Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Цивільно-правова відповідальність.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Порушення норм цивільного права веде до цивільно-правової відповідальності, яка полягає у настанні передбачених цивільно-правовою нормою негативних майнових наслідків, які завжди є для правопорушника додатковим майновим обтяженням (додатковими втратами або майновими обов’язками). Види і умови цієї відповідальності передбачені Цивільним кодексом України і поділяються на:


А) договірну;

Б) позадоговірну;

В) часткову;

Г) солідарну;

Д) основну;

Е) субсидіарну.


Цивільно-правова відповідальність може наступити тільки протягом певного часу після нанесення шкоди. Тобто для цивільно-правової відповідальності існує строк давності. Цей строк давності у більшості випадків становить три роки. Якщо протягом цього часу в суді не було підняте питання про відшкодування збитків, особа винна в їх заподіянні, не буде притягатися до цивільно-правової відповідальності.

Договірна відповідальність у своїй основі має договір і настає у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання за договором.

Позадоговірна (деліктна) відповідальність настає у зв’язку з протиправним заподіянням однією особою іншій майнової, немайнової або моральної шкоди внаслідок цивільного правопорушення (делікту). Головним принципом деліктної відповідальності є відшкодування заподіяної шкоди незалежно від форми і ступеня вини правопорушника.

Частковою визнається відповідальність, яка покладається на двох або більше осіб, кожна з яких відповідає перед потерпілим у рівних частках, оскільки інше не передбачено законом або договором.

Солідарною є відповідальність двох або більше осіб, кожна з яких відповідає перед кредитором у повному обсязі. Вона настає лише у випадках, передбачених законом або договором.

Субсидіарнавідповідальність настає лише за умови, коли є підстави для притягнення особи до основної відповідальності.

Цивільно-правова відповідальність виконує функцію виховання і запобігання правопорушенням, функцію відновлення попереднього майнового стану. Має компенсаційний характер, оскільки пов’язана з відновленням порушених прав потерпілих.

Цілями цивільно-правової відповідальності є поновлення втрачених прав, відшкодування збитків або неустойки.

Цивільно-правова відповідальність наступає за невиконання або неналежне виконання юридичних (цивільних) обов’язків, за заподіяння шкоди здоров’ю, майну громадян за Цивільним кодексом України.

Позови про відшкодування шкоди, заподіяної органами державної влади та їх посадовими особами, розглядаються у загальному порядку судами загальної юрисдикції та арбітражними судами.

Цивільно-правова відповідальність виявляється у виді накладення штрафу, пені (неустойки), покладенні обов’язків тощо.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.