Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  № п/п   Тема   Кількість годин
лекції практичні заняття самостійна робота
Змістовий модуль 1. Науково-правові засади юридичної відповідальності за екологічним законодавством в Україні. Загальна частина
Науково-теоретичні та правові підходи до поняття, правових форм та видів юридичної відповідальності у галузі екології
Еколого-правова відповідальність: поняття, зміст та місце у системі юридичної відповідальності
Позитивна відповідальність за екологічним законодавством
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення (негативна, ретроспективна відповідальність)
Іституційно-функціональне забезпечення юридичної відповідальності за екологічним законодавством
  Модульна контрольна робота    
  Всього за модуль
Змістовий модуль 2. Механізм реалізації юридичної відповідальності за окремі види екологічних правопорушень у природоресурсному, природоохоронному праві та праві екологічної безпеки. Особлива частина
Юридична відповідальність за законодавством у сфері використання, охорони та відтворення природних ресурсів
Юридична відповідальність за законодавством сфері охорони, використання та відтворення окремих природних комплексів та екосистем
Юридична відповідальність за законодавством у сфері забезпечення екологічної безпеки
  Модульна контрольна робота    
  Всього за модуль
  Всього

 

Загальний обсяг – 72 години, у тому числі:

лекцій – 17 годин;

практичних занять – 17 годин;

самостійної роботи – 38 годин.

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовий модуль 1. Науково-правові засади юридичної відповідальності за екологічним законодавством в Україні. Загальна частина

Тема 1. Науково-теоретичні та правові підходи до поняття, правових форм та видів юридичної відповідальності у галузі екології (8 год.)

Лекція 1. Науково-теоретичні та правові підходи до поняття, правових форм та видів юридичної відповідальності у галузі екології (2 год.)

1. Формування інституту юридичної відповідальності в науці екологічного права.

2. Поняття, форми та види юридичної відповідальності у галузі екології.

3. Міжнародно-правовий механізм відповідальності у галузі екології та його вплив на становлення й розвиток еколого-правового регулювання відносин юридичної відповідальності в Україні.

4. Юридична відповідальність у галузі екології як різновид суспільних екологічних правовідносин.

5. Правовий механізм забезпечення юридичної відповідальності в галузі екології.

6. Конституційні, законодавчі норми, норми підзаконних актів у регулюванні відносин юридичної відповідальності в галузі екології.

7. Роль правозастосовних актів та судової практики в системі гарантій реалізації юридичної відповідальності в галузі екології.

 

Практичне заняття 1 (2 год)

1. Формування інституту юридичної відповідальності в науці екологічного права.

2. Поняття, форми та види юридичної відповідальності у галузі екології.

3. Міжнародно-правовий механізм відповідальності у галузі екології та його вплив на становлення й розвиток еколого-правового регулювання відносин юридичної відповідальності в Україні.

4. Юридична відповідальність у галузі екології як різновид суспільних екологічних правовідносин.

5. Правовий механізм забезпечення юридичної відповідальності в галузі екології. Конституційні, законодавчі норми, норми підзаконних актів у регулюванні відносин юридичної відповідальності в галузі екології.

6. Роль правозастосовних актів та судової практики в системі гарантій реалізації юридичної відповідальності в галузі екології.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год)

1. Визначити місце та роль юридичної відповідальності за екологічним законодавством в системі державної екологічної політики.

2. Дослідити засади еколого-правової відповідальності у Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 р.

3. Дослідити предмет юридичної відповідальності у галузі екології.

4. Окреслити коло суб’єктів, об’єктів та дослідити зміст юридичної відповідальності за екологічним законодавстом.

5. Навести характеристику підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин юридичної відповідальності в галузі екології.

6. Окреслити коло конституційних та законодавчих норм в регулюванні відносин юридичної відповідальності в галузі екології.

7. Проаналізувати роль постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України в системі джерел регулювання відносин юридичної відповідальності в галузі екології.

8. Визначити роль наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування в правовому механізмі реалізації юридичної відповідальності в галузі екології.

9. Запропонувати шляхи вдосконалення законодавчих засад реалізації юридичної відповідальності в галузі екології.

10. Проаналізувати перспективи систематизації правових норм про юридичну відповідальність за екологічним законодавством.

11. Визначити характер впливу правозастосовної діяльності на вдосконалення юридичної відповідальності в галузі екології.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Спеціальна література: 1 – 3, 6, 8, 12, 16, 18, 19, 20 – 23, 31, 45, 49, 52, 62, 63, 65, 69, 70 – 73, 77, 82, 85, 92, 96, 113, 117, 119, 120, 131, 133, 149, 154, 169, 194, 195, 213, 214, 220, 224, 228, 230, 231, 241, 245, 254, 261, 262, 265.

