонаступництво України” від 12 вересня 1991р.//ВВРУ.-1991.-№46.-ст. 617.

18. Закон України “Про державний кордон України” від 4 листопада 1991р. з наступними змінами та доповненнями//ВВРУ.-1992.-№2.-ст.5.

19. Закон України “Про ратифікацію Договору між Україною і Російською Федерацією про україно-російський кордон” від 20 квітня 2004р.//ОВУ.-2004.-№22.-ст.1537.

20. Угода між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту України на території України” від 28 травня 1997р. Набула чинності з 12.07.1999р.//Ліга-Закон.

21. Договір про Антарктику від 1 грудня 1959р. Україна з 17.09.1992р.// Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова.–М., 1997.-Т.3.-С.664-669.

22. Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику від 4 жовтня 1991р. Україна з 22.02.2001р.// Там само.-Т.3.-С.669-681.

23. Декларація про заснування Арктичної Ради від 19 березня 1996р.//Там само.-Т.3.-С. 721-723.

24. Конвенція про режим судноплавства на Дунаї від 18 серпня 1948р.//Там само.-Т.1.-С.211-222.

25. Резолюція ГА ООН “Про визначення агресії” від 14 грудня 1974р. //Там само.-Т.2.-С.199-202.

26. Конвенція про попередження злочинів геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948р. //Там само.-Т.2.-С.68-72.

27. Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965р. (7 березня 1966р.) //Там само.-Т.2.-С.72-84

28. Конвенція про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього від 30 листопада 1973р. //Там само.-Т.2.-С.84-90.

29. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948р.//Там само.-Т.2.-С.5-10.

30. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. Вступив в силу 23.03.1976р. //Там само.-Т.2.-С.21-39.

31. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р. Вступив в силу 3.01.1976р.//Там само.-Т.2.-С.11-21.

32. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 16.12.1966р. Вступив в силу 23.03.1976р. //Там само.-Т.2.-С.39-42.

33. Декларація про права осіб, що належать до національних, або етнічних, релігійних та мовних меншин від 18 грудня 1992р. //Там само.-Т.2.-С.90-94.

34. Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини від 4 листопада 1950р. та протоколи до неї (11 протоколів, в тому числі №6 – про відміну смертної кари). Україна ратифікувала 17.07.1997р.//Там само.-Т.2.-С.108-151. ОВУ.-1998.-№13.

35. Конвенція про політичні права жінок від 20 грудня 1989р. //Там само.-Т.2.-С.45-48.

36. Декларація про права дитини від 20 листопада 1959р.//Міждународная защита прав и свобод человека.-М.: Юрид. література, 1990г.

37. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989р. Вступила в силу 2.09.1990р. Україна ратифікувала 27.02.1991р.//Там само.-Т.2.-С.48-68.

38. Конвенція, що регулює деякі питання, пов’язані з колізією законів про громадянство від 12 квітня 1930 р. //Там само.-Т.1.-С.223-230.

39. Конвенція про скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 р. //Там само.-Т.1.-С.247-255.

40. Конвенція про статус апатридів від 28 вересня 1954р. //Там само.-Т.1.-С. 230-234.

41. Конвенція про громадянство заміжньої жінки від 20 лютого 1957р. //Там само.-Т.1.-С.243-247.

42. Конвенція про статус біженців від 29 липня 1951р. та протокол до неї від 31 січня 1967р. Україна з 10.01.2002р.//Там само.-Т.1.-С.283-303

43. Статут Управління Верховного комісара ООН у справах біженців від 14 грудня 1950р.//Там само.-Т.1.-С.278-283.

44. Угода між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців від 23.09.1996р. Ратифікована 21.10.1999р.//Ліга-Закон.

45. Закон України “Про біженців” від 21 червня 2001р. із змінами від 3.04.2003р.//ОВУ.-2001.-№29.-ст.1292.

46. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 4 лютого 1994р. із змінами 6.02.2003р. щодо назви//ВВРУ.-1994.-№23.-ст.161; ВВРУ.-2003.-№16.-ст.117.

47. Декларація ГА ООН про територіальний притулок від 14 грудня 1967 р. //Там само.-Т.1.-С.338-340.

48. Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей від 18 грудня 1990 р. Україна не бере участі. В силу не вступила.// Международное публичное право. Сборник документов. В двух томах.-Том 1.-М.: Іздат. БЕК, 1996.-С.492-515.

49. Конвенція СНД про права та основні свободи людини від 26 травня 1995 р. Україна не приєдналась.// Тас само.-Том 1.-М.: Іздат. БЕК, 1996.-С.548-555.

50. Закон України “Про ратифікацію Договору між Урядом України і міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) про відкриття місії МКЧХ в Україні” від 4 червня 2004//ОВУ.-2004.-№25.-ст.1637.

51. Статут Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного На півмісяця від 8 листопада 1986р.//Ліга-Закон.

52. Статут Міжнародного комітету Червоного хреста від 24 червня 1998р.//Ліга-Закон.

53. Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво та передачу протипіхотних мін та про їх знищення від 18 вересня 1997р.//Ліга–Закон.

54. Декларація про відміну застосування розривних та запальних куль від 29 листопада 1868р.//Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. –М., 1997.-Том 2.-С. 573-574.

55. Протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних та інших подібних газів та бактеріологічних засобів від 17 липня 1925р.//Там само.-Т.2.-С.587-588.

56. Конвенція про закони і звичаї сухопутної війни від 5 жовтня 1907 р. //Там само.-Т.2.-С.575-587.

57. Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайного озброєння, яке вважається таким, що наносить надмірні ушкодження або має не вибіркову дію від 10 жовтня 1980 р. з протоколами.//Там само.-Т.2.-С.589-603.

58. Женевська конвенція про покращення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949р.//Там само.-Т.2.-С.603-625.

59. Женевська конвенція про покращення долі поранених, хворих та осіб, потерпілих від корабельної аварії із складу збройних сил на морі від 12 серпня 1949р. //Там само.-Т.2.-С.625-633.

60. Женевська конвенція про ставлення до військовополонених від 12 серпня 1949р.//Там само.-Т.2.-С.634-681.

61. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949р.//Там само.-Т.2.-С.681-713.

62. Додатковий протокол до женевських конвенцій 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977р. (термінологія)//Там само.-Т.2.-С.731-803.

63. Конвенція про захист культурних цінностей на випадок військового конфлікту від 14 травня 1954р.//Там само.-Т.2.-С.803-812.

64. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961р. вступила в силу 24.04.1964р.//Там само.-Т.1.-С.528-562.

65. Віденська конвенція про консульські зносини і факультативні протоколи від 24 квітня 1963р. Набула чинності для України з 23.03.1989р.//Там само.-Т.1.-С.528-562.

66. Конвенція про спеціальні місії і факультативний протокол від 8 грудня 1969р. //Там само.-Т.1.-С.562-582.

67. Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру від 14 березня 1975р. В силу не вступила.//Там само.-Т.1.-С.582-615.

68. Конвенція про привілеї та імунітети ООН від 13 лютого 1946р. //Там само.-Т.1.-С.615-620.

69. Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН від 21 листопада 1947р. //Там само.-Т.1.-С.620-632.

