Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Цілі, підцілі та показники діяльності за цілями

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОНДУУ

№ п/п Складові стратегії Цілі Показники діяльності за цілями Значення показника
1. Клієнтська Головна ціль - запитаність випускників    
Підцілі:    
1. Підвищити якість профорієнтаційної роботи   Чисельність зарахованих до ВУЗу абітурієнтів  
1.1. кількість договорів зі школою,   1.2. кількість договорів з технікумами,   1.3. чисельність залучених до вступу в ВУЗ абітурієнтів 1.1. відсоток від загальної кількості середніх шкіл, 1.2. відсоток від загальної кількості технікумів, 1.3. відсоток від чисельності випускників середніх шкіл та технікумів регіону
  2. якість наукової роботи студентів Чисельність залучених до наукової роботи студентів % від загальної кількості студентів
2.1. чисельність студентів – учасників науково-практичних конференцій: - міжнародних - національних 2.2. чисельність призерів другого етапу Всеукраїнських студентських олімпіад, 2.3. чисельність призерів другого туру Всеукраїнських студентських наукових робіт 2.1. % від загальної кількості студентів     2.2. % від загальної кількості студентів 2.3. % від загальної кількості студентів  
2. Складова вдосконалення та розвитку Головна ціль – розвиток капіталів (людського, організаційного, інформаційного, наукового, інфраструктурного)    
Підцілі:    
1. підвищення якості науково-педагогічного персоналу (НПП) Чисельність викладачів постійного складу, які займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників 100% штатних викладачів
  1.1. чисельність НПП, що мають науковий ступень: - доктора наук - кандидата наук 1.2. чисельність НПП, що мають вчене звання: - професора - доцента, 1.3. кількість публікацій     1.1. - % від штатних викладачів - % від штатних викладачів   1.2. - % від штатних викладачів - % від штатних викладачів   1.3. % від загальної чисельності викладачів  
2. підвищення якості наукової та науково-технічної діяльності Чисельність НПП, які приймають участь в науковій діяльності 100% штатних викладачів
  2.1. кількість монографій, опублікованих штатними НПП,   2.2. кількість підручників з грифом МОН, опублікованих штатним НПП,   2.3. кількість захищених дисертацій штатними НПП: - докторських   - кандидатських 2.1. % від штатних викладачів протягом календарного року   2.2. % від штатних викладачів протягом календарного року   2.3. - % від захищених протягом календарного року   - % від захищених протягом календарного року
3. підвищення якості організаційного забезпечення Кількість організаційних структур, яких торкнулись зміни % від загальної кількості структур ДонДУУ
  3.1. формування нових організаційних структур (спортклуби, тощо). 3.1. % від загальної кількості структурних підрозділів  
4. підвищення якості інфраструктурного забезпечення Рівень інфраструктурного забезпечення % від норм і стандартів
      4.1. кількість спортивних споруд, 4.2. кількість навчальних аудиторій на балансі ВНЗ, 4.3. кількість місць у спортивно-оздоровчих центрах 4.1. % від потреби; 4.2. % від загальної кількості аудиторій; 4.3. % від потреби;
3. Внутрішня Головна ціль – вдосконалення ключових внутрішніх процесів в структурних, функціональних та операційних підрозділах ДонДУУ Рівень комунікаційних зв’язків % від потреби
Підцілі:    
    1. підвищення якості посадових інструкцій Рівень функціональних обов’язків % від норм і стандартів
  1.1. кількість розроблених для кожного працівника посадових інструкцій з урахуванням напрямків робіт кафедри в контексті визначених цілей ДонДУУ; 1.2. чисельність НПП, що працюють сумісниками та їх посадові інструкції.   1.1. % від загальної кількості НПП   1.2. % від загальної кількості НПП  
2. підвищення якості виховної роботи Рівень здорового способу життя % студентів без шкідливих звичок від загальної кількості
  2.1. кількість пропусків без поважних причин, 2.2. кількість нагород, отриманих спортсменами ДонДУУ, 2.3. кількість заходів спортивного напрямку, 2.4. кількість учасників заходів спортивного напрямку, 2.5. кількість займаючихся у спортивних секціях 2.1. % від загальної кількості студентів 2.2. % від загальної кількості студентів 3.3. % від загальної кількості заходів університету 2.4. % від загальної кількості студентів 2.5. % від загальної кількості студентів
4. Фінансова Головна ціль – підвищення фінансової спроможності університету Обсяг фінансування навчальної та наукової роботи % від потреби
Підцілі:    
1.Підвищення фінансової підтримки університету Рівень фінансового забезпечення % від загального фінансування
  1.1. обсяг фінансування із спеціального фонду (благодійні внески, дарунки) 1.2. касові видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчального та навчально-тренувального процесу. 1.1. % від загального обсягу фінансування 1.2.% від загального обсягу фінансування  

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.