Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 3. Позитивна відповідальність за екологічним законодавствомПередумови формування в екологічному праві інституту позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

Імплементація міжнародно-правових принципів позитивної юридичної відповідальності в галузі екології в механізм позитивної еколого-правової відповідальності в Україні. Поняття позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

Правовідносини позитивної юридичної відповідальності в галузі екології та їх предмет. Суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин позитивної юридичної відповідальності в галузі екології. Підстави та умови виникнення, зміни та припинення правовідносин позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

Види позитивної юридичної відповідальності в галузі екології та їх юридичне закріплення. Особливості санкцій у позитивній юридичній відповідальності за екологічним законодавством. Правові засади та особливості обчислення і відшкодування екологічної шкоди, заподіяної правомірними діями. Екологічне страхування як елемент механізму реалізації позитивної відповідальності в галузі екології.

Юридичні гарантії реалізації позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

Тема 4. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення (негативна, ретроспективна відповідальність)

Поняття та види негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в науці екологічного права. Принципи, функції та місце юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у системі юридичної відповідальності.

Класифікація юридичної відповідальності за ступенем екологічної небезпеки правопорушень та характером засобів державно-правового примусу. Співвідношення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення з іншими видами юридичної відновідальності, передбаченими екологічним, кримінальним, адміністративним, трудовим, цивільним, господарським, конституційним законодавством.

Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Екологічне правопорушення як підстава виникнення негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності. Поняття екологічного правопорушення та його склад. Предмет, суб’єкти та об’єкти екологічних правопорушень. Суб’єктивні та об’єктивні ознаки екологічних правопорушень. Екологічна спрямованість та екологічна небезпека в системі об’єктивних ознак екологічного правопорушення. Екологічний ризик у системі суб’єктивних ознак екологічних правопорушень.

Класифікація екологічних правопорушень за ступенем екологічної небезпеки та характером державно-правових санкцій за їх вчинення. Правові засади застосування адміністративних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства. Проблеми застосування кримінальної відповідальності за екологічні злочини та їх кваліфікації. Перспективи забезпечення ефективності адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення норм екологічного законодавства.

Проблеми застосування дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення та заходів еколого-дисциплінарного впливу.

Особливості цивільно-правової (майнової) відповідальності за порушення екологічного законодавства та її санкцій. Договірна відповідальність за невиконання зобов’язань в екологічному праві. Позадоговірна відповідальність за невиконання еколого-правових вимог. Екологічні делікти та проблеми їх реалізації в екологічному праві.

Поняття та зміст абсолютної (суворої) юридичної відповідальності в екологічному праві. Екологічна безпека та екологічний ризик як підстави абсолютної (суворої) відповідальності за екологічні правопорушення.

Поняття, види та структура (зміст) екологічної шкоди в науці екологічного права. Правове регулювання та порядок компенсації шкоди за екологічним законодавством. Способи (методи) компенсації шкоди за екологічним законодавством. Проблеми розвитку правового інституту компенсації шкоди за екологічним законодавством.

Гарантії застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення у системі гарантій реалізації екологічних прав громадян України.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.