70. Конвенція про безпеку персоналу ООН та пов’язаного з нею персоналу від 9 грудня 1994р. Україна з 6.07.1995. Набула чинності з 15.01.1999//Ліга-Закон.

71. Конвенція про попередження та покарання злочинів проти осіб, що користуються міжнародним захистом, в тому числі дипломатичних агентів від 14 грудня 1973р. //Там само.-Т.3.-С.18-23.

72. Закон України “Про дипломатичну службу” від 20 вересня 2001р. (зі змінами) //ОВУ.-2001.-№42.-ст.1881.

73. Закон України “Про дипломатичні ранги України” від 28 листопада 2002р.//ОВУ.-2002.-№52.-ст.2349.

74. Положення про дипломатичне представництво України за кордоном. Затвердж. розпорядженням Президента України від 22 жовтня 1992 р.//Голос України.-1992.-10.-№206.

75. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затвердж. Указом Президента України від 10 червня 1993р.//Голос України.-1993.-06.-№119.

76. Указ Президента України “Про торговельно-економічну місію у складі закордонної дипломатичної установи України” від 30 квітня 1994 р. (із змінами і доповненнями)//ОВУ.-2004.-№14.-ст.966.

77. Консульський Статут України. Затвердж. Указом Президента України від 2 квітня 1994 р.// Укази Президента України.-Офіційне видання.-Т.1.-1991-1994.-С.843-864.

78. Указ Президента України “Про нештатних (почесних) консулів України” від 17 лютого 1997р.//ОВУ.-1997.-числа 7-8 (книга перша).-с.121.

79. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. Вступила в дію у 1980р. Україна з 14.04.1986. Набула чинності для Укр. з 13.06.1986// Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. –М., 1997.-Том 1.-С.343-372.

80. Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 21 травня 1986 р. //Там само.-Т.1.-С.372-409

81. Резолюція ГА ООН про реєстрацію та опублікування договорів і міжнародних угод згідно статті 102 Статуту ООН від 14 грудня 1946 р. //Там само.-Т.1.-С.428-432.

82. Закон України “Про міжнародні договори України” від 22 червня 2004р.//ОВУ.-2004.-№35.-ст.2317.

83. Правила процедури для скликання міжнародних конференцій держав. Прийнятті ГА ООН від 3 грудня 1949р. //Там само.-Т.1.-С.733-735.

84. Статут ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) від 16 листопада 1945р. //Там само.-Т.1.-С.673-686

85. Статут Ради Європи від 5 травня 1949 р. Україна ратиф. 31.10.1995р.//Там само.-Т.1.-С.707-718. ОВУ.-2004.-№26.-ст.1733.

86. Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961р. Україна підписала 2.05.1996. Не ратиф.//Збірка договорів Ради Європи.-К., Парлам. вид-во, 2002.-С.65.

87. Рамкова конвенція про захист національних меншин від 1 лютого 1995. Україна від 9.12.1997//Ліга-Закон.

88. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992р. Україна підпис. 2.05.1996, ратифікув. 15.05.2003//Закон і бізнес.-2003.-№6.

89. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985р. Укр. ратиф. 15.07.1997//Бюлетень законодавства і юридичної практики.-2002.-№10.

90. Договір про заснування Європейського Співтовариства від 25 березня 1957р. Набр. чин. 1.01.1958р.//В кн. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Підручник.-К., 2002. А також Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності – 2003.-№4, 2004.-№10.

91. Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір) від 7 лютого 1992р. //Там само.-2003.-№2.

92. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про ЄС від 26 лютого 2001р.//Там само.-2002.-№12.

93. Шенгенська угода від 14 червня 1985р. та 19 червня 1990р.//Ліга-закон.

94. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною від 14 червня 1994р. Ратифік. 10.11.1994. Набула чиності 1.03.1998.//Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-2003.-№8. Про ратифік.- ВВРУ.-1994.-№46.-ст.415

95. Статут Співдружності Незалежних Держав від 22 січня 1993 р. Україна не приєдналась// Международное публичное право. Сборник документов. В двух томах.-Том 2.-М.: Іздат. БЕК, 1996.-С.472-479.

96. Паризька хартія для Нової Європи від 21 листопада 1990р. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. –М., 1997.-Том 1.-С. 42-54.

97. Декларація про зміцнення міжнародної безпеки. Резолюція ГА ООН від 16 грудня 1970р. //Там само.-Т.2.-С.202-207.

98. Декларація про встановлення фактів ООН у сфері підтримання міжнародного миру та безпеки від 9 грудня 1991р. //Там само.-Т.2.-С.207-211.

99. Договір СНД про колективну безпеку від 15 травня 1992р. та концепції до нього від 10 лютого 1995р. //Там само.-Т.2.-С.269-287.

100. Північноатлантичний пакт (НАТО) від 4 квітня 1949р. Україна не бере участі. //Там само.-Т.2.-С.293-297.

101. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968р. //Там само.-Т.2.-С.398-404.

102. Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого впливу на навколишнє природне середовище від 18 травня 1977р.//Ліга-Закон.

103. Договір про заборону випробовування ядерної зброї в атмосфері, у космічному просторі та під водою від 5 серпня 1963р. //Там само.-Т.2.-С.336-338.

104. Договір про всезагальну заборону ядерних випробувань від 24 вересня 1996р. //Там само.-Т.2.-С.338-398.

105. Договір про заборону ядерної зброї у Латинський Америці від 14січня 1967р. //Там само.-Т.2.-С.408-425.

106. Договір про без’ядерну зону південної частини Тихого океану від 6 серпня 1985р. //Там само.-Т.2.-С.427-436.

107. Договір про Шпіцберген від 9 лютого 1920р.// Там само.-Т.1.-С.202-204.

108. Угода між СРСР та Фінляндією про Аландські острови від 11 жовтня 1940р.// Там само.-Т.1.-С.204-205.

109. Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) зброї та токсичної зброї та їх знищення від 10 квітня 1972р. //Там само.-Т.2.-С.436-441.

110. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993р. //Там само.-Т.2.-С.441-477.

111. Договір про звичайні збройні сили у Європі від 19 листопада 1990р. //Там само.-Т.2.-С.474-502.

112. Акт відносно визнання та гарантування постійного нейтралітету Швейцарії і недоторканості її території від 8(20)листопада 1815 р.// Там само.-Т.1.-С.141-143.

113. Конвенція про права і обов’язки нейтральних держав та осіб у випадку сухопутної війни. Конвенція про права і обов’язки нейтральних держав та осіб у випадку морської війни від 18 жовтня 1907р.//Ліга-Закон.

114. Конвенція про мирне вирішення міжнародних зіткнень від 5(18) жовтня 1907р. як доповнення до Конвенції про мирне вирішення міжнародних спорів від 1899р. (пізніше зміни від 28.04.1949р.) //Там само.-Т.1.-С.776-788.

115. Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів від 15 листопада 1982р. //Там само.-Т.1.-С.811-816.

116. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ від 15 грудня 1992р. Укр. з 16.05.1995//ОВУ.-2003.-№37.-ст.2017.

117. Статут Міжнародного Суду ООН від 26 червня 1945р.//Там само.-Т.1.-С.797-811.

118. Конвенція ООН з морського права від 10 грудня 1982 р. Вступила в силу 16.11.1994. Україна ратифікувала 3.06.1999//Там само.- Том 3.-С.322-474.

