Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 6. Юридична відповідальність за законодавством у сфері використання, охорони та відтворення природних ресурсівПоняття, зміст, форми та види юридичної відповідальності у галузі використання, охорони та відтворення земель. Земельні правопорушення як підстави юридичної відповідальності: поняття, склад, особливості. Соціально-правова характеристика земельних правопорушень. Класифікація земельних правопорушень. Порушення земельного законодавства як підстави адміністративної відповідальності: стан та проблеми вдосконалення. Земельні правопорушення як підстави кримінальної відповідальності. Проблеми криміналізації порушень земельного законодавства.

Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушеннями земельного законодавства. Компенсація шкоди, заподіяної порушенням права власності за землю, обмеженнями прав власників земельних ділянок та землекористувачів, погіршенням якості земель, їх псуванням, забрудненням хімічними, радіоактивними речовинами, виробничими відходами, стічними водами, засміченням. Особливості компенсації шкоди, заподіяної порушенням строків повернення тимчасово зайнятих земель чи внаслідок невиконання обов’язків щодо їх рекультивації. Спеціальні заходи земельно-правового примусу в системі юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства (заходів земельно-правової відповідальності).

Поняття, зміст, форми та види юридичної відповідальності у галузі використання та охорони надр. Порушення законодавства про надра як підстави юридичної відповідальності: поняття, склад і види. Класифікація порушень законодавства про надра. Проблеми розвитку юридичної відповідальності в надровому та гірничому законодавстві.

Порушення законодавства про надра як підстави адміністративної відповідальності. Ефективність юридичної відповідальності при застосуванні адміністративно-правових санкцій за порушення законодавства про надра.

Порушення законодавства про надра як підстави кримінальної відповідальності. Проблеми криміналізації порушень законодавства про надра. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про надра. Проблеми обчислення та компенсації шкоди, заподіяної порушенням законодавства про надра. Правові засади юридичної відповідальності у сфері використання надр на умовах угод про розподіл продукції.

Поняття, зміст, форми та види юридичної відповідальності у галузі використання, охорони та відтворення вод. Проблеми формування водно-правової відповідальності та механізму її реалізації в екологічному праві. Водні правопорушення як підстави юридичної відповідальності. Класифікація водних правопорушень.

Водні адміністративні правопорушення як підстави юридичної відповідальності. Правопорушення водного законодавства як підстави кримінальної відповідальності. Проблеми криміналізації водних правопорушень. Майнова відповідальність за порушення водного законодавства. Особливості обчислення та компенсації збитків, заподіяних порушенням водного законодавства. Компенсація збитків, заподіяних припиненням права водокористування, зміною умов використання вод, недотриманням правових вимог щодо охорони вод від забруднення та засмічення, обмеження у використанні вод та земель водного фонду.

Поняття, зміст, форми та види юридичної відповідальності у галузі використання, охорони та відтворення рослинного світу. Правопорушення у галузі використання, охорони та відтворення рослинного світу (флористичні правопорушення) як підстави юридичної відповідальності: поняття, склад, система. Класифікація порушень законодавства про рослинний світ.

Порушення законодавства про рослинний світ як підстави адміністративної та кримінальної відповідальності. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про рослинний світ. Особливості таксового методу обчислення шкоди, заподіяної видам рослин, занесеним до Червоної книги України. Проблеми розвитку юридичної відповідальності за шкоду, заподіяну рослинним угрупованням, занесеним до Зеленої книги України.

Поняття, зміст, форми та види юридичної відповідальності у галузі використання, охорони, відтворення та захисту лісів. Лісові правопорушення як підстави юридичної відповідальності: поняття, склад, система. Види лісових правопорушень, їх характеристика та особливості кваліфікації.

Лісові правопорушення як підстави адміністративної відповідальності. Проблеми вдосконалення механізму застосування адміністративно-правових санкцій за лісові правопорушення. Лісові правопорушення як підстави кримінальної відповідальності. Проблеми криміналізації порушень лісового законодавства. Майнова відповідальність за порушення правил відпуску деревини на пні. Особливості таксового методу обчислення шкоди, заподіяної лісу та лісовим ресурсам: поняття та види. Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну пошкодженням або знищенням лісу, його забрудненням, засміченням або порушенням правил пожежної безпеки в лісах.

Поняття, зміст, форми та види юридичної відповідальності у галузі використання, охорони та відтворення тваринного світу. Порушення законодавства про тваринний світ (фауністичні правопорушення) як підстави юридичної відповідальності: поняття, склад, система. Класифікація порушень законодавства про тваринний світ.

Порушення законодавства про тваринний світ як підстави адміністративної відповідальності. Проблеми застосування адміністративно-правових санкцій за пошкодження чи знищення об’єктів тваринного світу, що розводяться у неволі та напіввільних умовах. Порушення законодавства про тваринний світ як підстави кримінальної відповідальності. Проблеми криміналізації порушень законодавства про тваринний світ. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про тваринний світ. Таксовий метод обчислення шкоди, заподіяної незаконним добуванням диких тварин і птахів, їх жител та біотехнічних споруд. Особливості таксового методу обчислення шкоди, заподіяної видам рослин, занесеним до Червоної книги України. Застосування розрахункового методу для обчислення шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб, водних безхребетних у рибогосподарських водоймах України, живих організмів „сидячих” видів, що є природним багатством континентальго шельфу, а також у виключній (морській) економічній зоні та анадромних видів риб, що утворюються у річках України, за межами цієї зони. Особливості обчислення збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення привил рибальства та охорони рибних запасів. Особливості обчислення збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок скидання у рибогосподарські водойми стічних вод та інших відходів.

Поняття, зміст, форми та види юридичної відповідальності у галузі охорони атмосферного повітря. Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря (атмосфероохоронні правопорушення) як підстави юридичної відповідальності. Система та класифікація порушень законодавства про охорону атмосферного повітря.

Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря як підстави адміністративної відповідальності. Ефективність адміністративно-правових санкцій, що застосовуються за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря. Вдосконалення механізму застосування адміністративно-правових стягнень за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря. Порушення законодавства про охорону атмосферного повітря як підстави кримінальної відповідальності. Проблеми криміналізації порушень законодавства про охорону атмосферного повітря. Майнова відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря. Проблеми вдосконалення механізму обчислення шкоди, заподіяної порушеннями законодавства про охорону атмосферного повітря та озонового шару атмосфери.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.