Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Юридична відповідальність: проблеми розуміння

Юридична відповідальність є одним з різновидів соціальної відповідальності. Вона характеризує правовий бік діянь ( бездіянь) особи, держави, організацій та їх відношення до вимог правових норм.

Використання терміну юридична відповідальність завжди пов'язане з певними правовими наслідками для суб'єкта права. У свідомості людини юридична відповідальність пов'язується з такими поняттями як " правопорушення" , " санкція", " примус". Разом з тим юридична відповідальність не завжди ототожнюється з категорією "негативне".

Звідси і випливає, що однозначності серед науковців з приводу розуміння поняття юридичної відповідальності немає.

Одні науковці розуміють юридичну відповідальність як міру державного примусу, що засновується на юридичному та суспільному осуді поведінки правопорушника та проявляється у застосуванні до нього негативних наслідків у формі обмеження певних прав.

В інших випадках юридична відповідальність розуміється як регламентоаане нормами права відношення між державою в особі уповноважених органів та правопорушником на якого покладається оьов'язок нести негативні наслідки за скоїне протиправне діяння.

Проблеми розуміння юридичної відповідальності:

1. Не потрібно розглядати юридичну відповідальність як різновид обов'язку, хоча відповідальність в певній мірі і є обов'язком для суб' єкта , на якого він покладений. Тому обов'язок за певними ознаками має схожість з відповідальністю. Однак, ототожнювати ці категорії не доцільно. Обов'язок, як і санкція, передує відповідальності. Саме за невиконання обов'язку може наступити юридична відповідальність.

Юридична відповідальність виникає не безпідставно, а ій передує обов'язок особи не вчиняти певних діянь, за які юридична відповідальність передбпчена. Тому однією з підстав виникнення юридичної відповідальності є покладений на суб'єкта і порушений ним обов'язок. Сам факт встановлення обов'язку включає окремі елементи, що отримують прояв безпосередньо у самій юридичній відповідальності ( наприклад, державне веління, необхідність виклнання всановлених вимог ).

2. Не потрібно ототожнювати юридичну відповідальність із санкцією норми права. Санкція має постійний характер. Тому незалежно від того чи настала юридична відповідальність санкція норми права вже існує. Тому юридична відповідальність може настати або ж не настати, а санкція в будь- якому з цих випадків існує.

3. Останнім часом піднімається проблема конструювання юридичної відповідальності, тобто дослідження юридичної відповідальності у широкому її розумінні, тобто не лише як наслідок протиправного діяння.

В такому розумінні можливо говорити, що юидична відповідальність є перш за все відповідальним відношенням людини до своїх обов'язків, відповідальність за належне виконання особою покладених на неї у відповідності до законодаства обов'язків. І лише за невиконання таких обов'язків настає відповідальність у негативному її розумінні чи значенні ( примус, покарання тощо).

Таким чином, юидичну відповідальність можливо розглядати як двоаспекту категорію, що включає в себе як позитивний так і негативний акспекти.

У зв'язку з цим логічно виокремити дві форми юридичної відповідальності:

– негативну ( ретроспективну) відповідальність ( це класичний варіант розуміння юридичної відповідальності);

– позитивну форму юридичної відповідальності, що пов'язується з рівнем правосвідомості суб'єктів, тобто у можливості сформувати свідоме віноення людини до права та реалізувати покладені обов'язки у добровільній формі ( наприклад, добровільне винення правомірної позитивної поведінки).

 

Особливості позитивної юридичної відповідальності:

Основним призначенням позитивної юридичної відповідальності є стимулювання активної життєвої позиції особистості.

Наслідком позитивної юридичної відповідальності є правове стимулювання ( пільга, заохочення) тощо.

Таким чином, позитивна юридична відповідальність – це передбачений правовими нормами соціальний зв'язок особистості та суспільства, юридичний прояв об'єктивної залежності особ та суспільства, громадянина від держави. Вона являє собою правове відношення загального характеру, тобто такий правовий зв'язок, що проявляється в праві держави вимагати від всіх суб'єктів виконання конкретних юридичних обов'язків та дотримання обов'язку вчинення правомірної поведінки. Невиконання конкретного обов'язку є порушенням правового зв'язку і відповідно підставою виникнення негативних аспектів відповідаьності ( відповідальність у ретроспективному її змісті).

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.