Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Формулювання завдання1. Яким шляхом, на вашу думку, компанія «Київстар» підтримує високу репутацію та імідж соціально відповідальної компанії? В чому взагалі виявляється соціальна відповідальність компанії?

2. З якими труднощами та чи були вони в загалі компанії «Київстар» довелось зіштовхнутись під час об’єднання з Beeline?

3. Якби ви були менеджером компанії « Київстар», то яким шляхом або якими методами залучали співробітників різних колективів до життя об’єднаної компанії?

4. Як ви гадаєте, чи сприяв розвиток корпоративного волонтерства в «Київстар» формуванню єдиного розуміння корпоративних цілей і цінностей, підвищенню командного духу в колективі, лояльності та довірі до компанії? Відповідь обґрунтуйте.

 

4. Турбота про довкілля

 

Опис компаніїї

ПАТ «Дніпроспецсталь», один із про­мислових лідерів України з 79-річним досвідом виробництва високоякісної спеціальної сталі та сплавів, несе соціальну відповідальність перед суспільством, під­тримує соціальні програми, спрямовані на розвиток регіону, на території якого компанія веде свою діяльність. Відповідальність за збе­реження навколишнього природного середо­вища, досягнення екологічної спроможності бізнесу компанії, інвестиції в екологічні проекти - невід'ємна частина діяльності підприємства.

Місія: Дніпроспецсталь, використовую­чи новітні технології, виробляє і реалізує високоякісну продукцію зі спеціальних ста­лей і сплавів, будує свій бізнес на благо акціонерів, партнерів і співробітників.

Проблемна ситуація

Запорізька область входить до числа регіонів, які складають основу індустрі­ального потенціалу України.Але наяв­ність на території Запоріжжя потужного про­мислового комплексу негативно впливає на стан навколишнього середовища не тільки в межах області, а й у цілому по Україні, при­зводить до великої кількості викидів в ат­мосферу, викликає забруднення повітряного басейну, шкідливо впливає на здоров’я насе­лення, позначається на стані флори і фауни.

Аналіз екологічної ситуації в регіоні показує, що основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, хімічної промисловості та машинобудуван­ня. На їхню частку припадає майже 98,9% викидів від загальної кількості забруднюю­чих речовин по області. Найбільшу кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу дають 11 провідних підприємств регіону, се­ред яких є і Дніпроспецсталь.

За обсягом шкідливих викидів в атмос­феру ПАТ «Дніпроспецсталь» знаходиться на 7-му місці по області та на 6-му місці по Запоріжжю. Викиди підприємства в повітря у 2010 році склали 2,3 тис. т проти 1,6 тис. т. у 2009 році. Збільшення кількості викидів пов’язано в основному зі збільшенням вироб­ництва порівняно з кризовим 2009 роком.

Існуючі газоочисні установки сталеплавиль­ного цеху № 3 ПАТ « Дніпроспецсталь» введено в експлуатацію в 70-х роках XX століття, і на сьогоднівони не забезпечують екологічних вимог до очищення технологічних газів, що і утворюються в процесі експлуатації сталеплавильних агрегатів. Нині рівень викидів підприємства в атмосферу становить 120 мг / Нм3, що вважалося державною нормою до 2009 року.

З 2009 року КабінетомМіністрів встановлено нові вимоги, за якимивикиди мають складати не більше 50 мг / Нм3.Керівництво та акціонери підприємствавідразу відреагували на законодавчі нововведення і прийняли рішення про будівництво та встановлення нової сучасної газоочистки.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.