119. Конвенція про режим Чорноморських проток від 20 липня 1936 р.//Там само.-Том 3.-С.493-501.

120. Конвенція відносно забезпечення вільного судноплавства по Суецькому каналу від 29 жовтня 1888р. // Там само.-Том 3.-С.501-505.

121. Договір про постійний нейтралітет та експлуатацію Панамського каналу від 7 вересня 1977р. // Там само.-Том 3.-С.505-521.

122. Конвенція про пошук і рятування на морі від 27 квітня 1974р. Укр з 17.11.1992//Ліга-Закон.

123. Конвенція про охорону життя людини на морі від 1 листопада 1974р.//Ліга-Закон.

124. Кодекс торгівельного мореплавства України від 23 травня 1995р. (із змінами та доповненнями)//ВВРУ.-1995.-№47-52.-ст.349.

125. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” від 16 травня 1995р. (із змінами та доповненнями) // ГУ. – 1995. №2.-с.8-10. ВВРУ.-1995.-№21.-Ст.152.

126. Двостороння Угода між Урядом СРСР та Урядом Турецької республіки про розмежування континентального шельфу між СРСР та Турецькою республікою у Чорному морі від 23 червня 1978р.//Сборник междунар. договоров СССР.-В.ХХХУІІ.-М., 1983г.-с.65-66.

127. Комплексна програма подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїному і континентальному шельфі. Затвердж. Постановою КМУ від 31.05.2002//ОВУ.-2002.-№23.-Ст.1094.

128. Чикагська Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944р. (зі змінами, внесеними Протоколами до Конвенції). Україна ратифікувала 10.08.1992р.// Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. –М., 1997.-Том 3.-С.550-568.

129. Конвенція про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряних суден від 14 вересня 1963р. //Там само.-Том 3.-С.571-576.

130. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 16 грудня 1970р. // Там само.-Том 3.-С.576-579.

131. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 23 вересня 1971р. // Там само.-Том 3.-С.579-584.

132. Договір по відкритому небу від 24 березня 1992р.//Там само.-Т.2.-С.505-528.

133. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993р.//ВВРУ.-№25.-ст.274.

134. Договір про принципи діяльності держав щодо дослідження та використання космічного простору, в тому числі Місяця та інших небесних тіл ( Договір по космосу) від 27 січня 1967р.// Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. –М., 1997.-Том 3.-С. 625-630.

135. Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах (Угода про Місяць) від 18 грудня 1979р. Україна не бере участі.//Там само.-Том 3.-С. 639-647.

136. Угода про врятування космонавтів, повернення космонавтів та повернення об’єктів, запущених у космічний простір від 22 квітня 1968р. // Там само.-Том 3.-С.630-634.

137. Конвенція про міжнародну відповідальність за збиток, заподіяний космічними об’єктами від 29 березня 1972р. // Там само.-Том 1.-С.738-744.

138. Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускаються у космічний простір від 14 січня 1975р. // Там само.-Том 3.-С.634-639.

139. Принципи використання державами штучних супутників Землі з метою міжнародного безпосереднього телевізійного віщання від 10 грудня 1982р. // Там само.-Том 3.-С.647-651.

140. Указ Президента України “Про створення Національного космічного агентства України” від 29 лютого 1992р.//ГУ.-1992.-№38.

141. Закон України “Про космічну діяльність” від 15 листопада 1996//ВВРУ.-1997.-№1.-ст.2.

142. Угода про спільну діяльність у галузі дослідження і використання космічного простору (СНД) від 30 грудня 1991р.//Ліга-Закон.

143. Віденська конвенція про охорону озонового прошарку 22 березня 1985р.// Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. –М., 1997.-Том 3.-С. 692-700.

144. Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар від 16 вересня 1987 р.//Ліга-Закон.

145. Стокгольмська декларація ООН з охорони навколишнього природного середовища від 16 червня 1972р.//Там само.-Т.3.-С.682-687.

146. Декларація Ріо-де-Жанейро з питань навколишнього середовища та розвитку від 14 червня 1992р. //Там само.-Том 3.-С.687-692.

147. Конвенція ООН про зміни клімату від 9 травня 1992р.// Международное публичное право. Сборник документов. В двух томах.-Том 2.-М.: Іздат. БЕК, 1996.-С.138-154.

148. Конвенція про біологічну різноманітність від 5 червня 1992р. Україна з 29.11.1994р.//Там само.-Том 2.-С.154-171.

149. Конвенція про забезпечення готовності на випадок забруднення нафтою, боротьби з ним та співробітництво від 30 листопада 1990р. В дії з 1995р. Україна не бере участі//Там само.-Том 2.-С.185-194.

150. Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані від 13 листопада 1979р. Чинна з 1983р.// Там само.-Том 2.-С. 194-208.

151. Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату від 11 грудня 1997р. Україна ратифікувала 4.02.2004. Набув чинності 16.02.2005//Закон і бізнес.-2002.-№11, 44.

152. Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 16 листопада 1972р.. Укр. з 1988р.//Міжнародні договори України за 1986-1990рр.-Том 1.-К.,1997.

153. Всесвітня Хартія природи від 1 січня 1982 р.//Ліга-Закон.

154. Конвенція про запобігання забруднення моря скидами відходів та іншими матеріалами від 29 грудня 1972р.//Ліга-Закон.

155. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення від 21 квітня 1992р. Ратиф. 4.02.1994р.//ВВРУ.-1994.-№23.-ст.172.

156. Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою від 9 листопада 1969р. Укр. з 17.12.1993р.//Ліга-Закон.

157. Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай від 29 червня 1994р. Укр. ратиф. 17.01.2002р.//ОВУ.-2002.-№6.-ст.236.

158. Конвенція про збереження тюленів Антарктики від 1 червня 1976р// Ліга-Закон.

159. Міжнародна конвенція з регулювання китобійного промислу від 2 грудня 1946 р.// Ліга-Закон.

160. Конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин від 23 червня 1979р. Укр. з 1999р.//ОВУ.-1999.-№17.-ст.705.

161. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення від 3 березня 1973р. Укр. з 17.05.1999//ОВУ.-1999.-№20.-ст.869.

162. Конвенція про захист дикої флори і фауни і природних середовищ її існування у Європі від 19 вересня 1979р. Укр. з 29.10.1996//ВВРУ.-1996.-№50-ст.278.

163. Додаткова конвенція (до конвенції від 25.091926р.) про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, схожих з ними від 7 вересня 1956р.//Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. –М., 1997.-Том 3.-С.9-14.

164. Конвенція про незастосування строків давності до військових злочинів та злочинів проти людства від 26 листопада 1968р. // Там само.-Том 3.-С. 14-17.

165. Конвенція проти катувань, інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання від 10грудня 1984 р. // Там само.-Том 3.-С.90-94

166. Декларація про заходи по ліквідації міжнародного тероризму від 9 грудня 1994 р.//Там само.-Том 3.-С.90-94

167. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977р. // Там само.-Том 3.-С.94-99.

168. Статут Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) від 13 червня 1956р. //Там само.-Том 3.-С.99-108.

169. Резолюція про створення Міжнародного трибуналу з метою судового переслідування осіб, винних у серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права на території колишньої Югославії від 22 лютого 1993р. //Там само.-Т.1.-С.744-746.

