Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Склад і взаємозв'язок основних, допоміжних і обслуговуючих процесів становлять структуру виробничого процесу.

ТЕМА 7.1 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

План лекції

 

1.1. Виробничий процес і його структура

1.2. Організація процесу виробництва в просторі і часі

 

 

Виробничий процес і його структура

Виробничий процес- це сукупність взаємопов’язаних про­цесів праці і природних процесів, у результаті яких вихідні ма­теріали й напівфабрикати перетворюються на готову продукцію.

Основний процес на підприємствах багатьох обробних галузей промисловості представлений трьома стадіями: заготівельною, обробною і складальною.

За роллю у виробничому процесі на підприємствах розрізняють: основні, допоміжні та обслуговуючіпроцеси.

Основні процесипокликані здійснювати технологічну зміну геометричних форм, розмірів і фізико-хімічних властивостей виробів, випуск яких передбачено профілем підприємства.

Допоміжні процесипокликані забезпечити безперебійність функціонування основних процесів, тобто технологічним оснащенням, ремонтом технологічного устаткуванням, виготовлення нестандартного устаткування, а також різними видами енергії тощо.

Обслуговуючі процеси- це процеси, основним завданням, яких є обслуговування основних і допоміжних процесів. До них відносяться: виконання транспортних і складських операцій, проведення робіт, пов’язаних з сервісним обслуговуванням продукції у споживача.

За складністю кожен із названих процесів може бути простий і складний.

Простий виробничий процес - це послідовність операцій, результатом виконання яких є виріб.

Складний виробничий процес передбачає поєднання декількох простих процесів, узгоджених у просторі і часі.

Склад і взаємозв'язок основних, допоміжних і обслуговуючих процесів становлять структуру виробничого процесу.

Організація виробництва полягає в забезпеченні раціонального поєднання в просторі та часі основних, допоміжних і обслуговуючих процесів, а також людей і речових елементів виробництва.

Раціональна організація виробничих процесів на підприємствах базується на таких основних принципах: спеціалізації, пропорціональності, паралельності, прямоточності, безперервності, ритмічності, диференціації, автоматичності, сис­темності, гнучкості, оптимальності. Принципи організації вироб­ничих процесів подані на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Основні принципи організації виробничого процесу
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.