Нормативно-правові акти: 2 – 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 33, 37, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 62, 84, 106, 110, 175, 312.

 

Тема 2. Еколого-правова відповідальність: поняття, зміст та місце у системі юридичної відповідальності (4 год)

Лекція 1. Еколого-правова відповідальність: поняття, зміст та місце у системі юридичної відповідальності (1 год)

1. Концепція еколого-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності.

2. Розвиток вчення про еколого-правову відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності в галузі екології та в системі права України.

3. Поняття еколого-правової відповідальності та її співвідношення з юридичною відповідальністю в галузі екології.

4. Правові засади міжнародної еколого-правової відповідальності та їх вплив на екологічне право України.

Практичне заняття 1 (1 год)

1. Концепція еколого-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності.

2. Розвиток вчення про еколого-правову відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності в галузі екології.

3. Поняття еколого-правової відповідальності та її співвідношення з юридичною відповідальністю в галузі екології.

4. Порівняльно-правовий аналіз законодавства про еколого-правову відповідальність України та країн Європейського Союзу.

Завдання для самостійної роботи (2 год)

1. Дослідити еколого-правову відповідальність як важливу складову концепції сталого розвитку на сучасному етапі взаємодії суспільства і природи.

2. Розглянути еколого-правову відповідальність у системі принципів екологічного права та законодавства.

3. Проаналізувати перспективи реалізації еколого-правової відповідальності засобами інших видів юридичної відповідальності.

 

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Спеціальна література: 8, 12, 16, 18, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 40, 52, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 85, 86, 96, 102, 117, 123, 124, 149, 163, 171, 172, 183, 194, 195, 196, 213, 214, 217, 220, 224, 228, 231, 232, 241, 243, 254, 261, 262, 260, 263, 264, 265, 268.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 8, 92, 94, 148, 149, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 179, 185, 186, 189, 195, 202, 204, 206, 207, 208, 312, 325.

 

Тема 3. Позитивна відповідальність за екологічним законодавством (4 год)

Лекція 1. Позитивна відповідальність за екологічним законодавством (1 год)

1. Передумови формування в екологічному праві інституту позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

2. Імплементація міжнародно-правових принципів позитивної юридичної відповідальності в галузі екології в механізм позитивної еколого-правової відповідальності в Україні.

3. Поняття та види позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

4. Правовідносини позитивної юридичної відповідальності в галузі екології та їх склад.

5. Особливості санкцій у позитивній юридичній відповідальності за екологічним законодавством.

6. Правові засади та особливості обчислення і відшкодування екологічної шкоди, заподіяної правомірними діями.

Практичне заняття 1 (1 год)

1. Передумови формування в екологічному праві інституту позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

2. Імплементація міжнародно-правових принципів позитивної юридичної відповідальності в галузі екології в механізм позитивної еколого-правової відповідальності в Україні.

3. Поняття та види позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

4. Правовідносини позитивної юридичної відповідальності в галузі екології та їх склад.

5. Особливості санкцій у позитивній юридичній відповідальності за екологічним законодавством.

6. Правові засади та особливості обчислення і відшкодування екологічної шкоди, заподіяної правомірними діями.

Завдання для самостійної роботи (2 год)

1. Проаналізувати предмет, суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

2. Дослідити підстави та умови виникнення, зміни та припинення правовідносин позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

3. Розглянути екологічне страхування в якості елемента механізму реалізації позитивної відповідальності в галузі екології.

4. Дослідити юридичні гарантії реалізації позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

 

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Спеціальна література: 8, 12, 16, 18, 27, 30, 31, 52, 58, 62, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 85, 96, 149, 170, 194, 196, 213, 214, 220, 224, 228, 231, 241, 245, 254, 257, 261, 262, 265.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 8, 11, 45, 48, 54, 56, 94, 111, 129, 146, 149, 152, 175, 312, 325.

 

Тема 4. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення (негативна, ретроспективна відповідальність (12 год)

Лекція 1. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення (негативна, ретроспективна відповідальність (2 год)

1. Поняття та види негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в науці екологічного права.

2. Класифікація юридичної відповідальності за ступенем екологічної небезпеки правопорушень та характером засобів державно-правового примусу.

3. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Екологічне правопорушення як підстава виникнення негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності.

4. Поняття екологічного правопорушення та його склад. Класифікація екологічних правопорушень.

5. Правові засади застосування адміністративних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства.

6. Проблеми застосування кримінальної відповідальності за екологічні злочини та їх кваліфікації.

7. Особливості цивільно-правової (майнової) відповідальності за порушення екологічного законодавства та її санкцій.

 

Лекція 2. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення (негативна, ретроспективна відповідальність) (1 год)

1. Поняття та зміст абсолютної (суворої) юридичної відповідальності в екологічному праві.