170. Римський статут міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998р.//Ліга-Закон.

171. Принципи міжнародного права, визнанні статутом Нюрнберзького трибуналу 1950р.// Международное публичное право. Сборник документов. В двух томах.-Том 2.-М.: Іздат. БЕК, 1996.-С.101-102.

172. Статут Міжнародного трибуналу від 22 березня 1993р.// Там само.-Том 2.-С.102-109.

173. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин від 19 грудня 1988р.//Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. –М., 1997.-Том 3.-С. 60-89

174. Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників від 17 грудня 1979р. //Там само.-Том 3.-С.23-29.

175. Конвенція СНД про правову допомогу і правовідносини з цивільних, сімейних та кримінальних справ від 22 січня 1993р. Втратила чинність. Для України продовжує діяти, оскільки не ратифікувала наступну Конвенцію.// Там само.-Том 3.-С.108-121. або В кн.: Україна в міжнародно-правових відносинах. Книга 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. Збірник документів.-К., 1996.-С. 1049-1082.

176. Конвенція про правову допомогу та правовідносини з цивільних, сімейних та кримінальних справ від 7 жовтня 2002р. (СНД). Вступила в силу з 27.04.2004. Україна не ратифікувала//Ліга-Закон.

177. Конвенція про боротьбу із торгівлею людьми та із експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949р. Укр. з 1955р.// Там само.-Книга 1.-С.144-154.

178. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957р.// Там само.-Книга 1-С.1116-1131.

179. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959р.// Там само.-Книга 1-С.1083-1095.

180. Європейська конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983р.// Там само.-Книга 1.-С.1131-1143.

181. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями від 30 серпня 1955р. Затвердж. Конгресом ООН з профілактики злочинності і поводження з правопорушниками.//Ліга-Закон.

182. Кодекс поведінки посадових осіб, що забезпечують правопорядок від 17 грудня 1979р. Резолюція ГА ООН//Ліга-Закон.

183. Основні принципи незалежності судових органів від 29 листопада 1985р. Резолюція ГА ООН//Юридич. Вісник України.-2002.-№10.

184. Типовий договір про взаємну допомогу у сфері кримінального правосуддя//Резолюція ГА ООН 45/117 від 14 грудня 1990// Ліга-Закон.

185. Типовий договір про видачу. Резолюція ГА ООН 45/16 від від 14 грудня 1990// Ліга-Закон.

186. Декларація про встановлення нового міжнародного економічного порядку. Резолюція ГА ООН від 1 травня 1974р.// В кн. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне право. Підручник. – К.: Алеута, 2003.-С.350-352.

187. Хартія економічних прав та обов’язків держав від 12 грудня 1974 р.// Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. –М., 1997.-Том 3.-С. 135-145

188. Статут ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО) від 8 квітня 1979 р.// Там само.-Том 3.-С.145-162.

189. Європейська енергетична хартія від 17 грудня 1991 р. //Там само.-Том 3.-С.173-180.

190. Марракешська угода про створення Світової Організації Торгівлі від 15 квітня 1994 р.//Там само.-Том 3.-С.162-173.

191. Указ Президента України “Про заходи щодо прискорення вступу України до СОТ” від 18 листопада 2003р.//ОВУ.-2003.-№47.-ст.2424.

192. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991р. (з змінами і доповненнями)//ВВРУ.-1991.-№29.-ст.377.

193. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996р.//ВВРУ.-1996.-№19.-ст.80.

194. Указ Президента України “Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС)” від 4 жовтня 1994р.//Уряд. кур’єр.-1994.-№154-155.

195. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажі товарів від 11 квітня 1980р. Для України з 1.02.1991//Юрид вісник України.-2001.-№10.- 40.

196. ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати від 1 січня 2000р.//Уряд. кур’єр.-10.04.2002.-№68.

197. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською федерацією від 8.02.1995. Ратиф. 14.01.1998//ВВПУ.-№20.-ст.103.

198. Конвенція про транснаціональні корпорації від 6 березня 1998р.(СНД). Ратиф. 13.07.1999. Набула чинності 14.01.2000р.//ОВУ.-1999.-№28.-ст.1375.

199. Угода про торговельні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки від 6 травня 1992р.//Про ратифік.- ВВРУ.-1992.-№35.-ст.519.

200. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973р.//Ліга-Закон.

201. Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів із затосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) від 14 листопада 1975р. Укр. рат.8.12.1982р.//Весь транспорт Он лайн.-2002.-№12.-С.222.

202. Статті угоди Міжнародного валютного фонду від 22 липня 1944р.//Ліга-Закон.

203. Закон України “Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіям інвестицій” від 3 червня 1999р.//ВВРУ.-1992.-№33.-ст.474.

204. Конвенція про порядок розв’язання інвестиційних спорів між державами від 18 травня 1965р. Укр. з 16.03.2000//Ліга-закон. Ратиф. – ОВУ.-2000.-№12.-ст.448.

205. Постанова КМ України “Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна” від 4.04.2002// ОВУ.-2001.-№14.-ст.611.

206. Постанова КМ України “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” від 13.09.2002//ОВУ.-2002.-№38.-ст.1776.

207. Международные акты о правах человека: Сборник документов. – М.: Норма, 2000. – 784с.

208. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. Кн.1 (Збірник документів укр. і рос. мовами) – К.: Юрінком, 1996. – 1184с.;Кн.2. Правова охорона культурних цінностей. – К., 1997. – 864с.

209. Международное публичное право: Сборник документов в 2-х томах / Сост.К.А.Бекяшев, А.Г.Ходаков. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 570с., 339с.

210. Действующее международное право. В 3-х томах Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. – М.: Издательство Московського независимого института права, 1997.-832с.

211. Акти Європейського права: короткий довідник\За заг. Ред. В.М. Литвина.-К.: Парлам. вид-во, 2004.-256с.

212. Збірка договорів Ради Європи.-К.: Парлам. вид-во, 2002.

 

ІІ. ЛІТЕРАТУРА

1. До всіх тем /список містить перелік основних підручників і в рекомендаціях до лекцій та семінарів не вказується/:

1. Антонович М. Міжнародне публічне право.- Навчальний посібник.-2003.-308 с.

2. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне право : Підручник/ –К.: Алерта, 2003. –410 с.

3. Баймуратов М.А. Международное публичное право/ Підручник. –Х.: Одиссей, 2003. –752 с.

4. Бирюков П.Н. Международное право: Учеб.пособие. – М.: Юристъ, 1998. – 416с.

5. Броунли Я. Международное право. В 2-х т. – М., 1977.

6. Георгіца А.З., Чикурлій С.О. Міжнародне публічне право: Навчально-методичний посібник.-Чернівці, 2002.

7. Глебов И.Н., Жданов Ю.Н. Международное право: Альбом схем / Под ред. д.ю.н., професора И.Н.Арцибасова. – М., 1998. – 111с.

8. Дмитрієв А.І., Мацько А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право : Практикум/ Відп. редактори Ю.С.Шемшученко, Л.В. Губернский. –К.: Юрінком Інтер, 2001. –352 с.

9. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право : Навчальний посібник/ Відп. редактори Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губернский. –К.: Юрінком Інтер, 2000. –640 с.

10. Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право: словарь-справочник / Под общ.ред. акад. МАИ, д.юн. В.Н.Трофимова. – М.: Инфра-М, 1997. – 368с.

