Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шкала оцінювання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
За шкалою університету 100-бальн. система Оцінка за національною шкалою та шкалою університету Оцінка за шкалою ECTS
90 – 100 відмінно А відмінно
85 – 89 добре В дуже добре
75 – 84 С добре
65 – 74 задовільно D задовільно
60 – 64 E Задовільно (достатньо)
0 – 59 незадовільно FX незадовільно з можливістю повторного складання

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми   Кількість годин
лекції семінари   самостійна робота студента контр. модуль робота
всього в т. ч. викон. дом. завдань
Змістовний модуль І. Поняття та види юридичної відповідальності
Предмет, методи і завдання спецкурсу «Юридична відповідальність» - -
Загальнотеоретична характеристика юридичної відповідальності - -
Юридична відповідальність в системі охоронних правовідносин. - -
Нормативно-правові основи юридичної відповідальності - -
Класифікація та види юридичної відповідальності.    
  Проміжний заліковий модуль 1 - - - - -
Всього за змістовним модулем: - - -
Змістовний модуль ІІ. Характеристика окремих аспектів юридичної відповідальності
Принципи юридичної відповідальності   - -
Стадії юридичної відповідальності - -
Судовий процес як процедурна форма юридичної відповідальності за правопорушення - -
  Проміжний заліковий модуль 2 - - - - -
Всього за змістовним модулем:   - -
Всього годин з них: - -

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Змістовний модуль І.

Лекція 1.Предмет, методи і завдання спецкурсу «Юридична відповідальність (питання теорії)». Історіографія та методологія вивчення проблеми.

 

Семінар 1.

Тема: Доктринальні аспекти інституту відповідальності.

1. Юридична відповідальність в системі права України.

2. Історіографія дослідження проблем відповідальності в Україні.

3. Методологія дослідження інституту відповідальності.

 

Лекція 2.Загальнотеоретична характеристика поняття юридичної відповідальності, історичні засади становлення й розвитку інституту юридичної відповідальності. Юридична відповідальність як соціальне явище та засіб соціального регулювання.

 

Семінар 2.

Тема : Загальні теорії юридичної відповідальності.

1. Наукові погляди на зміст юридичної відповідальності.

2. Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності.

3. Концепції юридичної відповідальності.

 

Лекція 3. Юридична відповідальність та соціальна дійсність. Взаємозв’язок юридичної відповідальності з нормами моралі, нормами права, правовою свідомістю та правовою культурою. Місце та значення юридичної відповідальності в системі охоронних правовідносин.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.