2. Поняття, види та структура (зміст) екологічної шкоди в науці екологічного права.

3. Правове регулювання та порядок компенсації шкоди за екологічним законодавством.

4. Гарантії застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

 

Практичне заняття 1 (2 год)

1. Поняття та види негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в науці екологічного права.

2. Класифікація юридичної відповідальності за ступенем екологічної небезпеки правопорушень та характером засобів державно-правового примусу.

3. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

4. Поняття екологічного правопорушення та його склад. Класифікація екологічних правопорушень.

5. Правові засади застосування адміністративних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства та проблеми застосування кримінальної відповідальності за екологічні злочини, їх кваліфікації.

6. Особливості цивільно-правової (майнової) відповідальності за порушення екологічного законодавства та її санкцій.

 

Практичне заняття 2 (1 год)

1. Поняття та зміст абсолютної (суворої) юридичної відповідальності в екологічному праві.

2. Поняття, види та структура (зміст) екологічної шкоди в науці екологічного права.

3. Правове регулювання та порядок компенсації шкоди за екологічним законодавством.

4. Гарантії застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год)

1. Дослідити принципи, функції та місце юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у системі юридичної відповідальності.

2. Проаналізувати співвідношення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення з іншими видами юридичної відновідальності, передбаченими екологічним, кримінальним, адміністративним, трудовим, цивільним, господарським, конституційним законодавством.

3. Дослідити предмет, суб’єкти та об’єкти екологічних правопорушень.

4. Розкрити зміст суб’єктивних та об’єктивних ознак екологічних правопорушень.

5. Розглянути екологічну спрямованість та екологічну небезпеку в системі об’єктивних ознак екологічного правопорушення.

6. Дослідити особливості екологічного ризику в системі суб’єктивних ознак екологічних правопорушень.

7. Дослідити екологічну безпеку та екологічний ризик як підстави абсолютної (суворої) відповідальності за екологічні правопорушення.

8. Провести класифікацію екологічних правопорушень за ступенем екологічної

небезпеки та характером державно-правових санкцій за їх вчинення.

9. Запропонувати перспективи забезпечення ефективності адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення норм екологічного законодавства.

10. Проаналізувати проблеми застосування дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення та заходів еколого-дисциплінарного впливу.

11. Дослідити договірну відповідальність за невиконання зобов’язань в екологічному праві.

12. Розкрити зміст позадоговірної відповідальності за невиконання еколого-правових вимог.

13. Виявити юридичну природу екологічних деліктів та проблеми їх реалізації в екологічному праві.

14. Окреслити коло способів (методів) компенсації шкоди за екологічним законодавством.

15. Виявити проблеми розвитку правового інституту компенсації шкоди за екологічним законодавством.

16. Виявити особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у системі гарантій реалізації екологічних прав громадян України.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Спеціальна література: 8, 12, 16, 18, 27, 30, 31, 46, 47, 48, 52, 54, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 85, 96, 99, 100, 104, 105,106, 107, 108, 114, 142, 143, 147, 148, 149, 156, 176, 177, 180, 182, 194, 195, 198, 209, 213, 214, 220, 224, 228, 241, 248, 253, 258, 259, 261, 262, 265.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 4, 8, 51, 60, 61, 94, 102, 110, 308, 325, 344, 351, 352, 355.

Тема 5. Іституційно-функціональне забезпечення юридичної відповідальності за екологічним законодавством (12 год)

Лекція 1. Іституційно-функціональне забезпечення юридичної відповідальності за екологічним законодавством (1 год)

1. Іституційно-функціональне забезпечення юридичної відповідальності за екологічним законодавством в науці екологічного права.

2. Правове регулювання інституційно-функціонального забезпечення юридичної відповідальності в галузі екології.

3. Система державних органів у галузі реалізації правових норм про юридичну відповідальність в екологічних правовідносинах.

4. Функції державних органів у галузі реалізації правових норм про юридичну відповідальність в екологічних правовідносинах.

Лекція 2. Іституційно-функціональне забезпечення юридичної відповідальності за екологічним законодавством (2 год)

1. Загальна характеристика кримінального та адміністративного процесу.

2. Роль судів загальної юрисдикції в застосуванні заходів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

3. Особливості розгляду господарськими судами спорів про екологічні правопорушення.

4. Адміністративне судочинство в системі інституційно-функціонального забезпечення юридичної відповідальності в галузі екології.

5. Завдання, функції та особливості діяльності органів прокуратури при розгляді справ про екологічні правопорушення.

6. Роль органів внутрішніх справ у попередженні та розкритті екологічних правопорушень.

