Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Правила термінів.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. У кожному силогізмі має бути тільки три терміни — не більше й не менше.

Це правило випливає із сутності категоричного силогізму як умовиводу, в котрому, відношення між двома крайніми термінами S і Р установлюють на підставі їхнього зв'язку з третім — середнім терміном М.

Якщо в засновках не три, а два терміни, наприклад: "Будь-який студент зобов’язав складати іспити", "Деякі іспити не складаються студентами", — тоді відсутнє те поняття, з котрим має зв'язуватися один із термінів силогізму. У такому випадку із засновків не можна вивести третє судження, яке було б відмінним від засновку, не будучи тавтологією і не суперечило б жодному засновку.

Якщо в силогізмі чотири терміни, тоді в ньому не буде середнього терміну, і, отже, встановити відношення між поняттями, що входять до засновків, неможливо. Висновок, зроблений з таких засновків, буде хибним: ми припустимося логічної помилки, яка матиме назву учетверення термінів. Ця помилка спостерігається досить часто у випадках, коли за середній термін беруть однакові за звучанням або написанням слова (омоніми), що мають різні значення.

Наприклад:

Закони об'єктивні, і не залежать від волі й бажання людей.

Оборот фінансів в системі – є закон.

Отже, оборот фінансів не залежить від волі й бажання людей.

 

У цьому силогізмі не три, а чотири терміни, оскільки слово "закон" взято в засновках з різним значенням. У більшому засновку під законом ми розуміємо "закон науки", а в меншому — "юридичний закон". Отже, середній термін у цьому силогізмі відсутній, тому висновок є хибним.

Або

Всі актори самовпевнені

Олег Табаков - талановитий

??????

Тут висновок не можливий, оскільки термінів більше трьох.

 

Шуба – гріє

Шуба” – це слово

Певні слова гріють

Тут є помилка - почетверіння термінів. Висновок хибний.

2. Середній термін має бути розподіленим (взятий у повному об’ємі) хоча б в одному із засновків.

Якщо середній термін М взятий не в повному обсязі, то він не може виконувати роль посередника між крайніми термінами S та P.

У такому разі більший засновок говорить лише про частину об’єму, менший теж про частину об’єму:

Гарбуз круглий

Земля кругла

?????

З двох засновків не можна зробити ні якого висновку, тому що вони є ствердними судженнями, а середній термін „круглий” в двох засновків стоїть на місці предикату Р і не є розподіленим як предикат ствердного судження.

Певні тварини плодоїдні

Кролики це тварини

??????

З таких засновків не можливо зробити висновок. Не відомо як співвідносяться кролики та плодоїдні тварини.

3. Термін, нерозподілений у засновку, не може бути розпо­діленим у висновку.

Якщо у засновку менший чи більший терміни взяті лише у частині свого об’єму то й висновки мають бути тільки про частину його об’єму.

Наприклад:

Всі герої заслуговують нагороди.

Деякі військові – герої.

Всі військові заслуговують на нагороду.

 

Тут помилка внаслідок того, що термін „військові” у засновку береться у частині свого обсягу (деякі), а в засновках мі говоримо про весь об’єм військових.

 

Всі судді справедливі.

Прокурори не є судді.

Прокурори не справедливі

 

Тут помилка в тому, що більший термін „справедливий” у засновках нерозподілений, як предикат ствердного судження, а у висновках він опинився розподіленим як предикат заперечного судження. Висновок не коректний. Спробуйте самостійно відобразити всі варіанти співвіднесення об’ємів трьох термінів у кругових схемах.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.