Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типове завдання модульної контрольної роботиза змістовим модулем 2

 

Виділити вірну відповідь на поставлені питання (їх може бути одна або декілька):

1. Водним кодексом України передбачені наступні види правопорушень:

а) забруднення та засмічення вод;

б) порушення правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення;

в) порушення законодавчо встановленого порядку передачі водних об’єктів площею до 3 га у власність юридичних та фізичних осіб;

г) використання земель водного фонду не за призначенням;

д) переліку видів правопорушень у зазначеній сфері кодекс не наводить.

2. Лісовим кодексом України передбачені наступні види правопорушень у сфері лісових відносин:

а) засмічення лісів побутовими і промисловими відходами;

б) порушення правил заготівлі лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо;

в) пошкодження сіножатей, пасовищ і ріллі на землях усіх категорій, де знаходяться лісові насадження та об’єкти ведення лісового господарства;

г) знищення мурашників у лісах 1 – 3 категорій захисності;

д) знищення або пошкодження лісоосушувальних каналів, дренажних систем і доріг на лісових ділянках.

3. Законом України „Про тваринний світ” передбачені наступні види правопорушень:

а) невиконання вимог державної екологічної експертизи;

б) незаконне вилучення об’єктів тваринного світу з природного середовища;

в) невиконання законних вимог органів державного управління та місцевого самоврядування у галузі використання, охорони та відтворення тваринного світу;

г) незаконне видобування рибних ресурсів та водних тварин і гідробіонтів з природного середовища;

д) невиконання встановлених законодавством вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України.

 

4. Кодексом України про надра передбачені наступні види правопорушень законодавства про надра:

а) невиконання правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами;

б) самовільне користування надрами, користування надрами з порушенням екологічних вимог, санітарних та протиепідемічних вимог, правил і нормативів;

в) порушення вимог угод про розподіл продукції;

г) знищення або пошкодження геологічних об’єктів, що становлять особливу наукову і культурну цінність;

д) порушення порядку укладання контрактів на користування надрами та переробку мінеральної сировини за участю іноземних юридичних осіб і громадян.

 

5. Законом України „Про природно-заповідний фонд України” передбачено юридичну відповідальність за такі правопорушення:

а) самочинна зміна меж, відведення територій та об’єктів природно-заповідного фонду для інших потреб;

б) самовільне загальне використання природних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

в) порушення вимог щодо використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

г) невжиття заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на території та об’єкти природно-заповідного фонду;

д) порушення законодавства про Національну екологічну мережу при невнесення до неї територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 

ІІ. Дати розширену відповідь на питання:

а) розкрити зміст еколого-правової відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

б) дати характеристику видів еколого-правової відповідальності у сфері поводження з відходами.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.