Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типове завдання модульної контрольної роботиза змістовим модулем 1

І. Виділити вірну відповідь на поставлені питання (їх може бути одна або декілька):

 

1. Проблеми розвитку інституту юридичної відповідальності в екологічному праві досліджували такі вчені:

а)Андрейцев В.І., Дубовик О.Л., Колбасов О.С.;

б) Петров В.В., Шемшученко Ю.С., Яковлєв;

в) Балюк Г.І., Васильєва М.І., Позняк Е.В.;

г) Реймерс М.Ф., Білявський Г.О., Фурдуй Р.С.;

д) Івакін В.І., Краснова М.В., Решетник Л.П.

 

2. Правовими формами юридичної відповідальності у галузі екології є:

а) проспективна, ретроспективна, активна;

б) ретроспективна, превентивна, негативна;

в) активна, пасивна, стимулятивна;

г) позитивна, охоронна, каральна;

д) інше (власна відповідь).

 

3. Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища” передбачені наступні види правопорушень у сфері екологічних прав і обов’язків громадян:

а) порушення екологічних прав заінтересованої громадськості;

б) недотримання екологічних прав і свобод громадян;

в) порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;

г) порушення права громадян на вільний доступ до екологічної інформації;

д) відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення.

4. Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища” передбачені такі особливості застосування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища:

а) особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування диференційної ренти, неодержаної ними внаслідок порушення їх права на здійснення спеціального природокористування;

б) особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення здоров’я;

в) шкода, заподіяна довкіллю у зв’язку з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягає відшкодуванню у відповідності до Програми страхування екологічних ризиків;

г) особи, що володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки, зобов’язані компенсувати заподіяну шкоду державі, громадянам та юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

д) шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.

 

5. До компетенції спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів відноситься:

а) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) та припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності у випадку порушень екологічного законодавства;

б) обмеження, призупинення (тимчасове) та заборона діяльності підприємств, об’єктів (цехів, дільниць тощо) незалежно від їх підпорядкування та форм власності у випадку порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів, скидів та розміщення відходів;

в) обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів, впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин;

г) подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

д) подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної, а також у межах своїх повноважень радіаційної, безпеки.

ІІ. Дати розширену відповідь на питання:

а) зазначити роль правозастосовних актів та судової практики в системі гарантій реалізації юридичної відповідальності в галузі екології;

б) здійснити правовий аналіз поняття шкоди за екологічним законодавством, її структури та змісту.

 

 

Змістовий модуль 2. Механізм реалізації юридичної відповідальності за окремі види екологічних правопорушень у природоресурсному, природоохоронному праві та праві екологічної безпеки.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.