 

Практичне заняття 1 (1 год)

1. Іституційно-функціональне забезпечення юридичної відповідальності за екологічним законодавством в науці екологічного права.

2. Правове регулювання інституційно-функціонального забезпечення юридичної відповідальності в галузі екології.

3. Система державних органів у галузі реалізації правових норм про юридичну відповідальність в екологічних правовідносинах.

4. Функції державних органів у галузі реалізації правових норм про юридичну відповідальність в екологічних правовідносинах.

Практичне заняття 2 (2 год)

1. Загальна характеристика кримінального та адміністративного процесу.

2. Роль судів загальної юрисдикції в застосуванні заходів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

3. Особливості розгляду господарськими судами спорів про екологічні правопорушення.

4. Адміністративне судочинство в системі інституційно-функціонального забезпечення юридичної відповідальності в галузі екології.

5. Завдання, функції та особливості діяльності органів прокуратури при розгляді справ про екологічні правопорушення.

6. Роль органів внутрішніх справ у попередженні та розкритті екологічних правопорушень.

Завдання для самостійної роботи (6 год)

1. Суб’єкти застосування заходів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

2. Завдання та функції держави у відносинах юридичної відповідальності у галузі екології.

3. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки.

4. Екологічна міліція та її повноваження у сфері забезпечення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

5. Правове регулювання розслідування та судового розгляду кримінальних справ про екологічні злочини.

6. Загальні вимоги до збирання, закріплення і використання доказів.

7. Громадськість та її повноваження з попередження та виявлення екологічних правопорушень.

8. Соціальна профілактика екологічних правопорушень.

9. Проблеми зменшення „латентності” екологічних правопорушень.

 

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Спеціальна література: 9, 10, 13, 17, 36, 37, 50, 51, 53, 57, 61, 75, 94, 101, 110, 112, 140, 144, 145, 146, 158, 159, 197, 201, 203, 204, 211, 221, 222, 233, 234, 236, 247, 249, 250, 251.

Нормативно-правові акти: 5, 9, 10, 12, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 63, 66, 71, 77, 87, 90, 100, 102, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 147, 148, 149, 162, 164, 165, 180, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 201, 203, 205, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 245, 246, 247, 336, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 357, 358, 359, 360, 361.

 

 

Контрольні питання до змістового модуля 1

 

1. Формування інституту юридичної відповідальності в науці екологічного права.

2. Поняття, форми та види юридичної відповідальності у галузі екології.

3. Міжнародно-правовий механізм відповідальності у галузі екології та його вплив на становлення й розвиток еколого-правового регулювання відносин юридичної відповідальності в Україні.

4. Юридична відповідальність у галузі екології як різновид суспільних екологічних правовідносин.

5. Правовий механізм забезпечення юридичної відповідальності в галузі екології.

6. Конституційні, законодавчі норми, норми підзаконних актів у регулюванні відносин юридичної відповідальності в галузі екології.

7. Роль правозастосовних актів та судової практики в системі гарантій реалізації юридичної відповідальності в галузі екології.

8. Концепція еколого-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності.

9. Розвиток вчення про еколого-правову відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності в галузі екології та в системі права України.

10. Поняття еколого-правової відповідальності та її співвідношення з юридичною відповідальністю в галузі екології.

11. Правові засади міжнародної еколого-правової відповідальності та їх вплив на екологічне право України.

12. Передумови формування в екологічному праві інституту позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

13. Імплементація міжнародно-правових принципів позитивної юридичної відповідальності в галузі екології в механізм позитивної еколого-правової відповідальності в Україні.

14. Поняття та види позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

15. Правовідносини позитивної юридичної відповідальності в галузі екології та їх склад.

16. Особливості санкцій у позитивній юридичній відповідальності за екологічним законодавством.

17. Правові засади та особливості обчислення і відшкодування екологічної шкоди, заподіяної правомірними діями.

18. Поняття та види негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в науці екологічного права.

19. Класифікація юридичної відповідальності за ступенем екологічної небезпеки правопорушень та характером засобів державно-правового примусу.

20. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

21. Екологічне правопорушення як підстава виникнення негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності.

22. Поняття екологічного правопорушення та його склад. Класифікація екологічних правопорушень.

23. Правові засади застосування адміністративних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства.

24. Проблеми застосування кримінальної відповідальності за екологічні злочини та їх кваліфікації.

25. Особливості цивільно-правової (майнової) відповідальності за порушення екологічного законодавства та її санкцій.

26. Поняття та зміст абсолютної (суворої) юридичної відповідальності в екологічному праві.

27. Поняття, види та структура (зміст) екологічної шкоди в науці екологічного права.

28. Правове регулювання та порядок компенсації шкоди за екологічним законодавством.

29. Гарантії застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.