Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

червня - день Конституції України.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

2.Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація.

Права людини - це визнані і гарантовані державою можливості дій (правомочності) людини в описаній, зазначеній у законі сфері.

Свободи людини - сфери, галузі діяльності людини, у які держава не повинна втручатися.

Обов'язки - це заходи суспільно необхідної поведінки людини.

Класифікація прав громадянина згідно Конституції України:


· Цивільні,

· Соціально-економічні,

· Культурні,

· Політичні.


Права людини можна поділити на:

• Універсальні - належать усім людям в усіх ситуаціях;

• Природні - належать людям від народження тільки тому, що вони

люди;

 

Усі права є невідчужуваними - не можна довільно позбавити цих прав. Чим більше людей будуть знати про права людини і намагатимуться жити за принципами, які містять в собі ці права, тим більша ймовірність, що права людини стануть не просто ідеальною моделлю, але й реальністю.

 

Права і свободи людини в документах:

• Міжнародного рівня - Міжнародний білль про права;

- Загальна декларація прав людини 1948р.;

- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. 1966р.;

- Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права;

• Європейського рівня - Європейська Конвенція про захист прав людини

та основних свобод;

• Державного рівня - Конституція України.

Визначення понять

Хартія (лат. charta, від грец. chartes - папір, грамота), - за часів Середньовіччя і Нового часу назва деяких документів публічно-правового характеру (конституцій і актів), у яких було відображено політичні вимоги соціальних верств і класів. У наш час в міжнародному праві хартія - це правовий акт, який не має обов'язкової сили, за змістом майже завжди є декларацією і формулює загальні принципи і цілі будь-яких міжнародних домовленостей.

Білль (англ. bill - рукопис, грамота) - у Великобританії та інших англосаксонських країнах законопроект, який вносять у законодавчий орган.

Білль, прийнятий парламентом, називається актом або статутом (в Англії). За деякими актами назва «білль» зберігалася і після прийняття їх парламентом, наприклад, Білль про права (1689). Біллі бувають публічні (public) та приватні (private).

Декларація - офіційний державний документ, що містить основоположні принципи зовнішньої або внутрішньої політики держави, основи діяльності міжнародних організацій.

Конвенція (лат. conventio - договір, угода) - різновид міжнародного договору, у якому прописані норми, що є юридично зобов'язувальним для сторін, які підписали цю конвенцію.

Пакт (від лат. pactum - договір, угода) - одне з найменувань різного роду міжнародних договорів, що мають велике політичне значення, наприклад, «Міжнародний пакт про громадянські і політичні права» (1966) або «Пакт про стабільність і економічне зростання країн Євросоюзу» (1997).

Усі права людини є абсолютними. Деякі з них обмежені (в більшості випадків або в деяких випадках) державою в інтересах суспільства.

Права людини, які не повинні обмежуватися ні за яких обставин:

• На життя;

• На рівність у правах;

• На справедливий суд;

• На першу медичну допомогу;

• Свобода від тортур;

• Свобода від рабства.

Випадки, у яких допустимі обмеження прав людини з боку держави:

• Національна безпека;

• Економічний добробут країни;

• Громадський порядок;

• Життя і здоров'я людей;

• Громадське здоров'я і моральність.

Захист прав людини здійснюють:

• Суди;

• Правозахисні організації;

• Уповноважений з прав людини;

• Європейський суд з прав людини;

• Інститут верховного комісара ООН з прав людини і справ біженців.

Уповноважений з прав людини, або омбудсмен, - людина, яку обирає Верховна Рада України для збирання інформації про порушення прав людини і сприяння тим, чиї права порушені.

Питання до теми «Права, свободи та відповідальність».

1. Дайте класифікацію прав громадянина згідно Конституції України.

2. Чому англійська хартія вольностей, що була проголошена 1215р. названа Великою?

3. Як еволюціонували уявлення про права людини?

4. Чим відрізняються поняття «права людини» і «свободи людини»?

5. Назвіть права людини, які не повинні обмежуватися ні за яких обставин.

6. Перерахуйте випадки, у яких допустимі обмеження прав людини з боку держави.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.