11. Закони України . –К. –1996.-Т.14 : Міжнародні договори України (1990-1997). –К., 1998. –806 с.

12. Заплаткин Ю.М., Севостьянов Н.В. Лекції по международному публичному праву. – Ростов, 1998. – 320с.

13. Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіц. видання/За заг. Ред. А.М. Зленка.-Том 1: 1990-1991.-К.: Вид-во Ін-Юре, 2001.-456с.

14. Ильин Ю.Д. Лекции по международному публичному праву. – Харьков, 1996. – 236с.

15. Курс международного права: В 6 т./ Ред. Ф.И. Кожевников. –М. : Наука. –1967 Т.1 : Понятие и сущность современного международного права/ А.С. Бахов, Д.И. Бараташвили, Ф.И. Кожевников. –М., 1967. –284 с. Т.2 : Основние принципы современного международного права/ А.С. Бахов, Р.Л. Бобров, О.В. Богданов. –М.: Наука, 1967. –332с. Т.3 : Основние институты и принципи современного международного права/ А.Н. Верещагин, Б.В. Ганюшкин, Г.П. Жуков. –М.: Наука, 1967. –452 с. Т.4 : Основние институты и отрасли современного международного права/ И.П. Блищенко, Н.В. Захарова, Г.П. Калюжная. –М.: Наука, 1968. –436 с.

16. Лукашук И.И. Международное право: Учебник. В 2-х т. –М.: Изд-во БЕК, 1997. – Общая часть. – 371с.; Особенная часть. – 410с.

17. Международное право : Учебник для вузов/ Отв. ред. проф. Г.В. Игнатенко и проф. О.И. Тиунов. –М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. –584 с.

18. Международное право в документах : Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. –М.: ИНФРА-М, 1997. –696 с.

19. Международное право в схемах и таблицах : Учебное пособие/ Сост. В.П. Панов, М.В. Филимонова, С.В. Шульга. –М.: Международный университет Бизнеса и Управления, 1997. –96 с.

20. Международное право: Учебник / Отв. ред. Колосов Ю.М. – М.,1998. – 624с.

21. Международное право: Учебник /Под ред. Игнатенко Т.В. – М., 1995.

22. Международное право: Учебник/ Отв. ред. В.И. Кузнецов. –М.: Юристъ, 2001. –672 с.

23. Международное право: Учебник/ Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И.Кузнецов. –2-е изд., доп. и перераб. –М.: Международные отношения, 1998. –624 с.. М.: Международные отношения, 1995. –608 с.. –М.: Международные отношения, 1994. –608 с..

24. Международное право: Учебник/ Ред. Г.И. Тункин. –М.: Юрид. лит., 1994. –512 с.

25. Международное право: Учебник/Под ред. Г.И.Тункина. – М., 1999. – 512с.

26. Международное публичное право : Сборник документов, Т.1/ Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. –М.: БЕК, 1996. –570 с. Т.2/ Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. –М.: БЕК, 1996. –539 с.

27. Международное публичное право : Учебник/ Ред. К.А. Бекяшев. –М.: Проспект, 1998. –608 с.

28. Панов В.П. Международное право: Учебные материалы. – М., 1997. – 192с.

29. Сборник важнейших документов по международному праву, Ч.2 : Особенная. –М.: Триада ЛТД, 1997. –544 с.

30. Тихомиров Ю.А. Публичное право : Учебник/ Ю.А. Тихомиров. –М.: БЕК, 1995. –496 с.

31. Черкес М.Ю. Міжнародне право : Підручник/ М.Ю. Черкес. –К.: Знання, 2000. –284 с.

 

2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА (підручники, монографії, навчальні посібники):

1. Анцелевич Г.А. Международное морское право : Учебник-К.: Слово, 2003. -400 с.

2. Анцелевич Г.А. Международное морское торговое право : Учебникю-К.: Слово, 2003. -560 с.

3. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. – М., 1990.

4. Бекяшев К.А., Сапронов В.Д. Мировое рыболовство: вопросы междунарордного сотрудничества.-М.,1990.

5. Блищенко И.П. Дипломатическое право. –М., 1990.

6. Блищенко Н.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 239с.

7. Василянко В.А. и др. Международное морское право. – К., 1988.

8. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. – М.,1994.

9. Вереинтин В.С. Междунардное сотрудничество в космосе: правовые вопросы.-М., 1977.

10. Вибрані рішення Європейського Суду з прав людини (1993-2002рр.)/Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Серія ІІ. Коментарі прав і законодавства. Вип.. 3.-Харків: “Консум”.-2003.-464с.

11. Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Международно-правовые основы управления морскими живыми ресурсами: (Теория и документы).-М., 2000.

12. Гассер Х.П. Международное гуманитарное право. – М., 1995.

13. Гуреев С.А., Тарасов И.М. Международное речное право.-М.,1993.

14. Гусейнов Л.Г. Международная ответственность государств за нарушение прав человека.-Киев, 2000.

15. Декларация прав и свобод человека и гражданина. -М.: ИНФРА-М, 2001. -11 с.

16. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування/ Пер. з англ.. -К.: Артек, 1997. -624 с.

17. Договори Ради Європи : Стислий виклад. -К.: Право, 2000. -80 с.

18. Дружков М.П. Заключение многосторонних договоров в рамках и под эгидою международных организаций. -К., 1986

19. Європейское право : Учебник для вузов/ Под общ. ред. проф. Л.М. Энтина. -М.: НОРМА, 2002. -720 с.

20. Європейское право: Учебник для вузов / Под общ.ред. д.ю.н., проф. Л.М.Энтина. – М.: Норма, 2000. – 720с.

21. Європейський Союз: консолідовані договори /Наук.рад.: к.ю.н., доц. В. Муравйов. Пер. Ю.Петруся. – К.: Порт-Рояль, 1989. – 206с.

22. Законодавство України та міжнародне право: проблеми гармонізації: Збірник наукових праць. Випуск 4.-К.: Інститут законодавства Верховної Ради, 1998.-320с.

23. Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа : Збірник нормативно-правових актів. -К.: Атіка, 2004. -680 с.

24. Кальсховен Ф. Ограничение методов и средств ведения войны.-МККК, 1994.

25. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. – М.,1995.

26. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право : Учебник. Пер. с франц.. -М.: Международные отношения, 2001. -608 с.

27. Кернз Волтер Вступ до права Європейського Союзу : Навчальний посібник/ В. Кернз. -К.: Знання, КОО, 2002. -381 с.. -(Європейське право). -Бібліогр.: с. 379-381

28. Кожевников Ф.И. Международний Суд ООН.-М.,1971.

29. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. – М., 1990.

30. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. – М., 1975.

31. Комментарий к Федеральному закону "О международных договорах Российской Федерации". -М.: СПАРК, 1996. -228 с.

32. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. Навч. посібник для вищ. навч. зал.-К.: Вид. дім “Ін-Юре”, 2001.-448с.-Библиог: с.439-445.

33. Короткий Т.Р. Международно-правовая охрана морской среды от загрязнения с судов.-Одесса, 2002.

34. Кривчикова Э.С. Основы теории права международных организаций. – М., 1979.

35. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность организаций. – М., 1988.

