Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

На сучасному етапі розвитку нашої держави активно йде закріплення на законодавчому рівні механізму правового регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб. Це виявляється в ухваленні нормативно-правових актів, які зокрема регулюють залучення юридичних осіб до адміністративної відповідальності в різних областях суспільних відносин. До таких актів зокрема відносяться: Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7.06.1996 [2]; Закон України "Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994[3]; Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України” від 16.05.1995 [4] та інші. Перш ніж зазначити особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб, потрібно відповісти на питання: „ За яких умов юридична особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності?” Звернувшись до КУпАП, проаналізувавши його норми, можна дати наступну відповідь: „ Юридична особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності, якщо в її діянні виявлені встановлені в законі ознаки елементів правопорушення.” Головним таким елементом є об'єкт адміністративного правопорушення. Загальний об'єкт посягання, відповідно до нині діючого Кодексу - державний та громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління. Кваліфікуюче значення для притягнення до адміністративної відповідальності має родовий об'єкт, який визначається правовими нормами, що вказують на елементи конкретних складів правопорушень юридичних осіб. Наступний елемент - об’єктивна сторона адміністративного правопорушення юридичної особи - це протиправне діяння (дія або бездіяльність), шкода, завдана правопорушенням і причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою.

С.В.Овчарова наголошує, що саме за наявності шкоди і причинного зв'язку можливо визнати юридичну особу суб'єктом адміністративного проступку й притягнути її до адміністративної відповідальності. [5, с.17]. Але беручи до уваги нині діюче законодавство України, на думку таких авторів як О.Т. Зима, Д.М. Лук’янець, з цим твердженням погодитись важко. Автор підтримає погоджується з ними і вважає, що суб’єкти повинні нести адміністративну відповідальність не дивлячись на відсутність причинного зв’язку.

Особливої уваги заслуговує специфіка наступного елемента правопорушення - суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення юридичних осіб. Б.А. Пугінський висловив думку, яку підтримала і С.В..Овчарова про те, що вину юридичної особи у скоєнні адміністративного проступку слід розуміти як неприкладення юридичною особою зусиль, які допускаються і вимагаються законодавством, для виконання покладених на неї обов'язків, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність, а також як невикористання наданих прав і можливостей для усунення причин адміністративного правопорушення [5,с.18]. Адміністративна відповідальність юридичних осіб здійснюється на загальних принципах адміністративної відповідальності, має ознаки, які притаманні адміністративній відповідальності фізичних осіб. Вона встановлюється законами та іншими нормативними актами, норми яких утворюють самостійний інститут адміністративного права. Підставою її є адміністративний проступок - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління [1,ст.9]. Мірою відповідальності є адміністративне стягнення. Адміністративна відповідальність юридичних осіб характеризується оперативністю, застосовується за порушення норм інших галузей права – обслуговує їх, має особливе провадження.

Поряд з цим, адміністративна відповідальність юридичних осіб має свої особливості. Головною особливістю є те, що до адміністративної відповідальності притягають не конкретного громадянина чи посадову особу, а в цілому підприємство, установу, організацію в особі адміністрації підприємства. [6, с.165]. Об'єктивна сторона правопорушень юридичних осіб має тривалий характер проступків і повторюваність.

Д.М. Лук’яненко зазначає, що заходами адміністративної відповідальності юридичних осіб, відповідно до чинного законодавства можуть бути[7, с.13]. :

- фінансові санкції - застосовувані до юридичних осіб в адміністративному порядку стягнення, розмір яких встановлюється у грошовому еквіваленті.

- майнові санкції - застосовувані до юридичних осіб в адміністративному або за клопотанням органу адміністративної юрисдикції, в судовому порядку стягнення, що передбачають перехід права власності на майно, цінні папери, або інші об’єкти цивільних прав без визначення їх еквівалента.

- обмежувальні санкції - застосовувані до юридичних осіб в адміністративному порядку стягнення, що передбачають обмеження дієздатності юридичних осіб стосовно певних видів діяльності.

- організаційні санкції - застосовувані до юридичних осіб в адміністративному або за клопотанням органу адміністративної юрисдикції, в судовому порядку стягнення, що передбачають примусову реорганізацію, або припинення юридичної особи.

Отже, ще однією особливістю адміністративної відповідальності юридичної особи є те, що юридична особа є потенційно деліктоспроможною (тобто здатною нести відповідальність) не тільки в цивільно-правовому, але і в адміністративному аспектах.

Розкиданість нормативних актів, що передбачають адміністративну відповідальність юридичних осіб, знижує її роль в механізмі боротьби адміністративними правопорушеннями. Але варто зазначити, що законодавці мають певні думки, навіть конкретні проекти у цій сфері, наприклад Проект Кодексу про адміністративні проступки, реєстраційний № 5558 від 26.05.2004, розроблений авторської групою, серед яких відомі науковці у сфері адміністративного права ( С.В.Стефанюк, І.П.Голосніченко, В.Б.Авер`янов та інші ). Проект Кодексу має багато переваг, насамперед те, що він відповідає існуючим у суспільстві відносинам, адже Кодекс про адміністративні правопорушення фактично не відповідає сучасним реаліям. У проекті існує багато нововведень, він передбачає адміністративну відповідальність юридичних осіб, а також види адміністративних стягнень, які можуть бути накладені на юридичних осіб. Крім штрафу пропонується встановити такі стягнення, як обмеження певного виду діяльності, тимчасову заборону певного виду діяльності, конфіскацію товарів, сировини, засобів виробництва та інших предметів, які стали знаряддям вчинення або безпосереднім предметом адміністративного проступку, грошей, одержаних унаслідок вчинення адміністративного проступку; анулювання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності; анулювання сертифіката (свідоцтва). [8]

Висновки

Аналізуючи світовий досвід, можна сказати , що багато країн, зіткнувшись з різким зростанням правопорушень юридичними особами (особливо корпораціями), пішли шляхом освоєння інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб. Серед таких країн - Німеччина, Італія і Португалія. Найширшим чином цей інститут використовується і в юридичній практиці Європейського Союзу. Таким чином, простежується певна світова тенденція в рішенні даного питання.

Також обов`язково потрібно наголосити, що:

· адміністративна відповідальність юридичної особи, не переслідує мети компенсації матеріального збитку нанесеного державі.

· адміністративне правопорушення з боку юридичної особи є єдиною підставою настання адміністративної відповідальності, тобто юридичною особою порушене зобов'язання перед державою в цілому, невиконано державний обов'язок, а шкода заподіяна державним інтересам;

· адміністративна відповідальність юридичних осіб реалізується, як правило, у формі грошового штрафу;

· адміністративна відповідальність юридичних осіб не обмежується застосуванням адміністративних стягнень із метою покарання, навпроти, вона носить двоїстий характер: одна сторона відповідальності – це застосування властиво адміністративних стягнень із метою покарання, державного осуду винного суб'єкта, відновлення соціальної справедливості, друга сторона – примус юридичної особи, організації до виконання державного обов'язку, від якої воно неправомірно й винне відмовилося.

Питання адміністративної відповідальності юридичних осіб є досить глибоким і потребує широкого роз гласу та реформуванню!

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.