Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

План семінарського заняття

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Сутність та наслідки реформ 1848 р. та 1861 р. Особливості промислового розвитку України в пореформений період
Становлення капіталістичних форм господарювання у аграрному секторі України. Особливості розвитку землеволодіння Правобережної та Лівобережної України
Українська економічна думка про генезис ринкових відносин: методологія дослідження, напрямки та проблеми аналізу
Особливості економічного розвитку України в кінці ХІХ – на початку ХХст. Столипінська аграрна реформа. Відображення нових форм господарства в українській економічній думці

Розкриваючи сутність та основні етапи ринкового поступу провідних країн світу протягом більш, ніж двох століть (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.), необхідно чітко усвідомлювати, що без аналізу питань господарського розвитку України в пореформений період неможливе завершене системне уявлення про основні закономірності розвитку ринкової економічної системи країн Європейської цивілізації. Тому головна мета даної теми полягає у вивченні особливостей розвитку ринкового господарства України в пореформений період та їх відображення в національній економічній думці.

Вивчаючи процеси пореформеної еволюції, слід звернути увагу на те, що Україна в своєму господарському розвиткові значною мірою повторювала закономірності характерні для країн Європи, проте мала й суттєві особливості. Серед них, зокрема, відсутність власної держави та входження українських земель до складу двох імперій: Російської та Австро-Угорської; більш пізній час вступу на шлях ринкових перетворень; тривале збереження феодальних пережитків та багатоукладності економіки; високий ступінь монополізації виробництва, значна питома вага іноземного капіталу у національній промисловості та ін.

Важливо також порівняти характер, темпи і напрями становлення ринкових відносин у промисловості та в аграрній сфері України, розкрити причини відставання сільського господарства у запровадженні ринкових механізмів, з¢ясувати сутність американського та пруського шляхів розвитку капіталізму в аграрному секторі, а також проаналізувати особливості економічного розвитку західних земель, зокрема Галичини, Буковини, Закарпаття.

Що стосується розвитку економічної думки України в другій половині ХІХ ст., то студент має усвідомити, що вона була представлена різними школами, науковими напрямами, зокрема:

· класичним напрямом політичної економії;

· маржиналізмом;

· народництвом;

· марксизмом та соціалістичними вченнями;

· соціальним напрямом.

Слід підкреслити, що основна увага представників різних шкіл української економічної думки пореформеного періоду була зосереджена на питаннях ринкового розвитку, зокрема перспектив господарської еволюції, долі капіталізму в країні, індустріалізації виробництва, подолання відставання від країн Західної Європи. Гостро стояло аграрне питання. Студент має проаналізувати, як з різних методологічних позицій українські дослідники вирішували зазначені проблеми, розкрити їхні наукові досягнення та внесок у світову економічну теорію.

При вивченні теми, крім базового посібника з історії економіки та економічної думки, корисним було б звернення до першоджерел, зокрема праць М.Тугана-Барановського “Русская фабрика в прошлом и настоящем”, Д.Піхна “Торгово-промышленные стачки”, П.Фоміна “Синдикаты и тресты”, В.Желєзнова “Очерки политической экономии”, М.Бунге “Очерки политико-экономической литературы”, Є.Слуцького “Теорія граничної корисності” та ін. Для поглибленого вивчення окремих проблем ринкової еволюції України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. можна скористатися також сучасною науковою та навчально-методичною літературою, періодичними виданнями, список яких наводиться в кінці теми.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.