36. Лищина И.Ю. Международные механизмы защиты прав человека/ -Харьков: Фолио, 2001. -112 с.

37. Лукашук И.И. Механизм международно-правового регулирования. – К., 1980.

38. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, ХХI век. –М.: СПАРК, 2000. –279 с.

39. Лукашук И.И. Конституции государств и международное право –М.: СПАРК, 1998. –124 с.

40. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе/ -М.: СПАРК, 1997. –322 с.

41. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право : Учебник -М.: СПАРК, 1999. -287 с.

42. Мазов В.А. Ответственность в международном праве. – М., 1979.

43. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер.з анг. – Харків, 2000. – 592с.

44. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. – М., 1986.

45. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції : Навчальний посібник. Ред. Ю.С. Шемшученко. -К.:Юридична книга,2000. -472 с.

46. Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве. – К., 1993.

47. Матренс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т.1-2.-М.,1996.

48. Международная защита прав человека. Документы и комментарии. -Х.: Синтекс ЛТД, 1998. -297 с.

49. Международное гуманитарное право/ Калугин В.Ю., Павлова Л.В., Фисенко И.В. – Минск, 1999.

50. Международное космическое право /Отв. ред Г.П. Жуков и Ю.М. Колосов. -М., 1999

51. Международное уголовное право: Учебное пособие/ Ред. В.Н. Кудрявцев. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Наука, 1999. -264 с.

52. Международное уголовное право : Монография. -М.: Наука, 1995. -172 с.

53. Международные акты о правах человека: Сборник документов. -М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. -784 с.

54. Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. У 3-х т, Т.1/ Упорядник Е.М. Теличко. -К.: Основа, 1997. -672 с.

55. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію/ Упор. М.І. Камлик. -К.: Школяр, 1999. -480 с.

56. Молодцов С.В. Международное морское право. – М., 1984.

57. Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания приведения в исполнение в России иностранных судебных решений-М.: Статут, 2003. -192 с.

58. Неліп М.І., Мережко О.О. Силовий захист прав людини. Питання легітимності в сучасному міжнародному праві: Навчальний посібник. -К.: Наукова думка, 1998. -188 с.

59. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании -М.: Дело, 1998. -272 с.

60. Новое в космическом праве (на пути к междунарродному частному космическому праву) / Под. Ред. В.С. Верещетина.-М., 1990.

61. Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма/ Ред. И.Я. Ледях. Ред. И.И. Лукащук. -М.: Институт государства и права РАН, 1997. -263 с.

62. Овчинникова Г.П. Международная экономика: Учеб.пособие. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 390с.

63. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні : Довідник з правових питань/ -К.: ЮРІНКОМ, 1997. -416 с.

64. Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні/ А.В. Омельченко. -К.: ЮРІНКОМ, 1996. -288 с.

65. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право : Підручник -К.: Либідь, 1995. -192 с.

66. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник/В.Ф. Опришко.-2-е вид., перероб і допов.-К.: КНЕУ, 2003.-311с.

67. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу : Підручник для вищих навчальних закладів/ Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С.; Ред. В.Ф. Опришко. -К.: КНЕУ, 2002. -460 с.. -Бібліогр.: с. 173.

68. Организация Объединенных Наций: Основные факты : Справочник/ Пер. с англ. -М.: Весь Мир, 2000. -424 с.

69. Основные институты и принципы современного международного права/ О.В. Богданов, В.В. Гладышев, М.И. Лазарев. –М.: Наука, 1969. –446 с.

70. Основные сведения об Организации Объединенных Наций.-М., 2000.

71. Панов В.П. Международное уголовное право : Учебное пособие/ В.П. Панов. -М.: ИНФРА-М, 1997. -320 с.

72. Пейн Томас Права людини/ Пейн Томас; Пер. І. Савчак. -Львів: Літопис, 2000. -288 с.

73. Петренко Р.И. Основы консульского права. –М., 1986.

74. Петров Р.А., Опейда З.Й., Федорчук Д.Е., Вакуленко А.О. Вступ до права Європейського Союзу.-Донецьк, 2001.

75. Пикте Ж. Основополагающие принципы Красного Креста.-МККК, 1997.

76. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права.-МККК, 1982.

77. Пирадов А.С. и др. Международное космическое право. – М., 1985.

78. Права дитини: від витоків до сьогодення : Збірник текстів, методичних та інформаційних матеріалів. -К.: Либідь, 2002. -278 с.

79. Права женщин в современном мире : Сборник международно-правовых документов. -Ереван: Мхитар Гош, 1998. -80 с.

80. Права людини в документах Ради Європи.-Українсько-американське бюро захисту прав людини.-К., 1996.

81. Права людини. Міжнародні договори України. Декларації. Документи. -К.: Юрінком Інтер, 1992. -198 с.

82. Права человека : Учебник для вузов/ Т.В. Васильева, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова и др; Отв. ред. чл.-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. -М.: НОРМА, 2003. -573 с.

83. Права человека и вооруженные конфликты/ Отв. Ред. В.А. Карташкин.-М., 2001.

84. Права человека и межнациональные отношения / Отв.ред.Лукашова Е.А. – М., 1994. – 132с.

85. Права человека и политическое реформирование (юридические, этические, социально-психологические аспекты)/ Ред. Е.А. Лукашева. -М.: Институт государства и права РАН, 1997. -151 с.

86. Права человека: Сборник международных документов. -М.: Юрид.лит., 1998. -608 с.

87. Права человека: Учебник для вузов/ Отв. ред. Е.А. Лукашева. -М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. -573 с.

88. Правове регулювання іноземних інвестицій : Підручник для студентів вищих юридичних закладів і факультетів/ Ред. В.М. Коссак. -К.: Український центр правничих студій, 1999. -176 с.

89. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, №1-3/ За ред. Ю. Зайцева. -К.: Український центр правничих студій, 1991. -389 с., 263 с., 221 с.

90. Практика Європейського суду та Європейської комісії з прав людини при застосуванні статті 10 Європейської конвенції з прав людини. -К.: Право, 2000. -71 с.

91. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом : Матеріали науково-практичної конференції (жовтень 1998 року). –К., 1998. –446 с.

92. Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран. -Харьков: Фолио, 1999. -152 с.

93. Проти катувань: Огляд повідомлень про жорстоке поводження і застосування катувань. -Харків: Фоліо, 2001. -272 с.

94. Розуміння й використання механізму прав людини : Посібник з жіночих людських прав/ Дж. Мертус. -К., 1999. -90 с.

95. Рут Френклин Р., Філіпенко Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер.з англ. – К.: Основи, 1998. – 743с.

96. Сандровський К.К. Международное таможенное право : Учебник/ Сандровський К.К.. -2-е изд., испр. -К.: Знання, КОО, 2001. -461 с.

97. Сандровський К.К. Право внешних сношений. –К., 1986.

98. Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. -М.: ЮНИСЕФ, 1998. -128 с.

99. Свинарски К. Основные понятия и институты международного гуманитарного права как система защиты человека.-МККК., 1997.

100.Сперанская Л.В. Международно-правовая ответственность государств за загрязнение Мирового океана.-М.,1984.

101.Сперанская Л.В., Третьякова К.В. Международное право окружающей среды.-М., 1995.

102.Суверенітет України і міжнародне право. –К.: Манускрипт, 1995. –360 с.

