Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Формалізація як метод логіки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Мова логіки — це насамперед її метод. Прийнято говорити не «штучна мова логіки», а «формалізована мова логіки». Логіці приписали прикметник «формальна», тому логіку стали називати формальною, а її метод — формалізацією. форми. Якщо розглядати формалізацію як загальнонауковий феномен, то її можна визначити як вид знакового моделювання, в результаті якого дослідження певних об'єктів зводиться до вивчення їх форми. Формалізація у логіці — це

виявлення логічної структури наших думок. А логічною структурою думки є форма зв'язку понять у судженні, форма зв'язку суджень між собою у складніших судженнях, форма зв'язку суджень у складі умовиводу. Формалізація, як метод логіки, полягає в застосуванні формалізованої мови до вивчення предмета логіки. Формалізованою мовою, або мовою символів, є будь-яка сукупність спеціалізованих мовних засобів із суворо фіксованими правилами утворення різноманітних виразів і правилами приписування цим виразам певних значень. Природна мова не могла стати методом логіки з кількох причин. Головні із них такі: а) багатозначність мовних виразів (1. Будь-який трикутник є геометричною фігурою; 2. Місяць є природничі супутником Землі. Слово «є» має різні значення у цих судженнях. У першому судженні — слово «є» позначає відношення включення одного класу предметів до іншого, у другому — відношення рівності, тотожності двох предметів); б) семантична замкненість(Під семантичною замкненістю мови розуміють ситуацію одночасного існування в мові поряд з кожним висловлюванням його оцінки: 1. Крітський філософ Епіменід заявив: «Усі жителі острова Кріт — брехуни». 2. Епіменід — житель острова Кріт. Отже, Епіменід — брехун. ); в) аморфність, невизначеність правил побудови мовних виразів і правил надання значень мовним виразам (Так як природна мова склалася стихійно, немає якихось чітких параметрів, чому те чи інше слово має таку форму, або чому саме з ним співвідносять певний предмет.). Структура формалізованої мови: — логіка, яку ми вивчаємо, формулюється за допомогою мови, яка називається предметною мовою, або об'єкт — мовою; — мова, у межах якої ми досліджуємо предметну мову, називається мовою дослідника, метамовою. Об'єкт-мова — це сукупність знакових засобів, що фіксують логічні зв'язки і структури міркувань. У метамові здійснюється вже логічний аналіз об’єкт мови, тобто з'ясовується ефективність знакових засобів для фіксації логічної структури міркувань, визначаються процедури співвідношення знаків об'єктної мови із системою їх значень. прослідкувати, звернувшись до такого прикладу. Під час вивчення іноземної мови, з погляду людини, яка її вивчає, об'єкт-мовою є фрази іноземної мови, а метамовою є рідна мова. Саме рідною мовою ми отримуємо всі початкові відомості й пояснення у словниках і граматиках, а вже потім починаємо писати і розмовляти іноземною мовою (на об'єктній мові).

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.