103.Талалаев А.Н. Право международных договоров: общие вопросы. – М., 1980.

104.Тимченко Л.Д. Шпицберген: история и современность. Международно-правовой аспект.-Харьков, 1992.

105.Тиунов О.И. Международное гуманитарное право : Учебник для вузов/ О.И. Тиунов. -М.: НОРМА, 2000. -328 с.

106.Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник/ Б.Н. Топорнин.-М.: Юристъ, 1998. -456 с.

107.Трофимов В.Н. Правовой статус Антарктики-М., 1990.

108.Тускоз Ж. Міжнародне право : Підручник/ Ж. Тускоз; Пер. з фр.. -К.: АртЕк, 1998. -416 с.

109.Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права.-Мн.: Амалфея, 2000. -704 с.

110.Україна - Росія, 1990-2000 рр. : Документи та матеріали/ Відп. ред. О.О.Чалий; голова Г.В.Берденнікав. -К.: Юрінком Інтер, 2001. -776 с.

111.Україна в міжнародно-правових відносинах : Збірник документів українською та російською мовами, Кн.1 : Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. -К.: ЮРІНКОМ, 1996. -1184 с. Кн.2 : Правова охорона культурних цінностей/ Ред. Ю.С. Шемшученко, В.І. Акуленко. -К.: Юрінком Інтер, 1996. -864 с.

112.Ушаков Н.А. Правовое регулирование использования силы в международных отношениях : Монография/ Н.А. Ушаков. –М.: нститут государства и права РАН, 1997. –96 с.

113.Ушаков Н.А. Режим наибольшего благоприятствования в международных отношениях : Монография/ –М.: Институт государства и права РАН, 1995. –125 с.

114.Цират Г.А., Цират А.В. Международный арбітраж как способ разрешения внешнеэкономических споров. – К., 1997. – 367с.

115.Шатров В.П. Международное экономическое право. - М., 1990.

116.Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного права. – М., 1981.

117.Шишко А.А. Предупреждение трансграничного загрязнения (международно-правовые проблемы) .-К.,1990.

118.Энтин М.Л. Международное судебное урегулирование. – К.,1984.

119.Энтин М.Л. Суд Европейских Сообществ.-М.,1987

120.EC Law. Text, cases, and materials. P.Craig, Cr. de Burea, Oxford, 1995.

121.Offentliches Recht: Stud-Jur - Nomos - Textausgaben, 1 Aufe. -Baden-Baden: Nomos-Verl.-ces.,1992

 

3. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА (статті у друкованих виданнях):

1. Алешин О., Мищенко И. Правовое регулирование ареста судов// Юридическая практика. - 2004. - 20 июля. - С.18-19.

2. Аль Захарна Садім Мухаммед Сааді. Міжнародний кримінальни суд: важливий інструмент у боротьбі з міжнародною злочинністю// Право України. – 2000. - №10. – С.120-123, 127.

3. Андрєєва Т. Історія членства України у Співдружності Незалежних держав//Юридична Україна.-2003.-№8.-С.35-38.

4. Антонович М. Імплементація Міжнародного пакту про громадянські та політичні права в Україні: крізь призму Комітету ООН з прав людини//Право України.-2004.-№8.-С.33-36

5. Баймуратов М. Актуальні проблеми національної імплементації Україною норм міжнародних конвенцій//Юридична Україна.-2003.-№12.-С.33-36.

6. Баймуратов М., Максименко С. Імплементація норм міжнародного права про свободу пересування і вибір місця проживання у право України// Право України. – 2003. - №9. – С.133-138.

7. Бірюков О. Транскордонна неспроможність// Право України. - 2004. - №2. - С.140-143.

8. Борисенко З. Міжнародна конкурентна політика в умовах глобалізації світової економіки// Економіка України. - 2005. - №1. - С.86-91

9. Бортновська З. Виконання рішень Європейського суду з прав людини на території України// Юридична Україна. - 2003. - №11. - С.90-93

10. Буроменський М. Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права// Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №2-№3. - С.359-369

11. Вакуленко Т., Соловйов О. Кодекс про амін. правопорушення у світлі вимог ст.6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини// Юридичний вісник України. - 2004. - 23-29 жовтня. - С.12

12. Гнатовський М. Концепція “європейського правового простору” в контексті проблем європейської інтеграції//Право України.-2003.-№1.-С.133

13. Головне досягнення Європейських стандартів життя: Конференція "Україна-ЄС" // Урядовий кур"єр. - 2004. - №93 20 травня. - С.1,3

14. Дем’янець В. Договірно-правове співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав//Право України.-2003.-№7.-С.146-149.

15. Ерпылева Н.Ю. Правовой статус Европейского Центрального Банка// Государство и право. - 2003. - №12. - С.67-75

16. Єльченко В. Період відповідальних рішень, орієнтованих на майбутнє: Про розвиток загальнополітичної ситуації у світі// Урядовий кур’єр. – 2004. - №76 22 квітня. – С.5

17. Желєзняк Н. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу//Право України.-2004.-№11.-С.140

18. Зизда О. Перспективы Таможенного кодекса// Юридическая практика. - 2004. - 31 августа. - С.22

19. Іващенко В. Проблеми правового регулювання боротьби з піратством// Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №2. - С.85-87

20. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми: сучасний стан і тенденції// Часопис Київського університету права. - 2004. - №3. - С.56-60

21. Калачан К. Международно-правовые проблемы деятельности ЕврАЭС// Государство и право. - 2004. - №3. - С.58-63

22. Канашевский В.А. Правовое положение международной организации как субъекта международного частного и гражданского права// Правоведение. - 2003. - №3. - С.139-158

23. Києвець Е. Роль международних специализованых организаций по борьбе с отмыванием денег (на примере ЕАТЕ)//Підприємництво, господарство і право.-2003.-№7.-С.79-81.

24. Кінська К. Відповідно до стандартів ЄС// Урядовий кур’єр. - 2003. - №227 2 грудня. - С.7

25. Клименко Б.М. Проблемы правопреемства на территории бывшего Союза ССР//Московский журнал международного права.-1992.-№1.

26. Коваль В. Створення Конституції Європейського Союзу: pro et contra//Право України.-2003.-№2.-С.145

27. Ковальова О. Зближення законодавства Європейського Союзу з правовими системами держав-кандидатів на вступ до ЄС //Право України. - 2003. - №9. - С.138-142

28. Ковальова О. Політико-правові і процедурні питання вступу до Європейського Союзу//Право України.-2003.-№4.-С.119

29. Ковальській В. Міжнародне право та вітчизняна судова практика: точки дотику// Юридичний вісник України. – 2004. - №4 24-30 січня. – С.1,4

30. Корнякова Н. Поняття відходів за законодавством України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз// Право України. - 2004. - №5. - С.149-153.

31. Короп М. Співробітництво з НАТО: правові аспекти // Юридичний вісник України. - 2003. - №42 18-24 жовтня. - С.7

32. Костенко Н.І. Правовые основы международного сотрудничества в сфере Статута Международного уголовного суда // Государство и право. - 2004. - №1. - С.77-86

33. Кравчук І. Реформування інституційного механізму адаптації права України до права ЄС // Право України. - 2005. - №1. - С.16-20

34. Кравчук І. Адаптація права України до права Європейського Союзу: цілі, етапи, пріоритети//Право України.-2004.-№10.-С.132

35. Ларін М. Плюси і мінуси розширення ЄС для України // юридичний вісник України. - 2004. - №4 24-30 січня. - С.10.

36. Литвиненко І.Л. Визнання держав у міжнародному праві//Університетськи наукові записки.-2005.-№1.

37. Литвиненко І.Л. Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України//Вісник ХІРУП.-2004.-№1-2.-С.7-14.

38. Лобода О. Один в поле не воин: членство юридических фирм в международных организациях// Юридическая практика. - 2003. - №47 25 ноября. - С.6

39. Лозовик М.Н. Согласие государства на обязательность для него части международного договора// Государство и право. - 2003. - №12. - С.113-116

40. Лутковська В. Право на свободу вираження поглядів у рішеннях Європейського Суду з прав людини // Право України. - 2003. - №12. - С.30-32

41. Малимоненко Р. Роль прав, свобод та інтересів людини у новій світовій обстановці// Право України. - 2004. - №2. - С.133-134

42. Малишева Н. Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національно - правовому контекстах //Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №2-№3. - С.335-348

43. Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод//Право України.-2004.-№1.-С.26

44. Мармазов В., Друзенко Г. Адаптація законодавства до стандартів ЄС: підсумки п"ятирічного шляху// Урядовий кур"єр. - 2003. - №234 11 грудня. - С.7

45. Медведєва М. Міжнародно-правова регламентація захисту результатів інноваційних біотехнологічних розробок у галузі сільського господарства // Право України. - 2004. - №9. - С.138-142

46. Мельничук О. Всесвітня культурна та природна спадщина як складова концепції загальної спадщини людства // Право України. - 2003. - №12. - С.93-96

47. Милинчук В.В. Новые тенденции международного сотрудничества в сфере уголовного процесса: концепция транснационального сотрудничества //. -№1. - С.87-97

48. Муравйов В.І. Наднаціональні інститути в системі органів Європейського Союзу//Часопис Київського університету права. - 2004. - №3. - С.105-113

49. Муравйов В.І. Взаємодія права Європейського Союзу з внутрішнім правом держав-членів// Часопис Київського університету права. - 2004. - №4. - С.90-98

50. Муфак Зияд Тамир Роль ООН у мирному розв’язанні спорів і конфліктів//Право України.-2003.-№1.-С.135

51. Нагорний А. Как обращаться в Европейский Суд по правам человека//Юридическая прктика.-2003.-24.06.-С.16.

52. Надьон О. Міжнародна жіноча міграція: соціальний та правовий аспекти // Право України. - 2004. - №3. - С.29-34

53. Надьон О. Нелегальна міграція: міжнародні та національні правові проблеми//Право України.-2004.-№6.-С.13

54. Ніколаєв І. Участь держави Україна у концесійних відносинах// Право України. - 2004. - №10. - С.44-46

55. Новіков Е.Б. Україна-НАТО: необхідність та перспективи військово-економічного співробітництва// Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №12. - С.138-146

56. Ноговіціна Ю. Наслідки правонаступництва України для громадянства фізичних осіб//Право України.-2004.-С.51-55

57. Озерський І.В. Правова природа європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №8. - С.17-18

58. Олійник А. Поняття та структура механізму забезпечення конституційної свободи особи на міжнародному та регіональному рівні//Право України.-2004.-№12.-С.37

59. Павленко Ю.В. Україна в системі глобального цивілізаційного простору// Економіка і прогнозування. – 2003. - №3. – С.41-57.

60. Павлиш С. Форми сприяння консула у випадку арешту або затримання українських суден та моряків // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №12. - С.90-94

61. Петров Р. Поняття "acquis communautaire" у праві Європейського Союзу // Право України. - 2003. - №9. - С.142-146

62. Плавич В. Проблеми входження України до Європейськоо правового простору//Юридична Україна.-2003.-№5.-С.24-27.

63. Применение Европейской конвенции в хозяйственном процессе. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 18 ноября 2003 года // Юридическая практика. - 2003. - №48 2 декабря. - С.20

64. Процес розширення НАТО// Юридичний вісник України. - 2003. - №46 15-21 листопада. - С.11

65. Про чинність Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів // Урядовий кур"єр. - 2003. - №219 20 листопада. - С.4

66. Пятчаніна О.С. Загальні чинники міжнародно-правового співробітництва держав у протидії організованій транснаціональній злочинності// Часопис Київського університету права. - 2004. - №4. - С.99-106

67. Рабінович П. Європейські стандарти прав людини: онтологічні, гносеологічні та праксеологічні аспекти// Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №2-№3. - С.114-131

68. Рабінович П., Раданович Н. Імплементація міжнародних договорів в Україні та гармонізація з ними національного законодавства // Вісник Академії правових наук України. – 1999. - №1. – С.80-85.

69. Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США// Право України. - 2004. - №5. - С.40-43

70. Римаренко Ю. Попередження та боротьба із торгівлею жінками: нові ініціативи світового співтовариства// Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №2-№3. - С.349-358

71. Рішення Європейського суду з прав людини //Право України. - 2003. - №12. - С.129-130

72. Рішення Європейського Суду з прав людини: Справа "Іглесіас Джіл та А.Ю.І. проти Іспанії" // Право України. - 2004. - №2. - С.148-149

73. Рум"янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини// Право України. - 2004. - №5. - С.38-39

74. Румянцева В. Звернення громадян України до Європейського Суду з прав людини: огляд стану//Право України.-2004.-№3.-С.145-147

75. Свецицкий М. Экономические аспекты североатлантической безопасности// Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №1. - С.34-35

76. Стадник Г. Виникнення і розвиток міжнародної та європейської інституційної системи захисту прав людини// Право України. - 2005. - №1. - С.5-9

77. Степаненко К. Взаємодія міліції з поліцейськими організаціями іноземних країн//Право України.-2003.-№3.-С. 170

78. Федоренко Г. Загальнотеоретичні проблеми функціонування держави в умовах регіоналізації//Право Украіни.-2004.-№11.-С.129

79. Храбан И. Европейская оборонительная политика после иракского кризиса // Персонал. - 2004. - №12. - С.15-19

80. Цивадзе М.А. Задачи международного права в глобальном мире (По материалам Московского юридического форума "Глобализация, государство, право, 21-й век")// Государство и право. - 2003. - №10. - С.113-119

81. Черешнюк В. Регулювання в праві Євросоюзу вільного руху робочої сили// Право України. - 2004. - №12. - С.112-115

82. Черешнюк В. Україна-- ЄС: проблеми співробітництва та шляхи їх вирішення // Право України. - 2004. - №2. - С.137-140

83. Чеченко І. Поняття конституційно-правового механізму зовнішніх відносин держави//Право України.-2004.-№5.-С.163

84. Швець М. Методи і засоби інформатики у вирішенні проблем гармонізації законодавства України з європейським правом// Вісник Академії правових наук України. - 2004. - №3. - С.112-113

85. Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми гармонізації законодавства України з європейським правом// Вісник Академії правових наук України. - 2004. - №3. - С.106-111

86. Шемякін О., Благодельський С. Імплементація міжнародних норм і стандартів у сфері використання Світового океану: деякі сучасні проблеми// Право України. - 2004. - №4. - С.142-145.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.